World thought leaders in High Performance

Artikelen

Zo trouw als een Afrikaanse wilde hond

door Marco Schreurs, auteur van het boek Animal Firm, over ‘lange termijn gerichtheid‘  bij de Afrikaanse wilde hond.

De Afrikaanse wilde hond wijkt af van veel andere jagers. Het is een bijzonder sociaal dier, dat instinctief het groepsbelang bovenaan plaatst. De honden jagen in groepen en verdelen de buit binnen de roedel. De jagers zorgen goed voor de zieke en oude honden, de babysitters en de pups. Deze dieren, die niet aan de jacht deelnemen, worden bij het hol ‘getrakteerd’ op uitgebraakt vlees …

In de roedel zijn er geen gevechten om de macht. Het is er veilig en de honden verbinden zich daarom voor een lange tijd aan de groep. Alle dieren schikken zich in hun rol. De hiërarchie is op basis van onderdanigheid en bescheidenheid in plaats van dominantie. Zelfs om eten wordt niet gevochten. Dit is van belang, omdat de honden elkaar nodig hebben bij het opvoeden van de jonge honden en het in stand houden van de roedel. Gewonden kunnen ze niet gebruiken, omdat ze ook samen jagen. Samenwerken is de sleutel tot overleven en voortplanting.

De jacht verloopt anders dan bij de meeste jachtdieren. Aan de jacht gaat een hele ceremonie vooraf. De honden bedelen, stoeien, springen, rennen en maken een soort ‘sjirpend’ geluid om zo het energiepeil in de roedel te verhogen. Aan het eind van de ceremonie, op het hoogtepunt van energie en enthousiasme, begint de jacht. Wetenschappers hebben zich verbaasd over de manier waarop de honden gezamenlijk jagen en tijdens de jacht met elkaar communiceren. Ze zijn zeer efficiënt en goed georganiseerd. Gemiddeld eindigt ruim 80 procent van alle achtervolgingen in een feestmaal. Wanneer ze een prooi in het vizier hebben, begint de strijd. De honden jagen in estafettevorm, bij een snelheid van ongeveer 55 kilometer per uur. Tijdens de jacht blijven ze voortdurend met elkaar in contact. Enkele honden starten de jacht en bij vermoeidheid wordt hun taak overgenomen door andere honden. Door in estafettevorm samen te werken, kunnen ze grote afstanden overbruggen. Vaak pakken zij hun prooi dan ook op het moment dat deze vermoeid raakt. Het aflossen tijdens de jacht doet denken aan de ploegentijdrit tijdens de Tour de France.

Kortom, de Afrikaanse wilde hond laat zien wat ‘teamwork’ voor de lange termijn kan betekenen. Dit alles klinkt wellicht ‘soft’, maar het heeft een harde reden:

  • Together
  • Each
  • Achieves
  • More

Bekijk hier de Engelstalige video van het HPO Center over de African Wild Dog!

Het HPO Center is de sparringspartner voor organisaties die echt een doorbraak willen in het verbeteren van de prestaties. We praten u nooit naar de mond, maar houden u een eerlijke spiegel voor. Gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen HPO-gedachtegoed, ingekleurd door robuuste dialogen met uw managers en medewerkers. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over onze ervaringen in uw sector? Neemt u dan contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037007).