World thought leaders in High Performance

Markten

Vele honderden organisaties in binnen- en buitenland, werkzaam binnen profit, non-profit en overheidsorganisaties, werken aan beter presteren. Vanuit het HPO Center ondersteunen wij deze organisaties op weg naar een High Performance Organisatie. Onderstaand een overzicht van markten waarin wij actief zijn.

Handel en Retail

De economische malaise geeft organisaties in de sector Handel en Retail een grote druk op de omzetgroei en winstmarges. Toch zijn er ook organisaties die marktleider zijn en blijven. Organisaties die continu vernieuwen. Organisaties met kwalitatie...

Productie & Industrie

Veel organisaties in de sector Productie & Industrie zijn actief bezig om beter te presteren met minder middelen. Daarnaast is continu verbeteren en vernieuwen een grote uitdaging voor de sector productie & industrie waaraan voldaan moet w...

Onderwijs

High Performance Schools is een begrip aan het worden. Momenteel is het vooral het HBO en WO onderwijs wat met het HPO-raamwerk aan de slag gaat om de prestaties te verbeteren. Maar inmiddels is ook vanuit het MBO en Basisonderwijs groeiende inter...

Zakelijke Dienstverlening

Naast de financiële dienstverlening, zijn ook veel organisaties uit de zakelijke dienstverlening actief aan de slag gegaan met het HPO-raamwerk. Omdat de HPO-diensten die we aanbieden gebaseerd zijn op wetenschappelijk- en praktijkonderzoek, geeft...

ICT & Telecom

Sinds de eerste publicatie over de rol van ICT in High Performance Organisaties is er vanuit de sector veel belangstelling. Niet alleen voor de eigen positionering en innovatie, maar ook om zelf te bouwen aan een excellente organisatie. Wereldwijd...

Financiële Dienstverlening

Al voor de publicatie van ‘Passie voor je Vak – Hoe gedrevenheid en vakbekwaamheid weer teruggebracht kunnen worden in de financiële dienstverleningssector‘ is vanuit de financiële dienstverlening veel belangstelling voor het HPO...

Kinderopvang

De kinderopvang staat zwaar onder druk. Beter en slimmer presteren met minder middelen is noodzakelijk om te overleven in deze woelige markt. Het HPO-gedachtegoed, mede door actieve ondersteuning van de bdKO (Beroepsvereniging Directeuren Kinderop...

Zorg

Al meer dan 150 instellingen in zorg zijn samen met het HPO Center op weg naar een hoog-presterende zorgorganisatie. Mede dankzij actieve ondersteuning van de VGN, ActiZ, Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO) en ‘In voor Zorg’. Het HPO-raa...

HoogPresterende OverheidsOrganisatie

Het HPO Center werkt voor veel (semi-)overheidsorganisaties. De sector staat sterk onder druk en wordt gedwongen de prestaties te verbeteren, maar met minder middelen. De term ‘HoogPresterende OverheidsOrganisatie‘ wordt bij steeds mee...

Bouwsector

Het HPO Center werkt voor veel organisaties die actief zijn in de bouwsector of toeleverancier zijn aan bouwbedrijven. De bouwsector staat sterk onder druk en wordt gedwongen de prestaties te verbeteren, maar met minder middelen. De HPO-factoren h...