World thought leaders in High Performance

Privacy Statement

Privacy statement HPO Center BV

Inleiding

HPO Center BV neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met schreurs@hpocenter.com.

Wie is HPO Center BV?

HPO Center BV is de besloten vennootschap Center for Organizational Performance BV, kantoorhoudende te (1217 JC) Hilversum aan Oude Enghweg 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32128082.

HPO Center BV is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door HPO Center BV de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt HPO Center BV jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor HPO Center BV persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens HPO Center BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door HPO Center BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), KvK nummer, BTW nummer en naam en geslacht van de contactpersoon.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde en wettelijk verplicht
Doeleinde: Beheer van opdracht
Gegevens: NAW-gegevens, Levering adres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Factuuradres, BTW-nummer, Klantnummer, E-mailadres en naam en geslacht van de contactpersoon
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde en wettelijk verplicht
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Levering adres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Factuuradres, BTW-nummer, Klantnummer, E-mailadres en naam en geslacht van de contactpersoon
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), KvK nummer, BTW nummer en naam en geslacht contactpersoon administratie, Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde en wettelijk verplicht

 

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde en wettelijk verplicht
Doeleinde: Verlenen van de dienst op basis van een test/onderzoek
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 5 jaar (HPO Insight™ en HPO-diagnoses via MWM2). Hier worden de gegevens anoniem opgenomen in onze database.
Toelichting: Testen/onderzoeken

Onze HPO Insight™ tool is samen met DataIM (https://www.dataim.nl/kwaliteit/#softwarekwaliteit) ontwikkeld. Gegevens die ontvangen worden tijdens het gebruik van deze software wordt opgeslagen op de beveiligde servers van DataIM. Voor het uitvoeren van HPO-diagnoses maken wij gebruik van de software van MWM2 (https://www.mwm2.nl/over-mwm2/). Gegevens die ontvangen worden tijdens het gebruik van deze software wordt opgeslagen op de beveiligde servers van MWM2. Wanneer wij gegevens downloaden van MWM2 of DataIM, dan is dit (tenzij strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van het onderzoek) geanonimiseerd. Wanneer het onderzoek vraagt om ook persoonsgegevens (zoals email adres, voornaam/achternaam, telefoonnummer, etc.) in te voeren, dan worden deze gegevens binnen 5 jaar na verwerking en oplevering van de rapportage geanonimiseerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de rapportages. Na deze periode kan deze door ons niet meer uit de software worden gehaald, waardoor vergelijkingen niet meer mogelijk zijn.

 

Doeleinde: Do-it-yourself account bij HPO Insight™ tool
Gegevens: Naam en geslacht van de contactpersoon, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde. Gegevens van respondenten en deelnemers: 5 jaar (HPO Insight™). Hier worden de gegevens anoniem opgenomen in onze database.
Doeleinde: Beveiliging do-it-yourself gebruik HPO Insight™ tool
Gegevens: Wachtwoord en gebruikersnaam
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres en naam en geslacht van de contactpersoon, Telefoonnummer, Interesse in een product, Postadres en functie worden opgeslagen in de beveiligde omgeving van MailerLite (https://www.mailerlite.com/privacy-policy). Direction maakt gebruik van double opt-in gegevens en bestanden waarop toestemming van de persoon betrekken heeft (Bolddata en Direction).
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics (via Google Analytics)
Gegevens: De cookie-instellingen op onze websites zijn ingesteld op ‘”toestaan cookies” om u de beste surfervaring mogelijk te geven. Google Analytics cookies worden gebruikt, maar zijn volledig privacy vriendelijk ingesteld.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Gebruikers belang op basis van toestemming door de bezoeker.
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde: Wetenschappelijk onderzoek
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Gegevens over het gedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Wetenschappelijk- en praktijkonderzoek voor publicaties. Gebruik gegevens alleen op basis van toestemming door de betrokken.
Bewaartermijn: 5 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

HPO Center BV heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat HPO Center BV gegevens van andere partijen heeft verkregen.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij HPO Center BV over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij HPO Center BV. Je kunt verzoeken dat HPO Center BV je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om HPO Center BV te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van HPO Center BV of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van HPO Center BV te verkrijgen. HPO Center BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat HPO Center BV je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door HPO Center BV

Een verzoek kan verstuurd worden naar schreurs@hpocenter.com. HPO Center BV zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat HPO Center BV een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien HPO Center BV je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Wat zijn cookies en hoe gebruikt HPO Center BV ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van HPO Center BV worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op ‘”toestaan cookies” om u de beste surfervaring mogelijk te geven. Google Analytics cookies worden gebruikt, maar zijn volledig privacy vriendelijk ingesteld. Klik hier voor meer informatie over deze cookies.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop HPO Center BV je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar schreurs@hpocenter.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop HPO Center BV jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar schreurs@hpocenter.com.  Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.