World thought leaders in High Performance

Nieuws

woensdag, 17 juni 2020

HPO-diagnose is nu ook ‘Corona-proof’!

mindbugs

Dat Corona een grote disruptor gebleken is voor ons dagelijks leven en werken hoeft natuurlijk geen betoog. Ook de organisaties die bezig waren met een HPO-transformatie hebben door het virus een pas op de plaats moeten maken. Om eerst te zorgen dat de dagelijkse werkzaamheden konden doorgaan – vaak via thuiswerken – en dat cliënten bediend konden blijven – meestal in virtuele vorm. Het is fijn te zien dat, na de eerste aanpassings- en gewenningsperiode, veel van deze organisaties “gewoon” weer doorgaan met de HPO-transformatie. “Gewoon” moet natuurlijk met een korrel zout worden genomen want er vinden wel degelijk  aanpassingen in de transitie-activiteiten plaats. Zo worden nu webinars een Microsoft Teams/zoom/Skype-bijeenkomsten ingezet om kennisoverdracht en teammeetings mogelijk te maken, iets waar we als HPO Center vaak een bijdrage aan mogen leveren, wat altijd heel leuk is om te doen.

HPO-diagnose-corona-proof

Er zijn ook organisaties die juist in deze periode beginnen met een HPO-transformatie. Deze organisaties zeggen dat het worden van een HPO hen gaat helpen om de komende moeilijke economische tijd door te komen. Elke transformatie begint met een HPO-diagnose en die vindt nu geheel virtueel plaats. Zo doen we momenteel een virtuele diagnose bij een Engels productiebedrijf waar ruim 1100 mensen werken. De HPO-vragenlijst was natuurlijk altijd al virtueel omdat de respondenten deze online invullen. Ook de interviews deden we regelmatig al remote, zeker bij grotere internationale organisaties waar we mensen wilden spreken die op andere locaties dan het hoofdkantoor werken. Tegenwoordig vinden alle interview remote via Microsoft Teams/zoom/Skype plaats, en het moet gezegd: dat gaat prima. Het niet fysiek zijn tast de openheid en diepgang van de interviews niet aan en zo kunnen we nog steeds voldoende informatie inwinnen. Het echt nieuwe is de virtuele terugkoppeling naar het managementteam. Naar keuze kan dat in een keer of in twee keer. Bij die laatste optie geven we tijdens de eerste virtuele bijeenkomst de terugkoppel-presentatie met de resultaten en onze analyse, waarna het managementteam op de uitkomsten kan ‘kauwen’. Bij de tweede bijeenkomst worden de uitkomsten en analyse dan gedetailleerd besproken en worden de ‘next steps’ bepaald. We hebben inmiddels de eerste bijeenkomsten op deze manier achter de rug en dat is prima gegaan. We kunnen dus wel stellen: de HPO-diagnose is nu ook ‘Corona-proof’!

Wil je weten wat we voor jouw team of organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037007).