World thought leaders in High Performance

Waarom je juist nu een High Performance Organisatie wilt worden

We merken aan de vele aanvragen voor een HPO-diagnose dat organisaties juist nu een High Performance Organisatie (HPO) willen worden. Op deze pagina beschrijven we de 5 belangrijkste uitdagingen voor organisaties op dit moment en hoe HPO je daarbij kan helpen. Daarnaast geven we een top 8 van vragen die wij regelmatig ontvangen.

De 5 belangrijkste uitdagingen voor organisaties op dit moment

De wereld is constant in beweging en organisaties worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen die hun voortbestaan en groei beïnvloeden. Technologie blijft zich snel ontwikkelen en digitalisering verandert de manier waarop organisaties werken. Het is van vitaal belang voor organisaties om de voordelen van nieuwe technologieën te benutten om relevant te blijven en de concurrentie voor te blijven. Tegelijkertijd is het vinden en behouden van getalenteerd personeel een grote uitdaging. Naast deze uitdagingen hebben organisaties ook te maken met veranderende marktomstandigheden, de toenemende noodzaak om duurzaam te opereren en financiële druk. Uiteraard zijn er veel meer uitdagingen voor organisaties, maar hieronder geven we vijf belangrijke uitdagingen:

 1. Digitalisering en technologie
  De snelle ontwikkelingen in de technologie en digitalisering dwingen organisaties om zich aan te passen en te innoveren om relevant te blijven. Het succesvol implementeren van nieuwe technologieën en het benutten van de voordelen ervan kan een uitdaging zijn voor organisaties.
 2. Talentmanagement
  Het vinden en behouden van gekwalificeerd en gemotiveerd personeel blijft een belangrijke uitdaging voor organisaties. Het werven van nieuw talent en het ontwikkelen van de vaardigheden van huidige medewerkers is en blijft een uitdaging zijn voor veel organisaties.
 3. Veranderende marktomstandigheden
  De markt verandert voortdurend en organisaties moeten zich snel aanpassen om relevant te blijven. Nieuwe concurrenten, veranderingen in de wet- en regelgeving en verschuivingen in de consumentenvraag kunnen de uitdagingen vergroten.
 4. Duurzaamheid
  Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor organisaties, niet alleen vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook vanwege de wettelijke verplichtingen en economische voordelen die ermee gepaard gaan. Het implementeren van een duurzaam beleid en het verminderen van de ecologische voetafdruk is een belangrijk thema binnen veel organisaties.
 5. Financiële druk
  Organisaties worden vaak geconfronteerd met financiële uitdagingen, zoals het verlagen van kosten, het vergroten van winstgevendheid en het voldoen aan financiële verplichtingen. Het is belangrijk dat organisaties strategieën ontwikkelen om deze uitdagingen aan te pakken, terwijl ze tegelijkertijd hun kernactiviteiten blijven verbeteren en ontwikkelen.Waarom je juist nu een High Performance Organisatie wilt worden

De voornaamste reden om een High Performance Organisatie (HPO) te willen worden is de sterke wens van het management om te verbeteren en de organisatie te laten excelleren in tijden van grote uitdagingen.

8 redenen waarom organisaties kiezen voor een HPO-diagnose

Uiteraard zijn er meer redenen, maar hier de acht meest voorkomende redenen die wij van onze klanten horen om te starten met een HPO-diagnose:

 1. “Wij willen weten waar onze organisatie op dit moment staat.” 
  Een diagnose van de huidige sterke en zwakke punten van de organisatie, ten opzichte van vergelijkbare organisaties en – belangrijker nog – ten opzichte van de absolute schaal van HPO, geeft inzicht in de huidige positie van de organisatie ten opzichte van de concurrentie.
 2. “Wij voelen grote behoefte onszelf te verbeteren.” 
  Verbetering is goed, maar het lukraak starten van verbeterprojecten is dat niet. De diagnose wijst die plekken binnen de organisatie aan waar verbeteringen het hardst nodig zijn.
 3. “We doen het best goed, maar we kunnen het ons niet veroorloven om te ver-slappen.” 
  De organisatie gebruikt de HPO-diagnose als een motivatie voor haar medewerkers om zichzelf te blijven verbeteren, omdat – zoals de diagnose zal aantonen – er altijd gebieden zijn waarop verbetering mogelijk is, zelfs bij organisaties die het al behoorlijk goed doen.
 4. “We willen ons strategisch plan evalueren.” 
  Het doel van een strategisch plan is de organisatie te verbeteren, zodat deze kan excelleren en de concurrentie kan verslaan. De diagnose geeft richting aan het strategisch plan doordat deze die gebieden aanwijst waarop de organisatie sterker moet worden.
 5. “Wij zijn al veel verbeterprojecten gestart, maar zijn dat de goede?”
  Organisaties doen vaak al veel aan verbetering en passen een hele reeks verbetertechnieken toe – zoals total quality management, Six Sigma of Balanced Scorecard – maar ze weten niet zeker of ze de juiste verbeteringen door-voeren en gebruikmaken van de meest effectieve technieken. De diagnose laat zien op welke gebieden verbetering nodig is en geeft vervolgens ook aan of de gebruikte verbetertechnieken de juiste zijn, of dat er misschien andere of aanvullende technieken nodig zijn.
 6. “Wij willen dat onze bedrijfsafdelingen en onze medewerkers zich achter een eenduidige koers van het bedrijf gaan scharen.” 
  Een HPO willen worden is een prachtig doel om te ondersteunen omdat iedereen binnen de organisatie betrokken wordt bij het realiseren van een betere toekomst. De diagnose maakt mensen ervan bewust hoe die betere toekomst eruit kan en zou moeten zien, en wat er voor nodig is om die te bereiken.
 7. “Wij willen ons managers verbeteren, maar we zijn er niet zeker van wat ze zouden moeten leren.” 
  De meeste organisaties hebben ontwikkelprogramma’s voor managers, maar de inhoud ervan is vaak hetzelfde en nogal algemeen. De HPO-diagnose laat de scores van de managers zien op de HPO-factor ‘Kwaliteit van management’. Hiermee komt informatie beschikbaar over welke HPO-kenmerken deze managers bij zichzelf moeten verbeteren, zodat de ontwikkelprogramma’s daarop kunnen worden aangepast.
 8. “We moeten de organisatie professioneler maken.” 
  Dit wordt vaak gezegd met betrekking tot de omgang met klanten en leveranciers. De HPO-diagnose laat zien hoe de organisatie scoort op de HPO-factor ‘Langetermijngerichtheid’. Er komt informatie beschikbaar over hoe goed de organisatie het doet in haar relaties met belanghebbenden – en met klanten en leveranciers in het bijzonder. Op basis daarvan kunnen specifieke trainingen worden opgezet ter versterking van de betreffende HPO-kenmerken.

Het HPO Center is de sparringpartner voor organisaties die echt een doorbraak willen in het verbeteren van de prestaties. We praten u nooit naar de mond, maar houden u een eerlijke spiegel voor. Gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen HPO-gedachtegoed, ingekleurd door robuuste dialogen met uw managers en medewerkers. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over onze ervaringen in uw sector? Neemt u dan contact op met Marco Schreurs (of T. 035-6037007).

Er liepen 129 programma’s voor continue verbetering, die allemaal vol goede bedoelingen zaten maar geen duidelijk doel dienden. Toen ik de leiding overnam, moest ik zorgen voor daadkracht en discipline. Ik moest een raamwerk hebben dat ons bij al die verbeterprojecten kon begeleiden, bij alles wat we deden en bij elke culturele verandering die werd doorgevoerd. Ik ben wat gaan rondkijken en kwam terecht bij het HPO-raamwerk. Wat mij daarin aanstond, was het feit dat het geen managementgebabbel betrof en dat het ook niet de zoveelste nieuwe theorie van een zogenaamde goeroe was. Het is een analytische, op feiten gebaseerde methodologie, voortkomend uit analyses van organisaties in de hele wereld. Er wordt gekeken naar de kenmerken waarover je bedrijf in de basis moet beschikken om te excelleren. Wat ik ook prettig vond, is dat een groot deel van het raamwerk gaat over mensen de juiste houding bijbrengen, hoe ze met elkaar moeten samenwerken, hoe ze kunnen geloven in het bedrijf. Het HPO-raamwerk helpt je bij de drie basis-aspecten die nodig zijn om je organisatie weer in beweging te krijgen: je moet weten waar je bent, waar je naartoe wilt, en hoe je daar gaat komen.

— Huw Owen, HP D&S