World thought leaders in High Performance

Artikelen

Bent u een sterk rolmodel?

rolmodel voor medewerkersEen rolmodel wordt gedefinieerd als ‘een persoon naar wie andere mensen opkijken als een voorbeeld in een bepaalde rol’. Onderzoek heeft aangetoond dat een gezinslid voor de meeste mensen het belangrijkste rolmodel in hun leven is. Het op één na belangrijkste rol-model verandert echter met de tijd: voor mensen tussen achttien en dertig jaar is het een leraar of coach, voor mensen ouder dan dertig is het een zakelijk leider. Deze zakelijk leider is niet noodzakelijkerwijs een topmanager maar veel vaker de directe chef – met andere woorden: de persoon aan wie iemand direct rapporteert en met wie hij dagelijks samenwerkt. Dit betekent dat elke manager op elk niveau binnen de organisatie een goed rolmodel moet zijn, omdat hij of zij de meeste invloed heeft op de motivatie, loyaliteit, toewijding en prestaties van de medewerkers. Medewerkers luisteren naar wat hun managers doen en niet naar wat ze zeggen. Daarom moeten managers leiding geven door hun handelen en dus het juiste voorbeeldgedrag tonen.

HPO-managers stellen dit voorbeeld door altijd toegewijd, betrokken, enthousiast en positief te zijn. Ze handelen doortastend in tijden van crisis, terwijl ze toch het overzicht weten te behouden. Ze geven niet snel op, gaan er ook zelf hard tegenaan en zijn altijd een zichtbaar leider in moeilijke tijden. HPO-managers zijn niet arrogant en worden graag geconfronteerd met sterke meningen en tegenacties, zodat hun eigen ideeën op de proef worden gesteld op een manier waardoor ze zelf beter kunnen worden. Ze doen erg hun best om een rolmodel te zijn, niet alleen voor medewerkers en collega’s, maar ook voor partners en klanten. Op deze manier creëert een HPO-manager een waardeketen met partijen die elkaar volledig vertrouwen.

De cateringmanager en het concept rolmodel

Zoals eerder gemeld, heeft de cateringmanager jarenlange ervaring in de bedrijfstak, onder andere als kok. Hierdoor heeft hij veel kennis van voedingsproducten, bereidingstechnieken en het op een fraaie manier presenteren van gerechten. Medewerkers voelen zich uitgedaagd door de cateringmanager om net zoveel kennis te vergaren als hij. Daarnaast toont de cateringmanager met zijn handelwijze dat kwaliteit voor hem altijd prioriteit heeft. Niet alleen kwaliteit van de producten die in zijn restaurant worden geserveerd, maar ook kwaliteit in de manier waarop de klanten worden bejegend. In plaats van dat hij zijn medewerkers overlaadt met zijn mening over kwaliteit, laat hij ze door middel van zijn gedrag zien wat belangrijk is.

Bij Microsoft worden onze topmanagers ook als rolmodel gezien. Om onze CEO Steve Ballmer als voorbeeld te nemen: wanneer je hem een presentatie laat zien, bladert hij door de sheets en na twee minuten heeft hij de essentie al in zich opgenomen en gaat hij de discussie met je aan. Open, direct en respectvol. Hij verwacht op dezelfde manier feedback te ontvangen en is altijd op zoek naar een gezond debat en afwijkende geluiden. Ik vind hem ook erg benaderbaar. Als ik bijvoorbeeld met Steve een gesprek onder vier ogen wil hebben omdat iets mij dwarszit, kan ik meestal op kor-te termijn een half uur met hem om de tafel gaan zitten. En dat is niet al-leen omdat ik een leidinggevende binnen het bedrijf ben, we werken nu eenmaal met open en directe communicatielijnen. Steve geeft altijd het goede voorbeeld en ik probeer hem daarin te volgen. Als mensen mij benaderen, probeer ik net zo open en hartelijk te zijn als Steve. Deze openheid is een van de kernwaarden van Microsoft.

— Rik van der Kooi, Microsoft USA

Ideeën om aan de slag te gaan om een rolmodel te worden

Om een rolmodel te worden, is het belangrijk dat u de volgende dingen doet:

  • Ga zelf op zoek naar een rolmodel. Dit kan een persoon binnen of buiten de organisatie zijn – misschien zelfs iemand uit uw verleden: een voormalig werkgever, een leraar of een professor. Iemand voor wie u veel respect hebt en wiens gedrag u inspireert en enthousiasmeert. Bestudeer deze persoon, praat met deze persoon en bovenal leer van deze persoon.
  • Ontwikkel empatisch gevoel waardoor u uzelf in de positie van ie-mand anders kunt verplaatsen. Op deze manier kunt u uw eigen gedrag zien en ervaren vanuit het standpunt van die persoon. U kunt dan evalueren of uw acties positief effect hebben op de medewerkers en of uw gedrag gekenmerkt kan worden als passend bij een rolmodel.
  • Vraag persoonlijke feedback van medewerkers en collega’s in een informele en niet-bedreigende omgeving. Laat hen uw gedrag becommentariëren en vertellen of ze u zien als een rolmodel. Door dit op gezette tijden te doen krijgt u regelmatig informatie over uw ‘status’ als rolmodel.
  • Vergeet nooit dat u zelf ook een medewerker bent geweest.

Het HPO Center is de sparringspartner voor organisaties die echt een doorbraak willen in het verbeteren van de prestaties. We praten u nooit naar de mond, maar houden u een eerlijke spiegel voor. Gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen HPO-gedachtegoed, ingekleurd door robuuste dialogen met uw managers en medewerkers. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over onze ervaringen in uw sector? Neemt u dan contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037007).

Kwaliteit van management moet vanuit de top geïnitieerd worden. Dat is natuurlijk heel logisch, maar ik bedoel daarmee ook dat de ‘duurzaamheid’ van de CEO en de focus van die persoon aan de top van essentieel belang zijn. Als die persoon succesvol is in wat hij of zij zich heeft voorgenomen te doen, dan zal dit zich wijd en zijd verbreiden, tot aan de laagste niveaus aan toe. En dan hebt u een leger aan goede medewerkers klaarstaan. Als het wordt geleefd en geademd door iedereen, dan hebt u een cultuur ge-creëerd. Ik denk dat wij ons door onze bedrijfscultuur onderscheiden van andere bedrijven en dat deze ervoor zorgt dat de medewerkers bij ons blijven. Onze CEO, Ray Davis, ontwikkelde een visie voor het bedrijf. Die is in de meer dan veertien jaar dat hij hier heeft gewerkt, veel groter geworden dan alleen zijn visie. Dat is goed omdat de cultuur nu veel sterker is dan ooit en daardoor ook veranderingen kan doorstaan, zelfs veranderingen in het leiderschap.

— Lani Hayward, Umpqua Bank