World thought leaders in High Performance

Cases

VVT-SECTOR: HPO IS EEN PRACHTIG CADEAU DAT PRECIES OP HET JUISTE MOMENT KOMT

Het programma ‘Vitaliteit & werkplezier van medewerkers bevorderen’

Dé uitdaging op dit moment en voor de komende jaren in de zorgsector is het steeds nijpender personeelstekort. Er treedt vergrijzing op waardoor in de nabije toekomst veel zorgverleners met pensioen zullen gaan. De aanwas van nieuwe zorgverleners stokt omdat het werken in de zorgsector niet als aantrekkelijk wordt gezien terwijl tegelijkertijd ‘het aanbod’ van zorgvragers stijgt. En er is een hoog ziekteverzuim en personeelsverloop door de (ervaren) hoge werkdruk. De zorgsector realiseert zich deze problemen terdege en is initiatieven gestart om hier iets aan te doen. Een van de initiatieven is het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) Waard om voor te werken! van Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland. Met zo’n 70 aangesloten zorgen welzijnsorganisaties, onderwijs, overheid en overige stakeholders maken ruim 100 partners zich samen sterk voor duurzaam voldoende menskracht in zorg en welzijn, zodat er altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening geboden kan worden. Met dit zorgbrede actieprogramma bundelen zorg- en welzijnsorganisaties hun krachten om de tekorten in zorg en welzijn in de regio aan te pakken door concrete acties te ondernemen gericht op instroom én behoud.

 

VVT-sector - HPO is een prachtig cadeau

VVT-sector: HPO is een prachtig cadeau

Het programma ‘Vitaliteit en werkplezier van medewerkers bevorderen’ is een van die acties. Met zo’n 70 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, overheid en overige stakeholders maken ruim 100 partners zich samen sterk voor duurzaam voldoende menskracht in zorg en welzijn, zodat er altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening geboden kan worden. Het doel van het programma ‘vitaliteit & werkplezier van medewerkers bevorderen’ is te bouwen aan sterke verpleeg- en verzorgorganisaties, waar medewerkers bij willen werken en blijven werken. Het programma heeft als doelstellingen om bij te dragen aan de duurzame beschikbaarheid van voldoende kwalitatief personeel door vitaliteit en werkplezier op alle organisatieniveaus te bevorderen, de zorg voor ouderen merkbaar te verbeteren, en een bijdrage te leveren aan de implementatie van het nieuwe kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg ‘Samen leren en verbeteren.’ Een uitkomst van meer werkplezier en vitaliteit is ook aanzienlijk minder kosten rond ziekteverzuim en vervanging (zie het kader ‘Positieve financiële consequenties’). Als drager van het programma is gekozen voor het gebruik van het hoog-presterende organisatie (HPO) raamwerk. Het HPO-raamwerk is geen HR-instrument maar een visie op hoe de integrale bedrijfsvoering blijvend op een hoger peil kan worden gebracht, zodanig dat zowel cliënten, medewerkers als overige belanghebbenden daar blijvend beter van worden. In dit artikel beschrijven we de eerste ervaringen van vier aan het programma ‘vitaliteit & werkplezier van medewerkers bevorderen’ deelnemende organisaties met het HPO-raamwerk.

Download ‘Vitaliteit werkplezier als motor voor een hoogpresterende VVT-sector’ via deze link

Neem voor meer informatie en de mogelijkheden voor uw organisatie contact op met Marco Schreurs (035-6037007).

VVT-sector - HPO is een prachtig cadeau - de eerste uitslagen