World thought leaders in High Performance

Artikelen

Samenwerking tussen organisaties op High Performance niveau

Samenwerking tussen organisaties op High Performance niveauSamenwerking tussen organisaties (partnership) wordt gedefinieerd als ‘een relatie waarbij twee of meer individuen of organisaties samenwerken als partners om gezamenlijke doelen te realiseren’. HPO-managers en -medewerkers gaan samenwerkingsverbanden aan en voegen zich bij waarde creërende netwerken om zichzelf en de organisatie te laten groeien. HPO’s stimuleren samenwerking tussen organisaties door aan teamwork en samenwerking de hoogste prioriteit te geven en door in de gehele onderneming de samenwerking met leveranciers, klanten en partners als norm te stellen. Ze streven naar High Performance Partnerships (HPP), die bestaan uit organisaties die zelf HPO zijn en die uitstekende samenwerkingsprocessen kennen. Hiertoe omarmen ze de visie van virtuele integratie met deze partners in de waardeketen en ze ontwikkelen en stroomlijnen dan ook de processen tussen deze ondernemingen. De medewerkers van een HPO kijken bewust en continu naar mogelijkheden om samenwerkingsverbanden aan te gaan met externe partijen, omdat ze weten dat ze veel van anderen kunnen leren.

“Samenwerken met partners is voor Microsoft essentieel. Om waarde te creëren voor onze klanten moeten wij intensief samenwerken. Wij zijn altijd actief op zoek naar samenwerkingsverbanden met allerlei soorten organisaties die ons kunnen helpen bij het creëren van waarde voor onze klanten – op onverwachte manieren. Maar je hebt geen zeggenschap over deze partners, dus de relatie moet als een ecosysteem zijn dat alleen kan functioneren als alle partners er voordeel uithalen. Microsoft helpt haar partners ook bij het aantrekken van de beste talenten, wat gunstig is voor onze klanten en uiteindelijk ook voor onszelf. Wij werken steeds meer samen met partijen die geen deel uitmaken van ons eigen bedrijfsmodel, om meer waarde voor onze klanten te creëren. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die gespecialiseerd zijn in een nichemarkt zoals verandermanagement. Wij proberen steeds meer van dergelijke organisaties bij ons bedrijf te betrekken, zodat we onze klanten kunnen ondersteunen bij het beter maken van hun organisatie. Deze manier van werken is voor ons een leerproces. Soms werkt het goed en soms is er gewoon geen klik met de andere partij. We leren dus elke dag bij over hoe we de juiste soort relaties moeten opbouwen en onderhouden.”
Theo Rinsema, Microsoft Nederland

Ideeën om excellente samenwerking tussen organisaties te ontwikkelen

Onderzoek door het HPO Center naar de factoren die doorslaggevend zijn voor een high performance partnership – een samenwerking tussen organisaties die van bijzondere kwaliteit is en wederzijdse voordelen oplevert – laat zien dat er drie factoren zijn waaraan u samen met uw partners moet werken om een excellente samenwerking tussen organisaties (High Performance Partnership) tot stand te brengen:

  • Openheid in het partnership. Er moet een regelmatige dialoog zijn tussen de partners om elkaar te informeren over belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, en om ideeën uit te wisselen en processen op elkaar af te stemmen. Hierdoor ontstaat een sterke persoonlijke relatie tussen de partners. Beslissingen over het samenwerkingsverband moeten altijd gezamenlijk worden genomen en partners moeten hun uiterste best doen om hun beloften aan elkaar gestand te doen.
  • Gelijkheid binnen het partnership. Alle partijen moeten even sterk zijn in de samenwerking, waarbij de machtsverhoudingen gelijk-waardig moeten zijn en elke partij evenveel heeft te zeggen bij het nemen van beslissingen. Alle partners moeten ook in gelijke mate afhankelijk van het succes van de samenwerking zijn. De organisatiecultuur van de partners moet zo veel mogelijk overeenkomen om misverstanden te voorkomen. Veranderingen in de planning van activiteiten of vereisten ten aanzien van de samenwerking tussen organisaties moeten tijdig worden gecommuniceerd.
  • Conflictmanagement bij het partnership. Conflicten in de samenwerking tussen organisaties moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. Probeer daarom te vermijden dat de partners in het samenwerkingsverband conflicterende doelen hebben. Probeer verschillen tussen de medewerkers van de partners actief te begeleiden en werk aan het vergroten van het vertrouwen tussen de medewerkers van de partners.

“Een HPO zijn gaat niet alleen om het hebben van uitstekend functionerende bedrijfsonderdelen, maar ook om het beschikken over een uitstekende waardeketen. Het complete proces moet van hoge kwaliteit zijn; dat geldt zowel voor de bedrijfsafdelingen als voor de overdrachtspunten. Dan moet je kunnen beschikken over mensen die bereid zijn over hun eigen grenzen heen te kijken naar de buren en vervolgens die buren willen helpen. Dan heeft het bedrijf profijt van de synergie en de uitstekende samenwerking en kan volgens plan leveren. Wij kijken daarom ook of mensen die we voor een bepaalde functie of promotie op het oog hebben, over de competentie tot samenwerking beschikken. Passen ze in de groep van belangrijke spelers in de waardeketen? Kunnen ze zich goed bewegen in het netwerk van belangrijke spelers? Kunnen ze op een juiste manier omgaan met de medewerkers van andere bedrijven? Beschikken ze over de juiste voelsprieten voor het vinden van mensen om de procesketen te verbeteren? We kijken dus niet alleen naar mensen die hun eigen unit goed kunnen managen, want dat is sowieso een voorwaarde. We zijn op zoek naar mensen die resultaten kunnen behalen door gebruik te maken van netwerken in de waardeketen. ”
Jan Maas, TATA Steel

Het HPO Center is de sparringspartner voor organisaties die echt een doorbraak willen in het verbeteren van de prestaties. We praten u nooit naar de mond, maar houden u een eerlijke spiegel voor. Gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen HPO-gedachtegoed, ingekleurd door robuuste dialogen met uw managers en medewerkers. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over onze ervaringen in uw sector? Neemt u dan contact op met Chiel Vink (T. 035-6037007).