World thought leaders in High Performance

Diensten

High Performance Partnership (HPP)

mindbugs

Het is van belang dat niet alleen een organisatie HPO wil worden, maar ook haar waardeketen integraal op een hoger niveau gaat opereren. Dit betekent dat het niet genoeg is als de afzonderlijke ketens HPO worden maar dat ook de schakels tussen de ketens HPO worden. Er moet een high performance partnership (HPP) worden gecreëerd. Op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek en praktijkonderzoek bij ATLAS (een Brits consortium van vijf vooraanstaande IT-organisaties – HP, Fujitsu, Logica, EADS en General Dynamics) en Ziggo is het HPP-raamwerk ontwikkeld.

Een High Performance Partnership verhoogt de omzet van de partners met 2-19 procent!

— HPO Center

Uit het literatuuronderzoek kwamen tien factoren, met 54 kenmerken van een High Performance Partnership, naar voren die potentieel van belang zijn om een excellente samenwerking te creëren:

  • Controle – elkaar in de partnership open en eerlijk aansturen en aanspreken op de geleverde prestaties
  • Vertrouwen – de verwachting dat de ander in de partnership zich niet opportunistisch zal gedragen, maar juist het wederzijds belang voortdurend in de gaten houdt
  • Betrokkenheid – interesse en bereidheid tonen in het ontwikkelen van een langdurige relatie tussen de partners
  • Coördinatie – het afstemmen van de eigen processen op die van de ander om de gezamenlijke prestaties te verbeteren
  • Afhankelijkheid – een wederzijdse afhankelijkheid in de partnership creëren doordat beide partijen gelijkelijk tijd en geld investeren in de relatie
  • Communicatie – continue en effectieve communicatie in de partnership, zodat beide partijen voortdurend op de hoogte zijn
  • Conflictafhandeling – snel en naar ieders tevredenheid conflicten afhandelen
  • Diversiteit – erkennen en waarderen dat de partner anders is
  • Locatie – nabijheid van de partijen in de partnership, zodat er regelmatig face-to-face-communicatie kan plaatsvinden en er sterke persoonlijke relaties kunnen worden opgebouwd
  • Leiderschap – het hebben van sterke leiders bij beide partijen die de partnership proactief op de hiervoor genoemde negen factoren en op de gewenste resultaten van de partnership managen.

“Ik heb 20 overnames en 6 fusies meegemaakt en nu pas zien we de opbrengst van alles waar we al die tijd aan hebben kunnen bouwen.”

— Dedi Veldhuis, die vice-president HRM bij Ziggo

Lees voor meer informatie over het HPP-onderzoek het artikel: High-Performance Partnership: de succesfactoren via deze link!

Graag maken wij met u een afspraak om te kijken hoe we uw organisatie en de waardeketen waarin u opereert excellent kunnen laten samenwerken. Neemt u voor het maken van een afspraak over High Performance Partnership (HPP) contact op met Marco Schreurs (of T. 035-6037007).