World thought leaders in High Performance

Kennis en inspiratie

Unboxing video: Futurize! – Omgaan met megatrends en disruptors

In ‘Futurize! omgaan met megatrends en disruptors’ beschrijven we de 14 megatrends en disruptors waar we ons vandaag de dag tegen moeten wapenen of waarvan we (zakelijk) zouden kunnen profiteren: snelheid van de technologische vooruitgang, flexibel werken, mismatch in vaardigheden, duurzame werkgelegenheid, voortschrijdende globalisering, veranderende samenstelling personeelsbestand, toenemende ongelijkheid, milieukwesties, economische machtsverschuivingen, verstedelijking, arbeidsmigratie, schaarste van grondstoffen, individualisering, en pandemieën. Op basis van wetenschappelijk literatuuronderzoek én ronde tafel discussies hebben we deze megatrends/disruptors geïdentificeerd om vervolgens te beoordelen welke gevolgen ze hebben en welke kansen dan wel bedreigingen ze vormen voor organisaties. Daarna is voor elke megatrend/disruptor – met behulp van het hoog presterende organisatie HPO Raamwerk dat de factoren geeft waarmee een organisatie blijvend op hoog niveau kan presteren – een aantal self-assessment vragen opgesteld waarmee de lezer kan beoordelen hoe goed de eigen organisatie is voorbereid op de specifieke megatrend/disruptor.

Hierbij de unboxing video met Julie en André: