World thought leaders in High Performance

Diensten

Futurize! ook jouw organisatie

mindbugs

Steeds meer organisaties hebben dringend inzicht en advies nodig over hoe te reageren op toekomstige disruptors (waaronder pandemieën) en het omgaan met huidige megatrends. Futurize je organisatie, noemen we dat. Futurizing betekent precies hoe het klinkt: het is je organisaties de toekomst inbrengen. Het resultaat van de Futurize!-diagnose is een gemeenschappelijk (gedragen) beeld ten aanzienFuturize! van toekomstgereedheid van de organisatie en wat er eventueel moet gebeuren om de organisatie meer future-ready te maken. Futurizen maakt je organisatie voorbereid op toekomstige disruptors en megatrends en biedt kansen voor verdere groei en ontwikkeling.

“Een Futurize!-diagnose is een uitstekende voorbereiding voor onze jaarlijkse strategiedagen.”

Futurize! ook jouw organisatie(-onderdeel)

Om organisaties hierbij te helpen hebben André de Waal en Julie Linthorst op basis van wetenschappelijk onderzoek de belangrijkste megatrends en disruptors geïdentificeerd, de effecten van deze veranderingen geëvalueerd en beschreven hoe organisaties daarop kunnen reageren. Ze hebben hiervoor het HPO-raamwerk gebruikt om zeker te stellen dat de voorgestelde handelwijzen daadwerkelijk gaan helpen om op de toekomst voorbereid te zijn.

In het Futurize!-proces breng je de megatrends en disruptor die naar verwachting impact zullen hebben op de organisatie in kaart, en bepaal je de mate waarin jouw organisatie is voorbereid op die megatrends en disruptor. Hieronder het proces waarmee je jouw organisatie(-onderdeel) toekomstgereed kan maken:

  1. Uitvoeren van de Futurize!-diagnose;
  2. Formuleren van het Futurize!-actieplan; en
  3. Uitvoeren van het Futurize!-actieplan en monitoren van de resultaten.

In overleg kunnen we samen met jullie kijken welke aanpak het beste aansluit bij jullie organisatie. Wellicht klein beginnen met een inspirerende en uitdagende Futurize! workshop of direct aan de slag met het Futurize! actieplan. Laat ons weten wat jullie wensen zijn.

“Organisaties rangschikken de risico’s (wat echt bedreigend is) niet. Ze zijn zich vooral bewust van kortetermijnrisico’s, gebeurtenissen die verder in de tijd liggen en calamiteiten (explosies, overstromingen) komen zelden aan de orde.”
NRC

Futurize! Heatmap

Met de online Futurize!-diagnose kan bepaald worden of jouw organisatie voldoende toekomstgereed is. Tijdens het Futurize!-proces kan je samen met je collega managers/bestuurders de megatrends en disruptor die naar verwachting impact zullen hebben op jullie organisatie in kaart brengen. Hiermee bepaal je de mate waarin de organisatie is voorbereid op de 14 belangrijkste megatrends en disruptor. De resultaten van de inschatting worden weergegeven in de Futurize!-heatmap:

Futurize heatmap“Het was interessant om te merken dat mensen uit verschillende delen van onze organisatie op verschillende manieren naar dezelfde megatrend keken. Daarmee werd de discussie rondom de heatmap een goede ‘broedplaats’ voor het uitwisselen van standpunten en ideeën, waardoor we als team dichter bij elkaar kwamen.”
Futurize!-diagnose review

Futurize! Workshop

Deze heatmap bespreken we tijdens een inspirerende workshop (online of onsite) totdat er een gemeenschappelijk gedragen beeld over de toekomstgereedheid van de organisatie ontstaat én over wat er eventueel moet gebeuren – welke acties er nodig zijn – om de organisatie meer future-ready te maken. Door het Futurize!-proces is jouw organisatie in staat om zich beter voorbereiden op de megatrends en disruptor en wordt vooruitdenken als vaardigheid ontwikkeld: iedereen binnen de organisatie heeft immers de taak om vooruit te denken en proactief te zijn.

De Futurize! Workshop geeft veel profit-, non-profit -en overheidsorganisaties inzicht, inspiratie en concrete actiepunten. Een goed voorbeeld is een organisatie die inmiddels in haar rolprofielen de volgende verantwoordelijkheden heeft opgenomen voor alle medewerkers: “Houdt vakkennis, trends en -ontwikkelingen bij. Neem afstand van het dagelijks werk en vertaal het geleerde in verbetering of vernieuwing van producten, diensten of processen.” Met andere woorden, iedereen en niet alleen het management is verantwoordelijk voor de voorbereiding op de volgende crisis.

Wil je ook aan de slag met het Futurizen! van je organisatie? Neem contact op met Marco Schreurs voor het maken van een afspraak.