World thought leaders in High Performance

Cases

De Rijksbrede Benchmark (RBB) Groep: Kennis delen is macht!

Bram van der Kamp - Rijksbrede Benchmark Groep -RBB - Kennis delen is macht

Bram van der Kamp, programmaleider bij de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB), helpt met zijn team al ruim acht jaar Nederlandse publieke uitvoeringsorganisaties met kennis delen en vergelijken om zo de prestaties te verbeteren. Het aloude adagium ‘kennis is macht’ spreekt Van der Kamp niet aan: ‘Kennis delen is macht. Daar geloven wij in, alleen is kennis delen iets wat binnen veel organisaties niet vanzelf gaat.’

Snel resultaat versus lange termijn succes

Bij de RBB Groep zijn 34 partners (de uitvoeringsorganisaties) aangesloten die zich vrijwillig verplichten kennis te brengen en te halen. Daar worden deze organisaties uiteindelijk beter van. ‘We zien dat onze partners door van elkaar te leren efficiënter zijn gaan werken met bijvoorbeeld minder mensen en dat de klanttevredenheid omhoog gaat. De politiek vraagt uitvoeringsorganisaties op zoek te gaan naar snel resultaat. Dat is prima, maar het is goed om te zien dat ongeveer 80% van wat uitvoeringsorganisaties in de dagelijkse praktijk doen over het lange termijn succes van een organisatie gaat. Het gaat over welk gedrag mensen in een organisatie laten zien om de dagelijkse taken uit te voeren. En juist daarbij helpen we elkaar te verbeteren.’, zegt Van der Kamp.

Sinds 2012 werkt de De Rijksbrede Benchmark (RBB) Groep samen met het HPO Center. ‘We merkten dat onze onderzoekers behoefte hadden aan een raamwerk dat organisaties in de volle breedte in kaart brengt. De bestuurders van onze partners gaven aan dat voor de continuïteit en het succes op lange termijn, vooral het gedrag en de cultuur binnen organisaties van invloed is op de financiële en strategische resultaten. We vonden bij het HPO Center een raamwerk dat geschikt is voor de komende jaren. De gedragscomponent binnen het HPO-gedachtegoed, de vijf factoren en de goede onderbouwing waren daarbij van doorslaggevend belang.‘, vertelt Bram van der Kamp.

Een vlammend verhaal door de bestuurders

In 2013 zijn Dienst Landelijk Gebied, Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, RDW, Sociale Verzekeringsbank en de BEL Combinatie (Blaricum, Eemnes en Laren) van BEL Combinatie SVB - Sociale Verzekeringsbank start gegaan met de HPO-diagnose. Deelname was niet vrijblijvend. De bestuurders moesten het echt willen en ervoor gaan. De bestuurders moesten ook een vlammend verhaal aan de medewerkers kunnen brengen over zaken zoals: Waarom willen wij onze prestaties verbeteren? Wat zijn onze ambities? Hoe gaan wij de verbeterpunten oppakken? En er moet echt iets gedaan worden met de aanbevelingen.

De HPO-trajecten waren het product van een intensieve samenwerking tussen de onderzoekers van de RBB Groep en de experts van het HPO Center. ‘Het HPO Center is de specialist in wat organisaties succesvol maakt. Jullie meten en gaan samen met het onderzoeksteam op zoek naar de relaties tussen die cijfers. De RBB onderzoekers hebben daarna met verdiepende interviews de cijfers ingekleurd. De cijfers en de verdiepende interviews gaven uiteindelijk resultaten en aanbevelingen die herkend en erkend werden door de medewerkers en bestuurders.’, zegt Van der Kamp.DLGLandelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen - LBIO - De Rijksbrede Benchmark (RBB) Groep: Kennis delen is macht!

rdw - De Rijksbrede Benchmark (RBB) Groep: Kennis delen is macht!De eerste vijf HPO-trajecten zijn bijna afgerond en Van der Kamp ziet al verschillende resultaten. ‘We zien dat mensen met elkaar in dialoog gaan. We zien dat de aanbevelingen uit de HPO-trajecten, samen met resultaten van bijvoorbeeld klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken, opgenomen worden in de actiepunten voor 2014. Iedere organisatie pakt de aanbevelingen anders op en dat is geweldig om te zien.’

Maximaal samenwerken en van elkaar leren

‘Een volgende stap die we met de De Rijksbrede Benchmark Groep maken is de borging van de actiepunten. We weten door onze samenwerking met het HPO Center nu heel goed wat de deelnemende organisaties moeten verbeteren. Ik spreek o.a. met mensen van FranklinCovey Nederland over de Vier disciplines van uitvoering. Het kan leiders helpen in de drukte van alle dag de HPO-aanbevelingen effectief door te voeren. Deze aanpak helpt ons en onze partners om van denken tot doen te komen. We inspireren met de HPO-trajecten ook andere overheidsorganisaties om beter te gaan presteren. Het zou mooi zijn als we over een tijd niet meer nodig zijn. Dat organisaties vanzelfsprekend in vertrouwen kennis met elkaar delen, maximaal samenwerken en leren van elkaar.’

HPO-trajecten voor De Rijksbrede Benchmark (RBB) Groep in 2014

Van der Kamp heeft mooi nieuws voor 2014. ‘Maar liefst 60 nieuwe RBB onderzoekers hebben zich aangemeld voor de HPO-onderzoeksronde in 2014. Deze onderzoekers leren van het HPO-traject bij een deelnemende partner, maar delen ook kennis uit de eigen organisatie. We vragen wel wat van hen. Ze besteden 25 dagen aan het onderzoek bij een andere RBB partner. Maar onze partners begrijpen dat dit een waardevolle investering is. Ze weten dat organisaties echt beter gaan presteren als ze kennis delen. Het nog altijd groeiend aantal partners van de RBB groep laat dit zien!’

Kijk op deze pagina voor meer informatie over HPO binnen de High Performance Overheid!

De Rijksbrede Benchmark Groep (RBB Groep) opgericht in 2002, is een initiatief van inmiddels 34 dienstverlenende organisaties in de publieke sector. De RBB Groep maakt zich sterk voor leren van elkaar, bij elkaar in de keuken kijken en het vergelijken van prestaties. De RBB Groep is uitgegroeid tot een netwerkorganisatie waar kennis en inzichten zo veel mogelijk worden gedeeld met het besef dat het niet alleen gaat om het bezitten van kennis maar ook om het kunnen beschikken over en delen van kennis. De partners van de RBB Groep streven naar continue verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger en focussen daarbij op onderzoek, samen beter doen en verbinden.

— over de De Rijksbrede Benchmark (RBB) Groep

Het HPO Center is de sparringspartner voor organisaties die echt een doorbraak willen in het verbeteren van de prestaties. We praten u nooit naar de mond, maar houden u een eerlijke spiegel voor. Gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen HPO-gedachtegoed, ingekleurd door robuuste dialogen met uw managers en medewerkers. Heeft u interesse, vragen over onze samenwerking met de RBB Groep of wilt u meer weten over onze ervaringen in uw sector? Neemt u dan contact op met Marco Schreurs (of T. 035-6037007).