World thought leaders in High Performance

HPO Quick Insights

Explore the world’s most extensive online collection of High Performance Organization (HPO) articles. This page offers a wealth of HPO knowledge in both English and Dutch. Select your category and language to fine-tune your search and dive into a universe of high performance Quick Insights. Discover, learn, and be inspired!

UITMUNTENDHEID BEREIKEN IN HET HOGER ONDERWIJS

Een gids om een Hoog Presterende Onderwijsinstelling te worden

Deze Quick Insight verkent de transformatie van een onderwijsinstelling naar een Hoog Presterende Onderwijsinstelling, gebruikmakend van een uniek, op wetenschappelijk bewijs gebaseerd raamwerk. Het schetst zes sleutelbouwstenen, waaronder strategische positionering en organisatorische versterking, essentieel voor het bereiken van uitmuntendheid in zowel onderwijskundige als bestuurlijke aspecten. De praktische bruikbaarheid van deze aanpak wordt gedemonstreerd aan de hand van de casestudy van de Universiteit van Hue City, Vietnam. Dit artikel is met name waardevol voor onderwijsleiders en beleidsmakers die gericht zijn op het verhogen van de prestaties van hun onderwijsinstelling te midden van de huidige onderwijsuitdagingen.

“Onderzoek toont aan dat Hoog Presterende Onderwijsinstellingen zich niet alleen richten op het verbeteren van het lesgeven, maar ook op het versterken van organisatorische en bestuurlijke aspecten.”

— André de Waal

KEY TAKEAWAYS

  1. Evidence-Based aanpak: Het artikel stelt een wetenschappelijk onderbouwd raamwerk voor om instellingen voor hoger onderwijs te transformeren naar Hoog Presterende Onderwijsinstellingen (High Performance School).
  2. Zes bouwstenen: Het raamwerk is gebouwd op zes sleutelbouwstenen — het Definiëren van de Strategische Positie, Verbeteren van het Onderwijsaspect, Bepalen doelstellingen, Versterking van de Interne Organisatie, Implementatie, en Monitoring — die dienen als een uitgebreide routekaart voor institutionele verbetering.
  3. Strategische afstemming: Het raamwerk zorgt ervoor dat alle niveaus van de instelling, van het hogere management tot individuele eenheden in de instelling, zijn afgestemd op de algemene strategie van de instelling. Dit is cruciaal voor effectieve implementatie en het bereiken van de missie van de instelling.
  4. Gebalanceerde Focus: In tegenstelling tot traditionele benaderingen die zich voornamelijk richten op onderwijskwaliteit, benadrukt dit raamwerk het belang van zowel onderwijskundige als organisatorische uitmuntendheid voor het bereiken van hoge prestaties.
  5. Praktische toepassing: De case van de Universiteit van Hue City (faculteit voor Landbouw en Bosbouw) illustreert hoe het raamwerk in de praktijk kan worden toegepast, waardoor het niet alleen theoretisch maar ook praktisch is.
  6. Herhalend en aanpasbaar: Dit raamwerk is flexibel opgezet, wat betekent dat het voortdurend aangepast kan worden. Deze herhalende aanpak maakt het mogelijk om het raamwerk af te stemmen op de specifieke uitdagingen en kansen van individuele instellingen. Door deze aanpasbaarheid kan het raamwerk effectief inspelen op veranderende omstandigheden en behoeften. 

Lees (en deel met uw collega’s) de HPO Quick Insight ‘UITMUNTENDHEID BEREIKEN IN HET HOGER ONDERWIJS – Een gids om een Hoog Presterende Onderwijsinstelling te worden’ via deze link.

OVERWEEGT U UW ORGANISATIE TE TRANSFORMEREN NAAR EEN HIGH PERFORMANCE ORGANISATIE?

Dan is inzicht essentieel. Onze HPO-diagnose, bestaande uit een korte gevalideerde vragenlijst op basis van het HPO-raamwerk en verdiepende interviews, biedt u dit inzicht. U krijgt een duidelijk beeld van de huidige situatie binnen uw organisatie of afdeling en ontvangt praktische verbeterthema's die managers en medewerkers samen kunnen aanpakken.

Waarom is dit zo belangrijk? Omdat organisaties die het HPO-raamwerk toepassen aantoonbaar betere resultaten behalen. Medewerkers voelen zich meer verantwoordelijk en zijn meer gericht op verbetering, wat leidt tot een hogere productiviteit en uiteindelijk tot betere financiële resultaten. De organisatie als geheel wordt meer gefocust en gedisciplineerd, wat resulteert in een sterke reputatie op het vlak van kwaliteit.

Het werken aan een High Performance Organisatie is niet alleen effectief, maar ook inspirerend en geeft energie. Het is de kans om samen met uw team te groeien en te bloeien, zowel professioneel als persoonlijk. Zet vandaag nog de eerste stap op de weg naar (nog) betere resultaten en een werkomgeving waar iedereen met plezier en passie aan de slag gaat.

Neem contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037007) en ervaar zelf de kracht van het HPO-raamwerk.