World thought leaders in High Performance

Wat we doen

mindbugs

HPO Masterclass

HPO Masterclass: Voor managers en interne adviseurs die het verschil willen maken! Het High Performance Organization (HPO) gedachtegoed van het HPO Center heeft in de afgelopen jaren veel mensen geïnspireerd om er actief mee aan de slag te gaan binnen hun organisatie. Voor mensen die bekend zijn met het HPO-gedachtegoed, maar er nog meer van […]

Lees verder
Futurize Heatmap

Futurize! ook jouw organisatie

Steeds meer organisaties hebben dringend inzicht en advies nodig over hoe te reageren op toekomstige disruptors (waaronder pandemieën) en het omgaan met huidige megatrends. Futurize je organisatie, noemen we dat. Futurizing betekent precies hoe het klinkt: het is je organisaties de toekomst inbrengen. Het resultaat van de Futurize!-diagnose is een gemeenschappelijk (gedragen) beeld ten aanzien […]

Lees verder
Esther Mollema - TheNextWomen100 list 2016

Lezingen & Workshops

Profit, non-profit en overheidsorganisaties, waar ook ter wereld, ondersteunen en inspireren wij dagelijks tijdens lezingen & workshops. Hieronder een voorbeeld van een HPO Workshop op maat. Heeft u interesse en wilt u meer weten wat de mogelijkheden zijn voor uw team/organisatie? Neem dan contact op met Marco Schreurs (T. 035 – 6037007). HPO Workshop / […]

Lees verder
HPO scan

HPO Diagnose

Als uw organisatie(-onderdeel) streeft naar continue verbetering, betere samenwerking of hogere prestaties vraagt dit in eerste instantie om inzicht in hoe uw organisatie(-onderdeel) scoort op de vijf succesfactoren van High Performance Organisaties (HPO’s). Het worden of blijven van een HPO levert tal van voordelen op, voor zowel de organisatie als geheel, de klanten, alsook voor […]

Lees verder
overview of the academic articles and papers on High Performance Organizations by André de Waal MSc, MBA, PhD

HPO-sparringpartner

Onze HPO-experts zijn de sparringpartner van veel (inter-)nationale directies. Met onze kennis over de succesfactoren van High Performance Organisaties (HPO’s) helpen wij managers en bestuurders te werken aan langdurig beter presteren. Soms begint dat bij het verstevigen van de kwaliteit van het management en de medewerkers. Soms is de start een betere interne en externe […]

Lees verder
HPO Diagnosis

High Performance Partnership (HPP)

Het is van belang dat niet alleen een organisatie HPO wil worden, maar ook haar waardeketen integraal op een hoger niveau gaat opereren. Dit betekent dat het niet genoeg is als de afzonderlijke ketens HPO worden maar dat ook de schakels tussen de ketens HPO worden. Er moet een high performance partnership (HPP) worden gecreëerd. […]

Lees verder