World thought leaders in High Performance

Diensten

HPO Diagnose

mindbugs

Als uw organisatie(-onderdeel) streeft naar continue verbetering, betere samenwerking of hogere prestaties vraagt dit in eerste instantie om inzicht in hoe uw organisatie(-onderdeel) scoort op de vijf succesfactoren van High Performance Organisaties (HPO’s). Het worden of blijven van een HPO levert tal van voordelen op, voor zowel de organisatie als geheel, de klanten, alsook voor de individuele medewerkers.

 • Een HPO is waardevoller voor haar klanten. Alles is gericht op het maximaliseren van de klantwaarde en -tevredenheid.
 • Het nastreven van high performance geeft medewerkers nieuwe energie en meer werkgeluk. HPO’s richten zich op wat echt bijdraagt aan het organisatiesucces. HPO is dus geen nieuw project, maar een nieuwe manier van denken en werken.
 • Een HPO kan blijven groeien en verbeteren in een wereld die constant verandert en steeds competitiever wordt. De organisatie is toekomstbestendiger. Door voortdurend aanpassingen door te voeren, te leren en te verbeteren, wordt een HPO veerkrachtiger, flexibeler en beter voorbereid op de toekomst, wat die ook mag brengen.

Bent u klaar om uw organisatie(-onderdeel) tot een HPO te transformeren?

Het begint allemaal met inzicht, verkregen via een HPO-diagnose. Deze diagnose laat u zien hoe uw organisatie scoort op de succesfactoren van High Performance Organisaties. En u krijgt praktische ontwikkelpunten (verbeterthema’s) die door managers en medewerkers samen kunnen worden aangepakt. De HPO-diagnose werkt als een spiegel, waarin u eerlijk kijkt naar uw organisatie(-onderdeel) en uzelf: hoe ver zijn we op weg naar een HPO? Het helpt u de ‘harde noten’ te identificeren: de aandachtspunten die moeten worden aangepakt om uw strategie te realiseren en een HPO te worden. U bepaalt uw huidige niveau (het startpunt) en gebruikt dit als basis om de effectiviteit van de HPO-transitie te meten. Ook versterkt het de ‘saamhorigheid’ binnen uw organisatie(-onderdeel): door gezamenlijke, gedragen verbeterthema’s te identificeren en op te pakken.

Wacht dus niet langer en ontdek de voordelen van een HPO-diagnose voor uw organisatie. Zet vandaag nog de eerste stap op de weg naar (nog) betere prestaties! Neem contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037007).


Voorbeeld stappenplan HPO Diagnose traject (duur t/m stap 8: 4 – 8 weken)

 • Stap 1: inspirerende HPO-workshop als aftrap voor MT
 • Stap 2: Planning, aanmaak software voor de online HPO-vragenlijst en begeleiding
 • Stap 3: Online HPO-onderzoek (het invullen van de vragenlijst kost maximaal 10 minuten.)
 • Stap 4: Overkoepelende HPO-analyse van de scores door onze HPO-experts
 • Stap 5: Verdiepende interviews om het verhaal achter de cijfers te ontdekken (de bevindingen van de vergelijkingsanalyse vormen de basis voor interviews door het HPO Center)
 • Stap 6: Opmaak overall HPO-profiel van uw organisatie en deel-HPO-profielen van de onderliggende divisies/afdelingen
 • Stap 7: Feedbackworkshop aan het MT met conclusies en 3 tot 5 aandachtspunten/verbeterpunten
 • Stap 8: HPO-masterclass voor geselecteerde managers en medewerkers (HPO Coaches) die meer leren over HPO, de aandachtspunten voor de organisatie en hoe je dit samen met de medewerkers kan oppakken.
 • Stap 9: Monitoring voortgang HPO-aandachtspunten door de HPO-coaches (eventueel i.s.m. de HPO-experts)
 • Stap 10: Teneinde de ontwikkelingen en resultaten te kunnen volgen, wordt na 1,5 tot 2 jaar een tweede HPO-meting gedaan.

“HPO heeft het voordeel dat het heel praktisch is en makkelijk te implementeren. Door het onderzoek zie je heel snel aan welke knoppen je moet draaien om de prestaties te verbeteren. Het is een hele simpele methodiek die goed de vinger op de zere plek legt.”

— Rob van den Maagdenberg, Vice President North Western Europe - Grohe

HPO Diagnose startpunt voor verbetering

hpo-diagnoseEen HPO Diagnosetraject is niet een nieuw en aanvullend project maar is eerder een proces dat moet leiden tot ander resultaatgericht gedrag en waarbij medewerkers en managers uit hun comfortzone komen en zich realiseren dat alleen ander gedrag leidt tot betere prestaties. Het HPO-gedachtegoed geeft op een wetenschappelijke en onderbouwde basis richting aan -al dan niet bestaande- projecten.

Het resultaat is inzicht in de sterke kanten en verbeterpotentieel van uw organisatie en focus op datgene wat aandacht nodig heeft om op lange termijn beter te blijven presteren. Ook worden de resultaten van uw organisatie afgezet tegen uw sectorgenoten. Met de resultaten van de HPO Diagnose heeft u inzicht en inspiratie om met de juiste focus verbetertrajecten te starten. Tevens geeft het duidelijk aan welke trajecten en projecten beter kunnen worden gestopt. U beschikt nu over een gemeenschappelijk gedragen taal en richting om de prestaties van de organisatie langdurig te verbeteren. Gedurende het traject kunt u profiteren van de reeds ontwikkelde ken ‘best ideas’. Onderzoek laat zien dat de HPO Diagnose het startpunt is voor verbetering binnen uw organisatie:

 • Betere houding van medewerkers (meer werkgeluk)
 • Betere samenwerking, binnen en buiten de organisatie
 • Betere organisatie
 • Betere financiële resultaten

Over de redenen voor onze klanten om een HPO Diagnose uit te voeren is deze aparte pagina geschreven.

“Het HPO Center biedt heel bruikbare informatie. Ze hanteren een no nonsense-benadering en gebruiken geen boekentaal, zodat we die informatie ook kunnen overbrengen op onze medewerkers.”

— Tanja Scholten, Directeur HR JP van den Bent Stichting

Kijk voor HPO cases uit uw eigen sector op de pagina ‘markten’!

Het HPO Center is de sparringspartner voor organisaties die echt een doorbraak willen in het verbeteren van de prestaties. We praten u nooit naar de mond, maar houden u een eerlijke spiegel voor. Gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen HPO-gedachtegoed, ingekleurd door robuuste dialogen met uw managers en medewerkers. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over onze ervaringen in uw sector? Neemt u dan contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037007).