World thought leaders in High Performance

Markten

HoogPresterende OverheidsOrganisatie

mindbugs

Het HPO Center werkt voor veel (semi-)overheidsorganisaties. De sector staat sterk onder druk en wordt gedwongen de prestaties te verbeteren, maar met minder middelen. De term ‘HoogPresterende OverheidsOrganisatie‘ wordt bij steeds meer (semi-)overheidsorganisaties een begrip.


Het boek De High Performance Overheidsorganisatie vertelt je, gebaseerd op dat onderzoek, hoe het beter kan. Het laat zien hoe je met je Boek - De High Performance Overheidsorganisatiecollega’s een high performance overheidsorganisatie (HPOO) kunt ontwikkelen. De HPOO creëert meer maatschappelijke waarde dan vergelijkbare overheidsorganisaties over een periode van ten minste vijf jaar, door zich op een gedisciplineerde manier te richten op wat echt van belang is voor de organisatie. Maatschappelijke waarde wordt gecreëerd door het behalen van kwalitatief hoogwaardige resultaten voor de samenleving, tegen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Het beperkte verbetervermogen van Nederlandse overheidsorganisaties is de belangrijkste barrière op weg naar een HPOO. Overheidsorganisaties kenden in het afgelopen decennium zware tijden met bijbehorende spanningen. De term High Performance, of in het Nederlands hoogpresterend, klinkt natuurlijk als iets wat je zou moeten willen.
Maar kan dat wel? En waarom zouden we dat willen? En wat betekent presteren in de context van de overheid? Ook dat wordt uitgelegd in het boek.


Witboek – De HoogPresterende OverheidsOrganisatie (gratis)
Onderzoeksresultaten, analyses en verkenningen bij Nederlandse gemeenten en uitvoerende Rijksdiensten

Witboek - De HoogPresterende OverheidsOrganisatie (gratis)Nederlandse overheidsorganisaties scoren een kwaliteitscijfer tussen de 6+ en 7-. Dat blijkt uit een jarenlang onderzoek op basis van het HPO (Hoog Presterende Organisaties) raamwerk. Het blijkt dat de Nederlandse overheid hoger dan de internationale publieke sector scoort op ‘openheid en actiegerichtheid’, maar juist lager op ‘continu verbeteren’. De houding binnen de Nederlandse overheidsorganisaties om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren, fouten te mogen maken en open te staan voor veranderingen leidt klaarblijkelijk nog niet tot succesvol continu verbeteren van de organisatie. De vraag is: hoe komt dit en wat kan eraan gedaan worden?
In dit witboek doen wij een onderbouwde poging om dit vraagstuk te ‘kraken’.

U kunt dit witboek integraal van voor tot achter lezen. U kunt echter ook direct naar de informatie gaan waar u specifieke interesse voor heeft. U kunt daarna altijd weer terug naar deze leeswijzer en daarna door naar andere onderdelen van het witboek. We nodigen u eerst uit om voor uw eigen context (organisatie, organisatieonderdeel, programma, keten, et cetera) na te denken over de volgende vragen, om daarna te bepalen welke onderdelen van het witboek van directe interesse zijn voor u.


We ondersteunen o.a. de volgende (semi-) overheidsorganisaties op weg naar een High Performance Overheid:

Overheid

Als andere publiek-bestuurlijke organisaties zich ook langs de meetlat zouden durven leggen…We zouden veel van elkaar kunnen leren.

— Roy Vervoort - directiesecretaris provincie Drenthe

Semioverheid

Hieronder staan de gemiddelde scores per HPO Factor voor de sector Overheid

HPO Factoren HPO Publieke Sector 
Kwaliteit van Management 8,5 6,7
Openheid & Actiegerichtheid 8,5 6,5
Langetermijngerichtheid 8,5 6,7
Continue Verbetering & Vernieuwing 8,5 5,7
Kwaliteit van Medewerkers 8,5 6,5

Waar staat uw organisatie? Bent u al een HoogPresterende OverheidsOrganisatie? Wat zijn uw sterke punten en waar kunt u nog verbeteren op de 5 HPO Factoren en de 35 onderliggende HPO Kenmerken?

Het HPO Center verzorgt regelmatig inspiratiesessies, workshops en lezingen rond succesvol samenwerken, prestatieverbetering en High Performance Leiderschap. Naast een diepgaande HPO-diagnose hebben wij nu beschikbaar: het do-it-yourself HPO Insight™ verbeterinstrument welke we samen met Driessen HRM introduceren in Nederland. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over onze HPO-experts? Neemt u dan contact op met Marco Schreurs (of T. 035-6037007).