World thought leaders in High Performance

Nieuws

maandag, 19 december 2011

De bonus is een hygiëne factor

mindbugs

Veel aandacht in de media voor onderstaand persbericht. Zeker aan het eind van het jaar zijn bonussen weer een actueel thema!

Beloningssystemen zijn noodzakelijk, maar niet doorslaggevend voor lange termijn succes van organisaties

Hilversum, 19 december 2011 – Aan het eind van het jaar zijn bonussen altijd weer een actueel onderwerp van gesprek. De rol van de bonussen en beloningssystemen bij het verbeteren van organisatieprestaties is onder managers en wetenschappers nog immer een beladen debat. Dr. André de Waal MBA (Academisch Directeur bij HPO Center en Associate Professor aan de Maastricht School of Management) en Professor Paul Jansen (hoogleraar Industrial Psychology aan de Vrije Universiteit Amsterdam) presenteerden onlangs tijdens de European Reward Management Conferentie in Brussel hun meest recente research paper over dit beladen onderwerp: De bonus als hygiëne factor – de rol van beloningssystemen in een High Performance Organisatie (HPO). Hun onderzoek laat zien dat het gebruik van bonussen en de implementatie van bepaalde beloningssystemen noch een positieve noch een negatieve invloed hebben op de langetermijnprestaties van een organisatie.

“Dit kan worden verklaard door het feit dat beloningssystemen een hygiëne factor zijn voor de organisatie. Als een organisatie geen passend beloningssysteem heeft – al dan niet met bonussen – zal het in de problemen komen met haar medewerkers omdat deze zich vooral druk zullen maken over de inadequate beloning. De organisatie zal als gevolg daarvan grote moeite hebben met het verbeteren van de prestaties. Als een organisatie wel een goed beloningssysteem heeft – iets dat medewerkers normaal achten – dan heeft het de handen vrij om te werken aan verbeteringen en om een HPO te worden”, zegt De Waal.

De lopende discussie onder wetenschappers en managers over de effecten van bonussen op de prestaties en de rol van beloningssystemen in organisaties heeft nog altijd niet geleid tot een unanieme conclusie. De voorstanders van bonussen stellen dat door het toepassen van bonussen en het nadruk leggen op beloning, de productiviteit en de prestaties van de organisatie toeneemt. De tegenstanders beweren dat bonussen en beloningen juist contraproductief werken, mede doordat deze een gevoel van ongelijkheid creëren in de organisatie.

De Waal: “Een belangrijke vraag die vaak over het hoofd wordt gezien in de discussie is: Hoe belangrijk zijn bonussen voor het lange termijn succes van een organisatie? De praktische consequentie van ons onderzoek is dat organisaties niet veel tijd hoeven te besteden aan het ontwerpen en implementeren van uitgebreide en geavanceerde beloningssystemen om de prestaties te verbeteren. Ze moeten gewoon zorgen dat een passende beloningsysteem is geïnstalleerd die door medewerkers wordt beschouwd als eerlijk en rechtvaardig. Dit creëert een goede basis, waarna gestart kan worden met het bouwen van een High Performance Organisatie.”

De belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport:

Tijdens het literatuurdeel van het onderzoek door De Waal en Jansen zijn twaalf kenmerken met betrekking tot bonussen en beloningssystemen gevonden die van invloed kunnen zijn op prestatieverbetering. Echter, elf van deze kenmerken lijken een dusdanige kleine rol te spelen in vergelijking met andere kenmerken gevonden tijdens de literatuurstudie (kenmerken die te maken hebben met onder andere de kwaliteit van het management, de kwaliteit van het personeelsbestand, en een organisatiecultuur van openheid en continue verbetering) dat ze niet meegenomen zijn naar de praktijkstudie. In deze praktijkstudie onder ruim 1400 organisaties wereldwijd bleek dat het resterende kenmerk, ’een eerlijke beloning en stimulans structuur’, geen significante relatie met de langetermijnprestaties van de organisatie heeft. De conclusie van het onderzoek is daarom dat het gebruik van bonussen of de implementatie van bepaalde types van beloningssystemen geen positief noch een negatief effect op de langetermijnprestaties van de organisatie heeft en daarom geen doorslaggevende rol heeft in het creëren van high performance organisaties. Een mogelijke verklaring voor dit resultaat is dat de beloningsystemen een hygiënefactor zijn voor een organisatie. Als de organisatie niet over een passend beloningsysteem beschikt, al dan niet met bonussen, zal het nooit kunnen gaan werken aan de transitie naar HPO. De beloningstructuur moet dus in orde zijn, maar een organisatie mag niet denken dat zij door een juiste beloningsysteem HPO zal worden, daar is veel meer voor nodig.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Over het onderzoek

Het HPO-onderzoek is gericht op het ontdekken van de bepalende factoren die het duurzame succes van organisaties verklaren. Een HPO is gedefinieerd als een organisatie die financiële en niet-financiële resultaten behaald die beter zijn dan die van haar peer group over een termijn van ten minste vijf tot tien jaar. Het onderzoek naar de kenmerken van een HPO werd in twee fasen uitgevoerd: (1) een literatuurstudie van 290 eerdere onderzoeken die gericht was op het identificeren van potentiële kenmerken van high performance en excellence, die vervolgens (2) werden getest in een empirisch onderzoek bij meer dan 1400 organisaties wereldwijd.

Het onderzoek werd uitgevoerd door dr. Andre de Waal en is gevalideerd door de Business School van de toonaangevende Engelse Cranfield University en op meerdere wetenschappelijke en vaktechnische congressen gepresenteerd. Wereldwijd worden de uitkomsten van het HPO-onderzoek gezien als baanbrekend en in de praktijk toegepast om prestaties te verbeteren.

Lees het volledige onderzoeksrapport in PDF op: https://www.hpocenter.nl/hpo-bibliotheek.asp?lid=1&url=Wetenschappelijk-artikel-The-bonus-as-hygiene-factor-the-role-of-reward-systems-in-the-high-performance-organization

Over het HPO Center:

Tijdens ronde tafelgesprekken met managers uit de profit, non-profit en overheidsector is het idee voor het HPO Center ontstaan. Het HPO Center slaat een brug tussen het wetenschappelijk onderzoek naar de succesfactoren van High Performance Organizations (HPO) en de toepassing in de praktijk.

Het HPO Center wil wereldwijd de expert zijn op ’wat’ organisaties beter maakt. We leveren daarvoor kennis in de vorm van diagnoses, interviews, boeken, artikelen, lezingen, netwerken en workshops. Deze kennis ondersteunt organisaties bij het implementeren van de gewenste verbeteringen.

Contact:

Voor meer informatie, het aanvragen van een interview of voor beeldmateriaal, kunt u contact opnemen met Marco Schreurs van het HPO Center (schreurs@hpocenter.com).

Het HPO Center verzorgt regelmatig inspiratiesessies, workshops en lezingen rond succesvol samenwerken, prestatieverbetering en High Performance Leiderschap. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over wat het HPO-raamwerk voor uw organisatie kan betekenen? Neemt u dan contact op met Chiel Vink (T. 035-6037007).