World thought leaders in High Performance

Cases

Een prachtig voorbeeld van een High Performance Partnership

Voor de tweede HPO-diagnose bij een Amerikaanse organisatie reden we naar het mooie Concord, een plaatsje ten westen van Boston met een rijke historie. Het was hier waar, zoals schrijver en filosoof Ralph Waldo Emerson het zo fraai uitdrukte, ¨the shot heard ‘round the world¨ werd afgevuurd. De Amerikaanse vrijheidsoorlog tegen de Engelsen begon namelijk hier op 19 april 1775. De geschiedenis is in Concord en omgeving dan ook bijna tastbaar aanwezig. Concord is ook de vestigingsplaats van de Emerson Consulting Group (ECG), in 1998 opgericht door Ken Lizotte, auteur van de bestseller The Expert´s Edge (McGraw Hill, 2008). ECG ondersteunt professionals bij het meer bekendheid geven aan hun gedachtegoed door te helpen bij publicatie van artikelen en boeken als ook vermelding en verschijning (exposure) in de media. ECG heeft geen echte concurrenten omdat de organisatie zich, in tegenstelling tot traditionele PR-bedrijven, vooral richt op het bekend maken van de inhoud, de ideeën, van de professionals.

ECG blijkt een hele interessante, moderne organisatie te zijn. Het is namelijk geen bedrijf in de traditionele zin van het woord maar een virtuele organisatie van één persoon (Ken) met daarom heen een verzameling subcontractors (onderaannemers). Dit zijn allemaal experts in hun vakgebied (editors, ghost writers, intermediars tussen professionals en mediabedrijven). ECG kan daarom worden gekenschetst als ´een verzameling high performance individuals die zijn georganiseerd in een high performance partnership.´ Deze opzet is zeer succesvol en ECG groeit gestaag, ook tijdens deze zware recessietijden. Dat ECG een gemiddelde HPO-score van 8,4 heeft, verwondert dan ook niet. De unieke opzet van ECG geeft een mooie gelegenheid om tijdens de HPO-diagnose het high performance partnership (HPP) raamwerk in te zetten (zie figuur).

 

HPP afbeelding Emerson Consulting Group

 

Wanneer de HPP-factoren voor ECG worden ingevuld, kan het succes voor de partnership worden verklaard:

  1. Control: het elkaar open en eerlijk aansturen en aanspreken op de geleverde prestaties; dit gebeurt op basis van hele duidelijke afspraken tussen Ken en de subcontractors, daardoor is er geen dagelijkse controle nodig.
  2. Vertrouwen: de verwachting dat de ander zich niet opportunistisch zal gedragen, maar juist het wederzijds belang voortdurend in de gaten houdt; Ken heeft langdurige relaties met zijn subcontractors, sommigen werken al tien jaar met hem, en het vertrouwen is groot tussen hen.
  3. Betrokkenheid: de interesse in en bereidheid tot het ontwikkelen van een langdurige relatie; iedereen in de partnership is verenigd in het gezamenlijke doel om de beste kwaliteit en service te verlenen aan de cliënten.
  4. Coördinatie: het afstemmen van de eigen processen op die van de ander om de gezamenlijke prestaties te verbeteren; er valt weinig te coördineren omdat iedereen binnen de groep bijzonder gesteld is op zijn vrijheid (soms mag dit wel wat strakker worden aangestuurd).
  5. Afhankelijkheid: de wederzijdse afhankelijkheid die ontstaat wanneer beide partijen gelijkertijd en geld investeren in de relatie; de afhankelijkheid van de subcontractors met betrekking tot ECG is gemiddeld omdat ze allemaal, naast het werk dat ze van Ken krijgen, ook eigen cliënten hebben, tegelijkertijd zijn de subcontractors wel uitermate loyaal aan ECG.
  6. Communicatie: continue en effectieve communicatie zodat beide partijen voortdurend op de hoogte zijn; dit verloopt nagenoeg uitsluitend via e-mail en internet, men ziet elkaar misschien maar een of twee keer in levende lijve.
  7. Conflictafhandeling: het snel en naar genoegen afhandelen van conflicten die in elke relatie kunnen en zullen voorkomen; zodra er problemen ontstaan, die meestal met een cliënt te maken hebben, neemt een subcontractor onmiddellijk contact op met Ken (of andersom) om het probleem te bespreken, een oplossing te zoeken en deze onmiddellijk uit te voeren; het resultaat is dat veel van ECG´s cliënten lang blijven.
  8. Diversiteit: het erkennen en waarderen van het anders zijn van de andere partij; elke subcontractor en Ken zelf is expert op het eigen vakgebied en als groep vult men elkaar buitengewoon goed aan.
  9. Leiderschap: de partnership wordt krachtig en duidelijk aangestuurd; Ken wordt gezien als ´de maestro´ die zorgt voor het binnenbrengen van nieuwe cliënten, voor de verdeling van het werk, en voor de kwaliteitsbewaking van het geleverde werk.

Uit de HPO/HPP-diagnose blijkt dat het aandachtspunt voor ECG de toekomst van de partnership is. Ken is inmiddels 62 en moet gaan denken aan zijn opvolging en daarmee de continuïteit van ECG. Tegelijkertijd is een sterke groei van de partnership te voorzien en de vraag is hoe de huidige vrijheid en hoge kwaliteit kunnen worden gegarandeerd wanneer er steeds meer subcontractors bij gaan komen en er meer coördinatie en formalisatie nodig is. Gerichte aandacht voor de professionele ontwikkeling van de subcontractors is daarbij ook een aandachtspunt. Ken onderkent deze punten en is vastbesloten om nog dit jaar een visie te ontwikkelen van hoe ECG er in 2015 uit moet zien en de eerste stappen te zetten om die visie te realiseren. Wij wensen hem daarmee alle succes, vooral ook omdat het HPO Center ECG heeft ingehuurd om te helpen het HPO-gedachtegoed binnen de USA te verspreiden!

Het HPO Center verzorgt regelmatig inspiratiesessies, workshops en lezingen rond succesvol samenwerken, prestatieverbetering en High Performance Leiderschap. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over wat het HPO-raamwerk voor uw organisatie kan betekenen? Neemt u dan contact op met Chiel Vink (T. 035-6037007).