World thought leaders in High Performance

Kennis en inspiratie

Futurize! – Omgaan met megatrends en disruptors

Boek HPO Center ‘Futurize!’ genomineerd als beste managementboek 2022

Hartelijk gefeliciteerd, jullie boek Futurize! is genomineerd voor de verkiezing van het beste Managementboek van het Jaar 2022!  Dit geweldige bericht ontvingen wij onlangs in onze e-mail box. En daar zijn onze collega’s en auteurs André de Waal en Julie Linthorst natuurlijk heel trots op! Dit succes delen we graag met jullie als vaste relaties, want jullie praktijkinzichten hebben daar zeker aanFuturize! op longlist Managementboek van het jaar bijgedragen! Bedankt!

De vakjury gaf het volgende commentaar: “Een praktisch boek waarin de lezer aan de slag kan met de basis die de auteurs bieden. Inzicht in megatrends en disruptors. En hoe je daarmee om kunt gaan. Goed in detail beschreven. “

Nog geen kans gehad om je erin te verdiepen? Het boek ‘Futurize! Omgaan met megatrends en disruptors’ is onmisbaar voor toekomstgerichte CEO’s, Finance- en HRM professionals en eigenlijk iedereen die zich wil voorbereiden op de toekomst. Futurize! staat boordevol informatie over welke megatrends en disruptors er op ons afkomen, hoe deze met elkaar samenhangen en hoe je hier als organisatie op in kunt spelen. Het is tot stand gekomen via wetenschappelijke onderzoek, maar wel heel luchtig en praktisch geschreven.

Het boek kan worden besteld via deze link voor slechts € 27,99.  Voor dit bedrag ontvang je honderden tips en daarnaast de volledige vragenlijst van de Futurize! Diagnose, waarmee je  kunt meten hoe futureproof jouw organisatie is.

Wij wensen iedereen veel succes en plezier met Futurizen! Wij gaan vast onze feestkleding passen voor het boekengala op 21 maart.


Meer over de inhoud van Futurize!

Dat de coronapandemie ons volledig heeft verrast en, mede door onderschatting, een enorme impact heeft gehad en nog steeds heeft op de samenleving en het bedrijfsleven, mag geen verrassing heten. Wat wellicht wel als een verrassing komt, is dat organisaties zelden voldoende middelen ter beschikking hebben om zich voor te bereiden op crises, laat staan ​​die het hoofd te bieden. En dan hebben we het niet alleen over pandemieën maar over een scala aan “verstoringen.” Deze kunnen de vorm aannemen van megatrends – grote sociale, economische, politieke en technologische veranderingen die zich langzaam ontwikkelen maar eenmaal duidelijk aanwezig een invloed hebben gedurende langere tijd – of disruptors, gedefinieerd als iemand of iets dat verhindert dat een systeem, proces of gebeurtenis doorgaat zoals gewoonlijk.. Megatrends zijn veranderingen die (vaak geleidelijk) plaatsvinden over een langere periode, terwijl disruptors kortdurende, schijnbaar onverwachte scherpe veranderingen zijn met een hoge impact. Beiden kunnen zakelijke kansen bieden, maar vaker wel dan niet worden ze gezien als bedreigingen voor toekomstige bedrijfsgroei of zelfs voor het overleven van een organisatie.

“In het pre-COVID-19 tijdperk begon veel managementliteratuur met de observatie dat de snelheid van verandering erg hoog was. Nu terugkijkend kunnen we stellen dat die tijd een oase van kalmte en stabiliteit was.”
K. Wagenaar, Business Unusual (2020)

Futurize!

In Futurize! omgaan met megatrends en disruptors beschrijven we de 14 megatrends en disruptors waar we ons vandaag de dag tegen moeten wapenen of waarvan we (zakelijk) zouden kunnen profiteren: snelheid van de technologische vooruitgang, flexibel werken, mismatch in vaardigheden, duurzame werkgelegenheid, voortschrijdende globalisering, veranderende samenstelling personeelsbestand, toenemende ongelijkheid, milieukwesties, economische machtsverschuivingen, verstedelijking, arbeidsmigratie, schaarste van grondstoffen, individualisering, en pandemieën. Op basis van wetenschappelijk literatuuronderzoek én ronde tafel discussies hebben we deze megatrends/disruptors geïdentificeerd om vervolgens te beoordelen welke gevolgen ze hebben en welke kansen dan wel bedreigingen ze vormen voor organisaties. Daarna is voor elke megatrend/disruptor – met behulp van het hoog presterende organisatie HPO Raamwerk dat de factoren geeft waarmee een organisatie blijvend op hoog niveau kan presteren – een aantal self-assessment vragen opgesteld waarmee de lezer kan beoordelen hoe goed de eigen organisatie is voorbereid op de specifieke megatrend/disruptor.

Ga ook met jouw MT/Directie aan de slag met het Futurizen van je organisatie. Klik hier voor meer informatie!

Wanneer de zelfevaluatie door meerdere mensen van een organisatie wordt ingevuld, kan bepaald worden of de organisatie voldoende toekomstgereed is. In het zogenoemde Futurize!-proces dat wij in het boek introduceren, kan de lezer de megatrends en disruptor die naar verwachting impact zullen hebben op zijn of haar organisatie in kaart, waarmee de mate waarin de organisatie is voorbereid op die megatrends en disruptor wordt bepaald. De resultaten van de inschatting worden weergegeven in de Futurize!-heatmap:

Futurize - Heatmap

Deze heatmap wordt net zolang besproken binnen de organisatie totdat er een gemeenschappelijk gedragen beeld over de toekomstgereedheid van de organisatie ontstaat én over wat er eventueel moet gebeuren – welke acties er nodig zijn – om de organisatie meer future-ready te maken. Door het Futurize!-proces kunnen organisaties zich beter voorbereiden op de megatrends en disruptor en wordt vooruitdenken als vaardigheid ontwikkeld: iedereen binnen de organisatie heeft immers de taak om vooruit te denken en proactief te zijn. Een goed voorbeeld is een van de voor het boek geïnterviewde organisaties die inmiddels in haar rolprofielen de volgende verantwoordelijkheden heeft opgenomen voor alle medewerkers: “Houdt vakkennis, trends en -ontwikkelingen bij. Neem afstand van het dagelijks werk en vertaal het geleerde in verbetering of vernieuwing van producten, diensten of processen.” Met andere woorden, iedereen en niet alleen het management is verantwoordelijk voor de voorbereiding op de volgende crisis. Veel succes met Futurizen!