World thought leaders in High Performance

Artikelen

Kwaliteit van Management: Sterk leiderschap

sterk-leiderschapSterk leiderschap wordt gedefinieerd als ‘het vermogen om leiding te geven aan een groep mensen of een organisatie, waarbij dat vermogen niet makkelijk beschadigd kan worden of omver kan worden geworpen; en weerstand kunnen bieden en vastberadenheid uitstralen’. HPO-managers laten in moeilijke tijden sterk leiderschap zien doordat ze niet afwijken van de gekozen koers. Tegelijkertijd zijn ze flexibel in de manier waarop ze bereiken wat ze willen en moeten bereiken. Ze weten dat er vele wegen naar Rome leiden en ze zullen daar dan ook aankomen. HPO-managers zijn niet bang om de confrontatie aan te gaan en zijn standvastig als dat nodig is. Ze vinden het belangrijker dat de overeengekomen doelstellingen worden behaald dan dat de lieve vrede in de organisatie wordt bewaard (zij het binnen bepaalde grenzen). Ze aarzelen niet om medewerkers of collega’s ter verantwoording te roepen als afspraken niet worden nagekomen. Tijdens dergelijke confrontaties zijn HPO-managers kalm, spreken ze duidelijk en worden ze nooit persoonlijk – om de andere persoon niet te beschadigen. Ze benaderen een confrontatie altijd vanuit het standpunt van wat goed is voor de organisatie en hoe die andere persoon daaraan kan bijdragen.

Hoewel we weten dat het vereiste gedrag bij Umpqua werkt, merken we nog steeds een terugval als onze aandacht even verslapt. Dat komt doordat gedrag lijkt op elastiek: er zit bijzonder veel rek in, maar soms schiet het door flinke druk terug en vervalt het in de oude staat. Maar als je hier al enige tijd werkzaam bent, zul je merken dat de terugval nooit erg sterk is. Het is als het ware twee stappen vooruit en een stap terug. En dan gaat het erom hoe snel je de mensen weer zo in beweging kunt krijgen dat ze een stap naar voren zetten.

— Lani Hayward, Umpqua Bank

IDEEËN OM AAN DE SLAG TE GAAN MET STERK LEIDERSCHAP

U bent alleen een sterk leider als uw medewerkers en uw meerderen u ook als zodanig zien. Dit betekent dat u aandacht moet besteden aan de volgende zaken:

  • Zorg ervoor dat u de medewerking van uw medewerkers en collega’s hebt. Zonder hun instemming en ondersteuning kunt u helemaal niets bereiken.
  • Weet wat er speelt in de organisatie. Ontwikkel een waarschuwingssysteem dat u op tijd informeert wanneer er onrust is, zodat u tijdig actie kunt ondernemen.
  • Wees voorspelbaar, zodat mensen weten dat ze op u kunnen vertrouwen.
  • Toon waardering wanneer dat op zijn plaats is.
  • Wees zelfverzekerd nederig.
  • Laat uw ego thuis.
  • Wees resultaatgericht.

Sterke leiders moeten in staat zijn om eerlijk tegen anderen iets over hun presteren te zeggen en ook moeten ze zelf feedback kunnen aanvaarden als iemand iets tegen hen zegt over hun functioneren. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat managers naar hen luisteren en op een eerlijke manier met hun problemen en mogelijke fouten omgaan. Communicatie-vaardigheden zijn natuurlijk ook belangrijk, in relatie tot de medewerkers maar met name ook in het netwerk van de belangrijkste spelers binnen de organisatie en in de waardeketen. Initiatief nemen, keuzes durven maken, beslissingen nemen en acties ondernemen, en autonoom zijn omdat er niemand is die ze zal vertellen hoe ze hun bedrijf moeten leiden. Maar ze moeten ook hulp kunnen vragen als dat nodig is. Ze moeten niet proberen om problemen op te lossen die hen boven het hoofd zijn gegroeid als ze ook simpelweg de hulp in hadden kunnen roepen van collega’s of hun baas. Ze moeten open kaart spelen als ze problemen met bepaalde dingen hebben. In dit bedrijf worden ze daardoor niet als zwak gezien, het wordt juist beschouwd als een teken van sterk leiderschap.

— Jan Maas, TATA Steel

Het HPO Center is de sparringspartner voor organisaties die echt een doorbraak willen in het verbeteren van de prestaties. We praten u nooit naar de mond, maar houden u een eerlijke spiegel voor. Gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen HPO-gedachtegoed, ingekleurd door robuuste dialogen met uw managers en medewerkers. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over onze ervaringen in uw sector? Neemt u dan contact op met Chiel Vink (T. 035-6037007).