World thought leaders in High Performance

Nieuws

donderdag, 19 september 2013

Transportsector en Woningcorporaties op weg naar HPO

mindbugs

Mooi om te zien dat twee, voor het HPO Center, relatief nieuwe sectoren (Transport sector en Woningcorporaties) zeer actief zijn met het HPO-gedachtegoed. Over enkele maanden worden dit twee nieuwe onderdelen van de rubriek ‘Markten’ op deze site.

Transportsector

Transportsector: Schiphol op weg naar 2e HPO-diagnoseBinnen de transport sector gaat Schiphol Consumers een tweede HPO-diagnose starten. We zijn benieuwd of de inspanningen n.a.v. de actiepunten na de eerste HPO-diagnose geleid hebben tot verbeteringen! André de Waal is momenteel in Dubai met de directie van het wereldwijde transportbedrijf Hoyer. Het HPO Center helpt Hoyer de prestaties te verbeteren door het verzorgen van diverse workshops, lezingen en HPO masterclasses.

Woningcorporaties

Veel woningcorporaties hebben het momenteel erg zwaar. Toch zijn er in deze markt ook echte koplopers die willen verbeteren. Een van deze partijen is WonenBreburg, waar wewoningcorporaties-WonenBreburg-op-weg-naar-HPOmomenteel een HPO verbetertraject zijn gestart. Het enthousiasme om te willen verbeteren blijkt o.a. uit de hoge respons op de online HPO-diagnose.

Het HPO Center is de sparringspartner voor organisaties die echt een doorbraak willen in het verbeteren van de prestaties. We praten u nooit naar de mond, maar houden u een eerlijke spiegel voor. Gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen HPO-gedachtegoed, ingekleurd door robuuste dialogen met uw managers en medewerkers. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over onze ervaringen in uw sector? Neemt u dan contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037007).