World thought leaders in High Performance

Artikelen

Futurize! – maak uw organisatie(-onderdeel) toekomst gereed

Als de corona epidemie ons iets heeft geleerd dan is het wel dat het onderwerp future of work  momenteel een van de hottest burning platforms is voor organisaties. Immers, het is door COVID-19 duidelijk geworden dat organisaties over het algemeen niet goed genoeg voorbereid zijn om adequaat om te gaan met dergelijke disruptors en megatrends. Nu zal COVID-19 niet de laatste ‘verstoorder’ van business as usual zijn. Daarnaast vinden er sowieso momenteel veel langjarige veranderingen en verstoringen in de omgeving plaats, de zogenoemde megatrends.

Zowel megatrends als disruptors kunnen kansen bieden, hoewel ze in de praktijk vaak worden gezien als bedreigingen voor toekomstige Futurize! - maak uw organisatie(-onderdeel) toekomst gereedorganisatiegroei of zelfs voor het voortbestaan van de organisatie. Om adequaat om te kunnen gaan met megatrends en disruptors, of er zelfs van te profiteren, is het daarom van belang voor organisaties dat ze zich goed voorbereiden. Immers, ‘regeren is vooruitzien’. Om organisaties te helpen bij deze voorbereiding hebben we de Futurize!-diagnose ontwikkeld. Op basis van wetenschappelijk onderzoek hebben wij eerst de belangrijkste megatrends en disruptors geïdentificeerd (Megatrends and disruptive forces and their postulated impact on organizations, Sustainability), om vervolgens te evalueren welke effecten deze hebben op organisaties en hoe deze daarop kunnen reageren als een High Performance Organisatie (Future-proofing the high performance organization, Sustainability). Daarna hebben wij de uitkomsten van dit onderzoek omgezet in een vragenlijst waarmee een organisatie zelf in kaart kan brengen in hoeverre ze is voorbereid op de ontwikkelingen in de (nabije) toekomst.

Momenteel zijn wij met vijf organisaties een pilot aan het uitvoeren om deze Futurize!-diagnose zo praktisch en relevant mogelijk te maken. Daartoe vullen een aantal mensen van de pilotorganisatie (veelal managementteamleden maar ook collega’s van de planningsafdeling) de vragenlijst in, waarna wij op basis van de gegeven scores een zogenoemde Heat Map maken waarin weergegeven is welke trends/disruptors de meeste impact hebben en hoe de organisatie daarop voorbereid is. Daarna zal er een workshop plaatsvinden om de Heat Map te bespreken en om te zetten in acties om de organisatie toekomst gereed te maken. Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten van de pilots!

Neem voor meer informatie contact op met Marco Schreurs of André de Waal (T. 035-6037007).