World thought leaders in High Performance

Artikelen

Een vergelijking van 26 High Performance Organisaties (HPO) Onderzoeken

door drs. Erik Belt RC (Rabobank)

Introductie: vergelijking High Performance Organisaties onderzoeken

High Performance OrganisatiesIn het kader van het referaat voor de Register Controller studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik 26 onderzoeken op het gebied van high performance organisaties geëvalueerd. Doel van deze evaluatie was om het meest robuuste onderzoek te identificeren waarmee ik mijn praktijkonderzoek kon gaan doen. In dit memo is het resultaat van de evaluatie beschreven.

In het huidige tijdperk van extreme concurrentie en toenemende eisen wordt van managers van moderne organisaties verwacht dat ze excelleren. Het management van organisaties is daarom vooral geïnteresseerd naar de factoren die doorslaggevend zijn voor het behalen van consistent goede resultaten. De in het kader van dit referaat onderzochte onderzoeken richten zich op de doorslaggevende financiële en niet-financiële parameters die een organisatie op de lange termijn beter laten presteren dan de collega-organisaties. De onderzoeken zijn geselecteerd op:

  • hun bekendheid, dat wil zeggen, op het aantal keren dat de onderzoeken worden aangehaald in andere publicaties; en
  • hun praktijkgehalte, dat wil zeggen er moet (een zekere mate van) praktijkonderzoek zijn gedaan. De 26 geïdentificeerde high performance organisaties onderzoeken zijn vervolgens geëvalueerd aan de hand van zeven criteria. De vier hoogst scorende onderzoeken zijn in meer detail bekeken waarna tenslotte de definitieve keuze is gemaakt voor een van de onderzoeken.

De eerste evaluatie

Het verschil tussen de opzet en de uitvoering van de verschillende onderzoeken is groot. De meeste onderzoekers maakten op basis van financiële analyses een selectie van goed of uitstekend presterende organisaties in een bepaalde sector en vergeleken deze vervolgens met minder goed presterende concurrenten. Uit deze vergelijking abstraheerden ze vervolgens de onderscheidende kenmerken. Indien de eerste selectie echter onvoldoende zorgvuldig is gedaan, door gebruik van onjuiste informatie of de verkeerde criteria, dan kan men zijn twijfels hebben bij de validiteit van het resterende onderzoek. Daarmee heb ik de volgende selectiecriteria toegepast:

  • Representatief: is het onderzoek representatief, dat wil zeggen is de in het onderzoek betrokken steekproef van voldoende omvang?
  • Statistisch onderbouwd: zijn de eindconclusies in de publicatie voldoende onderbouwd door statistische analyses?
  • Controlegroep: zijn de uitkomsten getoetst bij een relevante controlegroep om te evalueren of de gevonden kenmerken inderdaad het verschil maken?
  • Periode: is de onderzoeksperiode voldoende ruim genomen om een tijdsonafhankelijk oordeel te kunnen vellen?
  • Relevant: is het onderzoek zodanig breed opgezet dat de conclusies relevant zijn voor ‘alle’ organisaties (profit , non profit, overheid)?
  • Toepasbaar: zijn de uitkomsten in de praktijk toepasbaar, dat wil zeggen is gekomen tot een set van doorslaggevende kenmerken van High Performance Organisaties, is er een diagnosemodel aanwezig, is er een implementatiemethodiek beschreven?
  • Universeel: gelden de uitkomsten universeel, dat wil zeggen is het onderzoek wereldwijd opgezet en is de controlegroep ook wereldwijd gekozen?

De 26 High Performance Organisaties onderzoeken (van Collins, Holbeche, Light en De Waal) zijn in onderstaande tabel vergeleken met elkaar op basis van de criteria….

Lees het gehele artikel ‘Een Vergelijking van 26 High Performance Organisaties (HPO) Onderzoeken’in PDF-formaat.

Het HPO Center is de sparringspartner voor organisaties die echt een doorbraak willen in het verbeteren van de prestaties. We praten u nooit naar de mond, maar houden u een eerlijke spiegel voor. Gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen HPO-gedachtegoed, ingekleurd door robuuste dialogen met uw managers en medewerkers. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over onze ervaringen in uw sector? Neemt u dan contact op met Chiel Vink (T. 035-6037007).