World thought leaders in High Performance

Cases

Excellent presteren bij Winvision zit verpakt in 5 spelregels

door Marco Schreurs

Ronald Eleveld Excellent presteren bij Winvision zit verpakt in 5 spelregels

Ronald Eleveld

Deze week bracht ik een bezoek aan Winvision in Nieuwegein. Winvision neemt via Skillcity, een netwerk van ICT-bedrijven, deel aan een HPO-traject en is op weg om een echte HPO te worden. Mijn bezoek lijkt sterk op dat van collega André de Waal bij Atrion in de Verenigde Staten. Al snel werd duidelijk dat excellent presteren niet zit in een flitsend kantoor, tafeltennistafels tussen de bureaus of knipperende targetboards. HR manager Marije Lankamp en oprichter en algemeen directeur Ronald Eleveld maken duidelijk dat excellent presteren vooral zit in de mensen en de spelregels die je met elkaar afspreekt.

De vijf spelregels van excellent presteren bij Winvision vormen het geraamte van deze case.

Keep your eye on the ball

Winvision is ruim twaalf jaar geleden opgericht vanuit een 100% focus op Microsoft technologie. Geen detachering, maar alleen resultaatgerichte IT dienstverlening. En om het nog specifieker te maken richt Winvision zich vooral op de sectoren Onderwijs, Zorg en Goede doelen. De omzet van Winvision bedraagt ruim vijftien miljoen Euro en groeit gestaag. Ook het aantal medewerkers groeit ieder jaar met ongeveer tien procent.

“We vinden de kwaliteit van de groei belangrijker dan de kwantiteit van de groei. We doen geen hit-and-run business, maar richten ons alleen op de lange termijn relatie met onze klanten, met een specifieke focus op het beheer van een stabiele IT-omgeving. Daarbij vormen innovatieve oplossingen, die het werk van onze klanten efficiënter en beter maken, de basis. Deze focus zorgt ervoor dat we zelfs in economisch mindere tijden gestaag blijven groeien. We willen voorloper zijn en blijven op het gebied van Microsoft-technologie, omdat we geloven in de kracht van dat platform. De techniek is hierbij een middel en geen doel op zich. Onze visie is dat IT er is om bedrijfsdoelstellingen te behalen of liever nog te overtreffen. Die doelstellingen moeten dus bij ieder IT-project centraal staan. Wij vinden dan ook dat onze klanten veel meer baat hebben bij een IT-partner die doorvraagt en proactief adviseert dan bij een IT-leverancier alleen. We zijn denk ik een van de meest innovatieve en resultaatgerichte IT-leveranciers in Nederland. Maar alleen om onze klanten daarmee een voorsprong te geven.”, aldus Eleveld.

Geef geen ‘spin’ aan de feiten

Marije Lankamp is eindverantwoordelijk voor de werving en selectie. Een belangrijke taak, omdat Winvision steeds groter wordt, maar niet de succesvolle cultuur wil verliezen. “De groei in het aantal medewerkers is voor ons niet heilig. We trekken veel IT-specialisten aan door goede arbeidsvoorwaarden, maar vooral door de kennisintensieve en innovatieve projecten die we doen. Maar de selectie aan de poort is kritisch en gericht op het vinden van de juiste aanvulling op het team van Winvision collega’s. IT kennis alleen is niet genoeg. Ook sociale vaardigheden zijn van belang èn dat er een goede klik is. Een sollicitant spreekt met veel verschillende mensen binnen ons bedrijf. Als er bij één iemand twijfel is, nemen we de kandidaat niet aan. Ook al zijn anderen wel enthousiast. Iemand moet passen bij de Winvision cultuur en ons team. Wij zijn ervan overtuigd dat het beste team de juiste spelers op de juiste posities heeft staan, die iets voor elkaar over hebben en elkaar iets gunnen. Een team gedijt in goede sfeer, in openheid en warmte. Met goede koffie, een borrel na vijven en veel teamactiviteiten. Maar met alleen softheid en comfort creëer je geen team dat in staat is om te winnen. Je moet elkaar de waarheid durven zeggen en elkaar op verantwoordelijkheid kunnen aanspreken. Volwassen, open, duidelijk en zonder een draai te geven aan de feiten.”

Eén keer iets vragen aan elkaarExcellent presteren bij Winvision zit verpakt in 5 spelregels

Blijvend excellent presteren voor de klant zit niet alleen in een scherp werving en selectiebeleid. Bij Winvision doen ze er alles aan om met elkaar in gesprek te blijven. Juist nu de organisatie meer dan 120 medewerkers telt is dit van groot belang. Elke maand is er een bijeenkomst waarin alle medewerkers informatie ontvangen over lopende projecten, leerpunten, financiële cijfers, et cetera.
“De opkomst op deze bijeenkomsten is hoog. Maar wat nog mooier is dat medewerkers zelf kennissessies en activiteiten organiseren. En niet alleen binnen hun eigen afdeling. Vanuit Winvision proberen we dit zoveel mogelijk te stimuleren en te faciliteren. Ik ben ervan overtuigd dat mensen nog beter kunnen samenwerken als ze elkaar ook vanuit een andere context dan alleen werk leren kennen.”, zegt Lankamp. Eleveld vult aan: “Uit het NRC Beste Werkgeversonderzoek, waarin we vorig jaar zijn gestegen naar de 8e plaats, kwam dat we wat meer met sport konden doen. Dat past ook mooi bij ons bedrijf. We zijn sportieve levensgenieters. We hebben clubjes voor de medewerkers opgericht rond squash, golf en hardlopen. En het mooie is dat dit mensen vanuit alle lagen van de organisatie bij elkaar brengt. Een ander voorbeeld zijn de maandelijkse lunches die ik heb met een willekeurige groep van tien medewerkers. We genieten dan gezamenlijk van een Bourgondische lunch op een prachtige, landelijke locatie en bespreken zonder agenda alles wat op tafel komt. Een open dialoog is heel belangrijk, als we maar echt luisteren naar elkaar en goede vragen stellen. Dat voorkomt dat we dingen dubbel gaan bespreken. Daar heeft niemand wat aan!”

Don’t feed me salami

“Managers voeren tweemaal per jaar de formele reviewgesprekken met medewerkers. Maar er wordt ook minimaal eens per maand informeel gesproken over het werk, de thuissituatie, leer- en ontwikkelbehoeftes, et cetera. Manager en medewerker zijn samen verantwoordelijk dat deze gesprekken gevoerd worden en spreken elkaar aan als dat niet het geval is. Zo creëren we een cultuur waarin mensen de dialoog met elkaar aan gaan over zaken die er toe doen. ”, vertelt Lankamp.

Een van de vragen in het HPO-onderzoek gaat over integriteit. Eleveld is trots op de score van een 9,5. “De rest was ook hoog, maar hier was ik het meest trots op. Met integriteit begint alles. Als de score daarop lager is, is er geen cultuur waarin we open naar elkaar durven zijn. Integriteit is heel belangrijk, zeker binnen een innovatieve omgeving waarin altijd dingen mis kunnen gaan. Het is vooral hoe je intern en naar klanten omgaat met deze fouten. Liever de hele salami in één keer op tafel, dan telkens kleine plakjes. Dan kunnen we het direct oplossen met elkaar en met de klant!”

Breng goed nieuws snel; breng slecht nieuws sneller

“Goed nieuws en succesverhalen delen mensen graag. Het is veel moeilijker om slecht nieuws te brengen, terwijl in dit soort situaties juist kansen liggen om het verschil te maken. Bij Winvision streven we ernaar om iedereen op zijn/haar kracht in te zetten binnen een team waarin je elkaar aanvult en toewerkt naar hetzelfde doel: het beste resultaat voor onze klanten. Om hierin succesvol te zijn moet je elkaar de waarheid durven zeggen, ook als het even niet helemaal lekker loopt, als er problemen zijn, of als iemand niet goed presteert. Als je denkt in mogelijkheden, is er altijd een win-win situatie te behalen. Dit soort situaties vraagt om snelle actie; des te eerder we het probleem boven tafel hebben, des te eerder we samen kunnen gaan werken aan een oplossing. Met het brengen van slecht nieuws, schep je de mogelijkheid om tot een betere situatie voor alle partijen te komen en dat is dan direct weer het goede nieuws.” vertelt Eleveld.

Aan het eind van elk jaar bespreken ze binnen Winvision met elkaar de koester- en verbeterpunten. De top tien notering in het NRC Beste Werkgeversonderzoek was een koesterpunt. Dat gemiddelde score van een acht op de HPO-diagnose was een koester én verbeterpunt. “We zijn eigenlijk nooit helemaal tevreden. Niet intern, maar ook niet met afgeronde IT-projecten. Dat klinkt wellicht vreemd, maar we willen niet blijven teren op een succesvol project voor een klant. Met nieuwe innovatieve IT-oplossingen zijn zoveel verbeteringen mogelijk, die onze klanten weer verder kunnen helpen. En dat doen we niet alleen voor onze betalende klanten, maar ook voor bijvoorbeeld Serious Request en de stichting ZoBeter.”, sluit Eleveld met trots af.

Het HPO Center is de sparringspartner voor organisaties die echt een doorbraak willen in het verbeteren van de prestaties. We praten u nooit naar de mond, maar houden u een eerlijke spiegel voor. Gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen HPO-gedachtegoed, ingekleurd door robuuste dialogen met uw managers en medewerkers. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over onze ervaringen in uw sector? Neemt u dan contact op met Chiel Vink (T. 035-6037007).