World thought leaders in High Performance
mindbugs

HPO Factoren

Kwaliteit van Medewerkers

Zijn uw medewerkers flexibel? Profiteert uw organisatie echt van diversiteit?

Iedereen wil graag medewerkers die zich verantwoordelijk voelen voor de resultaten, die goed kunnen samenwerken en die ook nog eens flexibel en veerkrachtig zijn. Maar dat is niet eenvoudig. Zeker niet als je weet dat excellent presteren vraagt om diverse en complementaire medewerkers. Het vraagt veel aandacht en voorbeeldgedrag van managers en gedrevenheid van medewerkers.

Het HPO Center daagt organisaties uit op o.a. de onderstaande vragen rond de HPO Factor ‘Kwaliteit van Medewerkers’:

  • Wat doet u om medewerkers te inspireren?Een High Performance Organisatie - Wat is dat?
  • Hoeveel verantwoordelijkheid geeft u medewerkers werkelijk?
  • Hoe goed bent u in staat diverse teams samen te stellen?
  • In hoeverre investeert u in het flexibel en veerkrachtig houden van uw mensen?

Verdieping: High Performance Employees (HPE) Analyse

Met extra onderzoek hebben we de HPO Factor: Kwaliteit van Medewerkers verder onderzocht. Op basis van grootschalig empirisch onderzoek onder Nederlandse managers en medewerkers zijn twee profielen van de Nederlandse High Performance Employee (HPE) vastgesteld. Het ene, samengesteld vanuit de optiek van managers, is bij uitstek geschikt voor de beoordeling van bestaande medewerkers en het werven van nieuwe medewerkers. Het andere profiel, samengesteld vanuit de optiek van medewerkers, kan worden gebruikt voor ontwikkelings- en coaching programma’s. Neem voor meer informatie over de HPE-analyse contact op met André de Waal.

Graag maken wij met u een afspraak om te kijken hoe we uw organisatie kunnen ondersteunen met het verhogen van de kwaliteit van uw medewerkers! Neemt u voor het maken van een afspraak contact op met Marco Schreurs of T. 035 – 603 70 07.

Hieronder de HPO Kenmerken bij de factor: Kwaliteit van Medewerkers

  • Het management inspireert medewerkers om zeer goede resultaten te behalen.
  • Medewerkers worden continu gestimuleerd in het versterken van hun flexibiliteit en veerkracht.
  • De organisatie heeft een gevarieerd en complementair medewerkersbestand.
  • De organisatie groeit door samenwerking met leveranciers en/of klanten.

 

Een HPO zorgt ervoor dat zij een complementair en dus gevarieerd medewerkersbestand heeft. De organisatie neemt mensen aan die een grote mate van flexibiliteit aan de dag leggen om problemen in bedrijfsprocessen te herkennen, en die creativiteit tonen bij het zoeken naar oplossingen. Een HPO werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van haar medewerkers door hen te trainen om zowel veerkrachtig als flexibel te zijn. Doordat er samenwerkingsverbanden met leveranciers en klanten worden aangegaan, leren de medewerkers van anderen. Zodoende raken ze geïnspireerd om hun vaardigheden verder te ontwikkelen zodat zij buitengewone resultaten kunnen behalen. Ook houdt een HPO haar medewerkers verantwoordelijk voor hun eigen prestaties. Zij moedigt hen aan om op een creatieve wijze te zoeken naar nieuwe productieve manieren om de gewenste resultaten te behalen.

— HPO Center