World thought leaders in High Performance
mindbugs

HPO Factoren

Continue Verbetering en Vernieuwing

Waarom willen talenten bij u werken? Waarom willen klanten…klant bij u zijn?

High Performance Organisaties weten hoe belangrijk continue verbetering en vernieuwing is voor het langetermijnsucces van de organisatie. Hoe innovatief is uw organisatie? Staat u open voor en brengt u continue verbetering en vernieuwing? Wat was de laatste keer dat u iets voor het eerst hebt gedaan?

Het HPO Center ondersteunt organisaties o.a. rond de onderstaande vragen bij de HPO Factor ‘Continue Verbetering en Vernieuwing’:

 • Wat maakt uw organisatie uniek?
 • Waarom willen talenten bij u werken?
 • Hoe aantrekkelijk bent u voor uw klant?
 • En waarom hebben organisaties zo’n moeite met het verbeteren, vereenvoudigen en afstemmen van processen?

Graag maken wij met u een afspraak om te kijken hoe we uw organisatie kunnen helpen innovatiever, klantgerichter en aantrekkelijker te worden! Neemt u voor het maken van een afspraak contact op met Marco Schreurs of T. 035 – 603 70 07.

Hieronder de HPO Kenmerken bij de factor: Continue Verbetering en Vernieuwing

 • De organisatie heeft een strategie die duidelijk onderscheidend is van die van andere organisaties.
 • In de organisatie worden processen voortdurend verbeterd.
 • In de organisatie worden processen voortdurend vereenvoudigd.
 • In de organisatie worden de processen voortdurend op elkaar afgestemd.
 • In de organisatie wordt alles gerapporteerd wat belangrijk is voor het behalen van een goede prestatie.
 • In de organisatie wordt aan managers en medewerkers zowel financiële als niet-financiële informatie gerapporteerd.
 • De organisatie verbetert haar kerncompetenties voortdurend.
 • De organisatie vernieuwt haar producten, diensten en processen voortdurend.

Het proces van continue verbetering en vernieuwing begint ermee dat een HPO een unieke strategie omarmt waarmee de organisatie zich kan onderscheiden van vergelijkbare organisaties. De organisatie ontwikkelt daartoe vele nieuwe alternatieven om strategieën die niet meer werken te compenseren. Daarna zal een HPO alles doen wat in haar vermogen ligt om de unieke strategie ook in de praktijk te brengen. Een HPO vereenvoudigt, verbetert en stemt al haar processen af, met als doel het vermogen van de organisatie te verbeteren om op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier op gebeurtenissen te reageren. Daarnaast beëindigt een HPO onnodige procedures en taken en beperkt zij de overvloed aan informatie. Ook houdt de organisatie die dingen die ertoe doen, de kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren, nauwkeurig bij. Daarvan wordt de vooruitgang gemeten, houdt men in de gaten of doelstellingen worden bereikt en of ook de lastige zaken worden aanpakt. Deze lastige zaken worden niet alleen gerapporteerd aan het management, maar aan iedereen in de organisatie. Op die manier heeft iedereen toegang tot de financiële en niet-financiële informatie die nodig is om verbeteringen door te voeren. De medewerkers van een HPO voelen een morele plicht om continu te streven naar de beste resultaten. De organisatie vernieuwt voortdurend haar producten, processen en diensten en blijft nieuwe bronnen ontwikkelen om concurrerend voordeel te behalen. Zij ontwikkelt snel nieuwe producten en diensten als reactie op ontwikkelingen in de markt. Daarnaast excelleert een HPO in haar kerncompetenties en is zij daarin ook een vernieuwer. Zij bepaalt waarin de organisatie het beste is en houdt daaraan ook vast, zodat deze kerncompetenties binnen de organisatie blijven. Daarbij worden de niet-kerncompetenties geoutsourced.

— HPO Center