World thought leaders in High Performance
mindbugs

HPO Factoren

Lange termijn gerichtheid

Hoe creëert u groei door beter samen te werken? Is uw klant echt koning(in)?

Interne en externe samenwerkingen zijn voor het lange termijn succes van uw organisatie van groot belang. Winst op de lange termijn is voor een HPO veel belangrijker dan kortetermijnsucces.

Het HPO Center helpt organisaties antwoord te vinden op o.a. onderstaande vragen rond de HPO Factor ‘Lange termijn gerichtheid’:

  • hoe voorkomt u silo’s en eilandjes?Een High Performance Organisatie - Wat is dat?
  • hoe creëert u groei door beter samen te werken?
  • hoe zorgt u ervoor dat ervaren talenten niet weggaan, maar doorgroeien in uw organisatie? En
  • hoe zorgt u er samen voor dat de klant écht koning is en niet alleen als het nog een klant moet worden?

Verdieping: High Performance Partnerships (HPP)

Een verdieping op de HPO Factor Lange termijn gerichtheid is het High Performance Partnership (HPP) onderzoek. Het is van belang dat niet alleen een organisatie HPO wil worden, maar ook haar waardeketen integraal op een hoger niveau gaat opereren. Dit betekent dat het niet genoeg is als de afzonderlijke ketens HPO worden maar dat ook de schakels tussen de ketens HPO worden. Er moet een high performance partnership (HPP) worden gecreëerd. Op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek en praktijkonderzoek bij ATLAS (een Brits consortium van vijf vooraanstaande IT-organisaties – HP, Fujitsu, Logica, EADS en General Dynamics) en Ziggo is het HPP-raamwerk ontwikkeld. Neem voor meer informatie over een HPP-traject contact op met Marco Schreurs.

Graag maken wij met u een afspraak om te kijken hoe uw organisatie kan bouwen aan langetermijnsucces! Neemt u voor het maken van een afspraak contact op met Marco Schreurs of T. 035 – 603 70 07.

Hieronder de HPO Kenmerken bij de factor: Lange termijn gerichtheid

  • De organisatie onderhoudt goede langetermijnrelaties met alle belanghebbenden.
  • De organisatie is gericht op het zo goed mogelijk bedienen van haar klanten.
  • Het management werkt al lange tijd bij de organisatie.
  • Nieuw management wordt van binnen uit de organisatie gepromoveerd.
  • De organisatie vormt een veilige werkomgeving voor medewerkers.

In een HPO zijn langetermijnwinsten veel belangrijker dan kortetermijnsuccessen. Deze lange termijn gerichtheid strekt zich uit tot alle belanghebbenden van de organisatie: niet alleen de aandeelhouders, maar ook de medewerkers, de leveranciers, de klanten en de samenleving in zijn geheel. Een HPO streeft er continu naar om haar waarde voor de klant te vergroten. Hiertoe luistert de organisatie naar wat klanten willen, heeft zij inzicht in de waarden van klanten, bouwt zij uitstekende relaties met hen op, en treedt zij in direct contact met de klanten. Ook betrekt een HPO klanten bij zaken rondom de organisatie, staat zij open voor hun reacties en richt zij zich continu op het vergroten van de waarde voor de klant. Een HPO onderhoudt goede langetermijnrelaties met al haar belanghebbenden door een breed netwerk op te bouwen, zeer betrokken te zijn en ook terug te geven aan de samenleving en wederzijdse vruchtbare kansen en win-win situaties te creëren. Een HPO groeit ook door samenwerkingsverbanden met leveranciers en klanten, waarbij de organisatie wordt omgevormd tot een bedrijf met een internationaal netwerk. Het management van een HPO is toegewijd aan de organisatie voor de lange termijn, het weet een goed evenwicht te vinden tussen het algemeen belang en het eigenbelang, en kan iedereen binnen de organisatie ervan overtuigen de behoeften van de organisatie op de eerste plaats te zetten. Nieuw management is afkomstig uit de eigen gelederen doordat men wordt aangemoedigd zich verder te ontwikkelen en een leider te worden. Een HPO zorgt voor een veilige werkomgeving door mensen een gevoel van veiligheid te geven (zowel fysiek als geestelijk), hun zo mogelijk baangarantie te bieden en ontslag als een uiterste maatregel te zien.

— HPO Center