World thought leaders in High Performance

Cases

Zorgorganisaties transformeren met behulp van het HPO-raamwerk

Praktijkonderzoek bij drie zorgorganisaties

Kwaliteitsverbetering van zorgorganisaties is afgelopen decennia steeds belangrijker geworden. Drie zorgorganisaties (verpleeghuiszorg en thuiszorgorganisatie) zijn op zoek gegaan naar kaders die hen kunnen helpen om hun kwaliteit te verbeteren en hebben gekozen het HPO-raamwerk toe te passen. In een periode van drie jaar werden HPO-diagnoses uitgevoerd bij de organisaties. Dit leverde informatie op over hun status op weg naar hoge prestatie en aandachtspunten die ze moesten aanpakken om hen op hun reis verder te helpen. Op basis van een analyse van het transformatieproces werden de ervaringen en geleerde lessen van elke organisatie geïdentificeerd en samengevat in deze HPO Quick Insights.

Het presenteert het HPO-raamwerk als een effectief instrument voor kwaliteitsverbetering in de zorgsector. Geschreven door experts uit het HPO Center en bestuurders uit zorgorganisaties, biedt het artikel inzichten in hoe het raamwerk helpt bij het identificeren van verbetergebieden en het ontwikkelen van strategieën voor organisatorische groei. Het artikel is met name interessant voor zorgprofessionals en managers die streven naar continue verbetering en efficiëntie in hun organisaties. Het is gebaseerd op praktijkonderzoek en biedt concrete voorbeelden en resultaten.

Zorgorganisaties transformeren met behulp van het HPO-raamwerk - Praktijkonderzoek bij drie zorgorganisaties

Het HPO-raamwerk is een integraal onderdeel geworden van de bedrijfsvoering van de drie zorginstellingen, het stimuleert verbetering op meerdere aspecten, bevordert professionele ontwikkeling, verbetert de betrokkenheid van medewerkers en maakt een toekomstgerichte manier van denken mogelijk.

KEY TAKEAWAYS

  • De implementatie van het HPO-raamwerk heeft grote voordelen voor gezondheidszorgorganisaties, zoals geïllustreerd wordt door de casestudies. Het raamwerk helpt bij het identificeren van verbetergebieden en het ontwikkelen van strategieën om organisatorische capaciteiten en competenties te versterken.
  • Regelmatige HPO-diagnoses zijn cruciaal om voortgang te beoordelen en strategieën aan te passen ten behoeve van continue verbetering. Diagnoseresultaten helpen om de focusgebieden voor organisatorische groei te bepalen, of het nu gaat om het bevorderen van beter leiderschap, het verbeteren van samenwerking, of het stimuleren van medewerkersbetrokkenheid.
  • De rol van HPO Coaches is essentieel in het verbetertransformatieproces. Ze verspreiden HPO-kennis, inspireren medewerkers en managers, en bevorderen onderlinge samenwerking.
  • Het HPO-transformatieproces moet context specifiek en geïntegreerd zijn met dagelijkse activiteiten, waardoor het minder gauw als een extra last wordt ervaren.
  • Geduld is essentieel in het transformatieproces. Verandering kost tijd, en mensen hebben de ruimte nodig om zich aan te passen aan nieuwe manieren van denken en werken.
  • Het HPO-raamwerk helpt om externe factoren, zoals stijgende gezondheidszorgkosten en wetswijzigingen effectief aan te pakken.
  • De transformatie resulteert in meer gefocuste en professionele zorginstellingen, minder hiërarchisch en met meer gedecentraliseerd management, verbeterde onderlinge samenwerking, en verbeterde klantgerichtheid, waardoor de instellingen betere werkplekken worden.
  • Het helpt om de HPO-transformatie op te nemen als onderdeel van een groter kwaliteitsverbeteringsproces, in plaats van een op zichzelf staand initiatief. Deze aanpak sluit beter aan bij zorgprofessionals en integreert soepeler in hun reguliere werk.

Lees (en deel met collega’s) de HPO Quick Insights ‘Zorgorganisaties transformeren met behulp van het HPO-raamwerk – Praktijkonderzoek bij drie zorgorganisaties’ via deze link.


OVERWEEGT U EEN HPO-TRANSFORMATIE?

Een HPO-diagnose biedt inzicht in hoe uw organisatie presteert op de succesfactoren van High Performance Organisaties. Deze diagnose toont niet alleen waar u staat op weg naar een HPO, maar geeft ook praktische verbeterthema’s die samen met managers en medewerkers aangepakt kunnen worden. Het helpt u de kritieke aandachtspunten te identificeren voor het realiseren van uw strategie. Door deze diagnose versterkt u de saamhorigheid binnen uw organisatie door gezamenlijke verbeterthema’s te identificeren en aan te pakken. Bezoek onze website voor meer informatie.

Wilt u meer informatie over de HPO-transformatie bij de drie zorgorganisaties? Of wilt u meer informatie over een HPO-transformatie voor uw organisatie? Neem contact op met Marco Schreurs of André de Waal van het HPO Center.