World thought leaders in High Performance

Artikelen

De toegevoegde waarde van het High Performance Organisatie raamwerk

  • Betere houding van medewerkers
  • Betere samenwerking, binnen en buiten de organisatie
  • Betere organisatie
  • Betere financiële resultaten

In reactie op de onophoudelijk grote belangstelling voor prestatieverbetering in organisaties zijn de laatste jaren veel ‘High Performance’-methoden aangedragen door academici en consultants. Welke van deze methoden helpen organisaties echter daadwerkelijk beter te presteren? Er is duidelijk behoefte aan een gevalideerd raamwerk.

Terwijl organisaties zich proberen te ontworstelen aan de gevolgen van de internationale recessie wenden steeds meer managers zich tot het gedachtegoed van de High Performance Organisatie (HPO) om interne problemen op te lossen en hun organisaties uit te bouwen tot excellente ondernemingen. Helaas draagt de literatuur op het gebied van High Performance Organisatie vooral recepten aan die veel succes beloven maar niet of nauwelijks gebaseerd zijn op bewijsvoering ten aanzien van de werkzaamheid van die recepten op de lange termijn. Veel publicaties rond High Performance Organisatie (HPO) zijn de laatste jaren dan ook onder vuur komen te liggen omdat het onderzoek waarop zij gebaseerd waren niet grondig genoeg werd geacht, met als gevolg dat de betrouwbaarheid van de gepubliceerde onderzoeksresultaten in twijfel werd getrokken. Zonder wetenschappelijk bewijs dat de aangedragen recepten werken, lopen organisaties het risico dat ze hun tijd en middelen niet op de juiste verbeteringstechnieken inzetten. Er is dus vanuit de praktijk behoefte aan een wetenschappelijk gevalideerd raamwerk dat organisaties kan helpen hun prestaties te verbeteren en bovendien ook langdurig succesvol te zijn….

Lees het gehele artikel ‘De toegevoegde waarde van het High Performance Organisatie raamwerk’ uit HMR in PDF.

Het HPO Center verzorgt regelmatig inspiratiesessies, workshops en lezingen rond succesvol samenwerken, prestatieverbetering en High Performance Leiderschap. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over wat het HPO-raamwerk voor uw organisatie kan betekenen? Neemt u dan contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037007).