World thought leaders in High Performance

Cases

Dak Kindercentra: ’Het HPO-raamwerk helpt ons bij de invulling van het strategisch plan’

HPO Center in gesprek met Bart Elenga, financieel directeur van DAK kindercentra.

’Tegenwoordig is het lang niet altijd meer zo dat adviseurs waarmaken wat ze beloven in gelikte presentaties. Bij het HPO Center was dat wel zo. Hun experts hadden een goed verhaal en alles wat ze vertellen over hun inzet in een HPO-traject gebeurt ook daadwerkelijk.

Mooi HPO-raamwerk

’Vorig jaar op een bdKO bijeenkomst voor directeuren in de kinderopvang hielden Simon van der Veer en Esther Mollema van het HPO Center een presentatie. Ze vertelden onder meer over de meerwaarde van openheid en transparantie binnen een organisatie en dat is precies zoals wij DAK willen leiden.

Ik was daar met de voorzitter van onze Raad van Bestuur. We keken elkaar aan en wisten direct dat we de hulp van het HPO Center wilden gebruiken. Ons strategisch plan loopt tot deze zomer en we gaan dus een nieuw plan maken. De vijf pijlers en 35 kenmerken van een High Performance Organisatie zouden ons daarbij kunnen helpen. De wetenschappelijk onderbouwde ideeën vormen een mooi raamwerk om te toetsen of je in je plan geen belangrijke zaken vergeet.

Richting HPO

Wij hebben de HPO-diagnose heel bewust gebruikt als nulmeting. Van hieruit gaan we verder, richting een high performance organisatie. Het HPO Center heeft al twee workshops voor onze werknemers gegeven om de resultaten van de nulmeting terug te koppelen en de grootste leerversnellers aan ons voor te leggen. Naast de openheid die we met het managementteam nastreven is continue verbetering ook een belangrijke voorwaarde om een HPO te zijn. We willen daarbij niets van bovenaf opleggen, maar draagvlak creëren door werkprocessen te vereenvoudigen met behulp van alle betrokkenen.

Uniciteit

Sinds 2005 komen subsidies in de kinderopvang niet langer bij de kinderopvangcentra, maar bij de ouders terecht. We moeten nu concurreren en hebben de omslag moeten maken van het welzijnsdenken naar het bedrijfsmatig denken. Eén van de leerversnellers is dat wij klanten duidelijk moeten gaan maken wat ons uniek maakt in de markt van kinderopvang.

Voor het HPO Center is de kinderopvang een nieuwe branche voor onderzoek. Een HPO Expert heeft nog een middagje meegelopen op de groepen in een van onze 76 locaties. Dat vonden we heel goed, zoiets toont betrokkenheid.

Het HPO Center verzorgt regelmatig inspiratiesessies, workshops en lezingen rond succesvol samenwerken, prestatieverbetering en High Performance Leiderschap. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over wat het HPO-raamwerk voor uw organisatie kan betekenen? Neemt u dan contact op met Chiel Vink (T. 035-6037007).