World thought leaders in High Performance

Kennis en inspiratie

Principe 5 van de HPO-manager: Creatieve verbetering & op feiten gebaseerd

HPO-managers zijn zich er zeer van bewust dat hun organisatie nooit stil kan staan zoals de omgeving van de organisatie dat ook niet doet, en daarom leggen ze veel nadruk op continue verbetering op een creatieve manier (omdat je maar zóveel kunt bereiken door dingen op dezelfde manier te doen) (leiderschapsgedrag). Tegelijkertijd zijn HPO-managers erg goed in succesvolle verbetering, omdat ze beslissingen nemen en actie ondernemen op basis van feiten en vervolgens een ijzeren discipline vertonen bij het uitvoeren van deze acties (managerial gedrag).

Hoe beoefen je creatieve verbetering?

1. Je bent continu actief op zoek naar manieren om de wijze waarop de organisatie opereert te verbeteren.
2. Je bent actief op zoek naar nieuwe, vernieuwende en afwijkende verbeterideeën binnen en buiten de organisatie.
3. Je ontwikkelt een cultuur van continue verbetering met een can-do mentaliteit waarin problemen op creatieve manieren samen worden opgelost.
4. Je stelt medewerkers in staat om zelf de knelpunten in hun invloedsfeer te bepalen.
5. Je stelt medewerkers in staat om zelf verbeterplannen op te stellen en deze vervolgens zelf uit te voeren.
6. Je viert succesvolle verbeterinitiatieven met je medewerkers.

Hoe borg je op feiten gebaseerd management?

1. Je baseert je managementstijl en beslissingen op feiten.
2. Je maakt altijd verbeteringen in de manier waarop prestaties worden gemeten en gerapporteerd.
3. Je voert regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit en overlegt met belangrijke klanten en leveranciers.
4. Je streeft er continu naar om de prestatie-indicatoren van de organisatie beter te begrijpen.
5. Je maakt non-performers door meetmethoden duidelijk wat slechte prestaties betekenen en wat de gevolgen zijn.