World thought leaders in High Performance

HPO Quick Insights

Explore the world’s most extensive online collection of High Performance Organization (HPO) articles. This page offers a wealth of HPO knowledge in both English and Dutch. Select your category and language to fine-tune your search and dive into a universe of high performance Quick Insights. Discover, learn, and be inspired!

ZORGORGANISATIES TRANSFORMEREN MET BEHULP VAN HET HPO-RAAMWERK NAAR HOOG-PRESTERENDE ZORGORGANISATIES

Praktijkonderzoek bij drie zorgorganisaties

Kwaliteitsverbetering van zorgorganisaties is afgelopen decennia steeds belangrijker geworden. Drie zorgorganisaties (verpleeghuiszorg en thuiszorgorganisatie) zijn op zoek gegaan naar kaders die hen kunnen helpen om hun kwaliteit te verbeteren en hebben gekozen het HPO-raamwerk toe te passen. In een periode van drie jaar werden HPO-diagnoses uitgevoerd bij de organisaties. Dit leverde informatie op over hun status op weg naar hoge prestatie en aandachtspunten die ze moesten aanpakken om hen op hun reis verder te helpen. Op basis van een analyse van het transformatieproces werden de ervaringen en geleerde lessen van elke zorgorganisatie geïdentificeerd en samengevat in deze HPO Quick Insight.

Het presenteert het HPO-raamwerk als een effectief instrument voor kwaliteitsverbetering in de zorgsector. Geschreven door experts uit het HPO Center en bestuurders uit zorgorganisaties, biedt het artikel inzichten in hoe het raamwerk helpt bij het identificeren van verbetergebieden en het ontwikkelen van strategieën voor organisatorische groei. Het artikel is met name interessant voor zorgprofessionals en managers die streven naar continue verbetering en efficiëntie in hun organisaties. Het is gebaseerd op praktijkonderzoek en biedt concrete voorbeelden en resultaten.

“Het HPO-raamwerk is een integraal onderdeel geworden van de bedrijfsvoering van de drie zorginstellingen, het stimuleert verbetering op meerdere aspecten, bevordert professionele ontwikkeling, verbetert de betrokkenheid van medewerkers en maakt een toekomstgerichte manier van denken mogelijk.”

— André de Waal

KEY TAKEAWAYS: ZORGORGANISATIES TRANSFORMEREN MET BEHULP VAN HET HPO-RAAMWERK NAAR HOOG-PRESTERENDE ZORGORGANISATIES

  1. De implementatie van het HPO-raamwerk heeft grote voordelen voor gezondheidszorgorganisaties, zoals geïllustreerd wordt door de casestudies. Het raamwerk helpt bij het identificeren van verbetergebieden en het ontwikkelen van strategieën om organisatorische capaciteiten en competenties te versterken.
  2. Regelmatige HPO-diagnoses zijn cruciaal om voortgang te beoordelen en strategieën aan te passen ten behoeve van continue verbetering. Diagnoseresultaten helpen om de focusgebieden voor organisatorische groei te bepalen, of het nu gaat om het bevorderen van beter leiderschap, het verbeteren van samenwerking, of het stimuleren van medewerkersbetrokkenheid.
  3. De rol van HPO Coaches is essentieel in het verbetertransformatieproces. Ze verspreiden HPO-kennis, inspireren medewerkers en managers, en bevorderen onderlinge samenwerking.
  4. Het HPO-transformatieproces moet context specifiek en geïntegreerd zijn met dagelijkse activiteiten, waardoor het minder gauw als een extra last wordt ervaren.
  5. Geduld is essentieel in het transformatieproces. Verandering kost tijd, en mensen hebben de ruimte nodig om zich aan te passen aan nieuwe manieren van denken en werken.
  6. Het HPO-raamwerk helpt om externe factoren, zoals stijgende gezondheidszorgkosten en wetswijzigingen effectief aan te pakken.
  7. De transformatie naar een hoog-presterende zorgorganisatie resulteert in meer gefocuste en professionele zorginstellingen, minder hiërarchisch en met meer gedecentraliseerd management, verbeterde onderlinge samenwerking, en verbeterde klantgerichtheid, waardoor de instellingen betere werkplekken worden.
  8. Het helpt om de HPO-transformatie op te nemen als onderdeel van een groter kwaliteitsverbeteringsproces, in plaats van een op zichzelf staand initiatief. Deze aanpak sluit beter aan bij zorgprofessionals en integreert soepeler in hun reguliere werk.

Lees (en deel met uw collega’s) de HPO Quick Insight ‘Zorgorganisaties transformeren met behulp van het HPO-raamwerk – Praktijkonderzoek bij drie zorgorganisaties’ via deze link.

OVERWEEGT U UW ORGANISATIE TE TRANSFORMEREN NAAR EEN HIGH PERFORMANCE ORGANISATIE?

Dan is inzicht essentieel. Onze HPO-diagnose, bestaande uit een korte gevalideerde vragenlijst op basis van het HPO-raamwerk en verdiepende interviews, biedt u dit inzicht. U krijgt een duidelijk beeld van de huidige situatie binnen uw organisatie of afdeling en ontvangt praktische verbeterthema's die managers en medewerkers samen kunnen aanpakken.

Waarom is dit zo belangrijk? Omdat organisaties die het HPO-raamwerk toepassen aantoonbaar betere resultaten behalen. Medewerkers voelen zich meer verantwoordelijk en zijn meer gericht op verbetering, wat leidt tot een hogere productiviteit en uiteindelijk tot betere financiële resultaten. De organisatie als geheel wordt meer gefocust en gedisciplineerd, wat resulteert in een sterke reputatie op het vlak van kwaliteit.

Het werken aan een High Performance Organisatie is niet alleen effectief, maar ook inspirerend en geeft energie. Het is de kans om samen met uw team te groeien en te bloeien, zowel professioneel als persoonlijk. Zet vandaag nog de eerste stap op de weg naar (nog) betere resultaten en een werkomgeving waar iedereen met plezier en passie aan de slag gaat.

Neem contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037007) en ervaar zelf de kracht van het HPO-raamwerk.