World thought leaders in High Performance
mindbugs

HPO Factoren

Openheid en actiegerichtheid

Vragen stellen i.p.v. vertellen. Fouten toegeven. Maar hoe?

Veel organisaties weten dat het belangrijk is om fouten niet direct af te straffen, maar er van te leren. Ook is bekend dat kennis uitwisselen en een stevige dialoog tussen medewerkers onderling belangrijk is. Toch ligt hier voor veel organisaties een grote uitdaging. Het lijkt allemaal logisch…maar in de praktijk voelt het tegennatuurlijk en ongemakkelijk. Vragen stellen in plaats van vertellen. Fouten toegeven.

Het HPO Center ondersteunt organisaties door de HPO-kenmerken rond Openheid en Actiegerichtheid’ te verbeteren:

 • Voeren we de dialoog wel; maar in 1 richting? Dialoog is een contactsport!Een High Performance Organisatie - Wat is dat?
 • Wordt de dialoog gevolgd door actie?
 • Hoe betrek jij medewerkers bij belangrijke organisatieprocessen?
 • Leren we werkelijk van onze fouten?
 • Prestatiegericht zijn we wel, maar ook naar bijvoorbeeld niet-presteerders?
 • Staan we echt open voor verandering? Of alleen op papier of totdat we zelf iets moeten veranderen?

Graag maken wij met u een afspraak om te kijken hoe we de dialoog in uw organisatie echt op gang kunnen brengen. Neemt u voor het maken van een afspraak contact op met Marco Schreurs of T. 035 – 603 70 07.

Hieronder de HPO Kenmerken bij de factor: Openheid en Actiegerichtheid

 • Het management gaat vaak de dialoog met medewerkers aan.
 • De medewerkers besteden veel tijd aan communiceren, kennis uitwisselen en leren.
 • De medewerkers worden altijd betrokken bij belangrijke bedrijfsprocessen.
 • Het management staat fouten maken toe.
 • Het management staat open voor verandering in de organisatie.
 • De organisatie is prestatiegericht.

 

In een HPO bestaat een open cultuur die het behalen van excellente resultaten ondersteunt. In een HPO waardeert het management de mening van de medewerkers door geregeld de dialoog met hen aan te gaan en ze te betrekken bij alle belangrijke bedrijfs- en organisatieprocessen. Het management van een HPO is voorstander van experimenteren en accepteert dat mensen fouten maken, door medewerkers toe te staan risico’s te nemen en ook doordat ze zelf risico’s nemen, waarbij fouten worden gezien als iets om van te leren. Op deze manier verwelkomt en stimuleert het management verandering en het continu streven naar vernieuwing, het ontwikkelen van dynamische managementcapaciteiten om de flexibiliteit te vergroten. en persoonlijk betrokkenheid bij veranderingen. De medewerkers van een HPO besteden veel tijd aan de onderlinge dialoog en het uitwisselen van kennis en ervaringen. Op die manier doen ze nieuwe ideeën op om hun werk te verbeteren en een prestatiegerichte focus in de organisatie te krijgen.

— HPO Center