World thought leaders in High Performance

Nieuws

donderdag, 15 mei 2014

DOE MEE: Onderzoek naar positief gedrag bij managers

mindbugs

Mijn naam is Marcel van Aken, 23 jaar oud. Momenteel ben ik in de afrondende fase van de master Business Administration: Human Resource Management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Mijn afstudeerscriptie schrijf ik onder supervisie van de academisch directeur van het HPO Center, Dr. André de Waal. Ik onderzoek welke relatie er bestaat tussen de HPO factor “Kwaliteit van Management” en positief gedrag bij managers – op basis van eerder onderzoek gedaan in Polen – als positief aangeduid kunnen worden.

Vriendelijk verzoek ik u om in deze vragenlijst uw manager’s gedrag te evalueren op basis van 31 stellingen.

Wanneer de stelling absoluut niet of niet geheel geldt, geeft u tussen de 1 en de 5; geldt deze juist wel of zeer sterk dan geeft u tussen de 6 en 10. Het doel van de vragenlijst is om informatie te verkrijgen over hoe een manager zich zou kunnen of moeten gedragen binnen een hoog presterende organisatie. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer vijf minuten. Iedereen die meedoet aan dit onderzoek zal een samenvatting ontvangen van de belangrijkste conclusies.

Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt in de eindrapportage.