World thought leaders in High Performance

Kennis en inspiratie

Principe 2 van de HPO Manager – informeren en in dialoog gaan & snelle besluitvorming en acties

HPO-managers besteden veel tijd aan het informeren van de werknemers en vervolgens met hen communiceren en in dialoog gaan over de verstrekte informatie (leiderschapsgedrag), terwijl ze er tegelijkertijd voor zorgen dat deze gesprekken geen ‘Poolse landdag’ worden door snelle beslissingen te nemen en acties te ondernemen op de input ontvangen van medewerkers (managerial gedrag).

Leiderschapsgedrag: Hoe doe je informeren, communiceren en in dialoog gaan goed?

 1. Je informeert medewerkers regelmatig over wat er speelt in de organisatie en wat de prognoses zijn.
 2. Je voert regelmatig gesprekken (2-weggesprekken) met uw medewerkers over belangrijke zaken en verbeteringen.
 3. Je hebt de gewoonte om problemen op te lossen door middel van dialoog.
 4. Je ontwikkelt voortdurend nieuwe manieren om een dialoog aan te gaan.
 5. Je past je mening regelmatig aan op basis van de dialoog met medewerkers.
 6. Je deelt regelmatig de financiële en niet-financiële resultaten van de organisatie op transparante wijze.
 7. Je volgt regelmatig opleidingen op het gebied van het voeren van dialogen.
 8. Je hebt regelmatig spontane en informele gesprekken met medewerkers.

Managerial gedrag: Hoe word je een snelle beslisser en actie-nemer?

 1. Je neemt over het algemeen voldoende tijd om zo goed mogelijk beslissingen te nemen, en zet deze vervolgens snel om in daden.
 2. Je bespreekt regelmatig de actuele prestaties met medewerkers om corrigerende maatregelen te kunnen nemen.
 3. Je en jouw medewerkers stellen samen doelen en acties voor de korte en lange termijn.
 4. Je zorgt ervoor dat de dialoog met medewerkers niet leidt tot eindeloze discussies.
 5. Je neemt liever een slechte beslissing die je vervolgens in actie brengt, dan helemaal geen beslissing te nemen.
 6. Je evalueert de acties die door medewerkers zijn ondernomen en onderneemt vervolgens indien nodig aanvullende acties.

Wil je meer weten over het HPO en High Performance Managerial Leiderschap onderzoek? En wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037007).