World thought leaders in High Performance

Cases

Gemeente Veere: Op weg naar een excellente gemeente!

excellente gemeenteGemeente Veere is een kustgemeente op Walcheren met 13 kernen, bijna 22.000 inwoners en vooral gericht op toerisme. Vrouwenpolder, Zoutelande, Oostkapelle, Veere en Domburg zijn enkele kernen die bruisen door jaarlijks ruim vier miljoen toeristische overnachtingen. Rudie Heintjes heeft als gemeentesecretaris en algemeen directeur binnen de gemeente Veere een schakelfunctie tussen de bestuurlijke organisatie en de ambtelijke organisatie. “We zijn heel ambitieuze gemeente. We willen wat we doen, ontzettend goed doen. Onze interne ambitie is de beste te worden en plezier te beleven aan hoe we het slimmer en nog beter kunnen doen voor onze burgers. Ik prijs me gelukkig dat zowel het college als de medewerkers de ambitie hebben om te zorgen dat mensen hier graag wonen, werken, ondernemen en vakantie komen vieren.”

Ondernemers en gemeente versterken elkaar

Door de jaarlijkse stroom van toeristen heerst er binnen de gemeente Veere een ondernemend klimaat. De kernbegrippen die in de toeristische industrie van belang zijn heeft de gemeente ook tot haar doelen gesteld: klantgerichtheid, kwaliteit en openheid. “We hebben hier veel ondernemers die tot de beste van Nederland willen behoren. Dat geeft ons inspiratie om ook een excellente gemeente te worden. En dat wordt terecht van ons gevraagd. Daarom moeten we er voor zorgen dat alles perfect op orde is voor onze inwoners, ondernemers en natuurlijk onze gasten. Een prachtig hotel met slechte toegankelijkheid, omdat wij de wegen niet goed onderhouden, dat kan niet. Ondernemers en gemeente versterken elkaar om het elke dag beter te doen.”, zegt Heintjes.

excellente gemeente

Villa Veere

De gemeente Veere probeert met verschillende initiatieven de dienstverlening voor haar burgers nog beter te maken. Zo doet de gemeente mee aan het programma ‘Bewijs van goede dienst’, waarbij ze op onder andere ‘digitale dienstverlening’ hoog scoren. Toch is de gemeente volgens Heintjes nog niet tevreden. “We zouden nog veel slanker georganiseerd kunnen zijn en administratieve processen kunnen we nog verder vereenvoudigen. Tijdens het invoeren van allerlei verbeteracties zijn we tegen het HPO-gedachtegoed aangelopen. We waren begonnen met het programma ‘Villa Veere’, een metafoor voor het bouwen van een excellente gemeente. Om Villa Veere goed te kunnen gaan bouwen ontstond de behoefte om de samenhang tussen de verbeteracties beter in beeld te brengen. Het HPO-gedachtegoed geeft ons richting en we kunnen nu beter uitleggen naar medewerkers en het college wat de onderlinge samenhang is van de verbeteracties die we doen. Daarbij komt dat we nu ook kunnen meten of we daadwerkelijk verbeteren richting een excellente gemeente.”

Gemeente Veere is de eerste Nederlandse gemeente die met het HPO-gedachtegoed aan de slag is gegaan. Heintjes geeft aan bewust gekozen te hebben om zich te laten vergelijken met de beste dienstverleners en niet alleen met andere overheidsorganisaties. “ Wij kijken uiteraard naar hoe andere succesvolle gemeenten het doen, maar we willen ons ook vergelijken met andere dienstverleners zoals banken en hotelketens. Wat kunnen we van deze organisaties leren en hoe kunnen we dat vertalen naar onze eigen organisatie?”

Op weg naar een excellente gemeente

Een gemeenschappelijk doel voor veel gemeenten is het zo optimaal mogelijk bedienen van de burgers. Benchmarks zoals “Waar staat je gemeente’ en het eerder genoemde ‘Bewijs van goede dienst’ ondersteunen gemeenten hierbij. Met deze programma’s en andere metingen wordt jaarlijks een lijst opgesteld van excellente gemeenten. En Heintjes is ambitieus. “Ik verwacht dat we binnen drie jaar in de top 10 staan van beste gemeenten van Nederland. We zijn in 2013 begonnen met het meten op de succesfactoren binnen het HPO-gedachtegoed. Dat was in het begin nog best ingewikkeld. De juiste vertaalslag naar een gemeente vroeg om aandacht. Het is nu voor zowel het HPO Center als de gemeente Veere een uitdaging om de HPO-factoren om te zetten in concrete verbeteracties voor de gemeentelijke context. Het gaat uiteraard niet vanzelf om excellente gemeente te worden!”

Het HPO Center verzorgt regelmatig inspiratiesessies, workshops en lezingen rond succesvol samenwerken, prestatieverbetering en High Performance Leiderschap. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over wat het HPO-raamwerk en onze HPO-experts voor uw organisatie kunnen betekenen? Neemt u dan contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037007).