World thought leaders in High Performance

Artikelen

De controller van de 21e eeuw: wat is er veranderd?

Door André de Waal en Chiel Vink (HPO Center)

Een leidende rol voor de financiële functie in de transitie naar HPO

In 2006 publiceerde André de Waal bij Kluwer het boekje De Financiële Manager van de 21ste Eeuw. In de introductie schreef hij toentertijd het volgende: ‘De financiële functie is een van de belangrijkste functies binnen een organisatie. Naar schatting besteden ondernemingen in de vijf grootste economieën van de wereld ruim $ 200 miljard per jaar aan de uitvoering van financiële processen. Toch bestaat er grote ontevredenheid met de toegevoegde waarde van de financiële functie en hebben veel organisaties de laatste jaren gewerkt aan een verbetering van zowel de efficiëntie als de effectiviteit van financiële processen. Inmiddels kan gesteld worden dat transformatie van de financiële functie niet langer een optie is maar een noodzakelijkheid. De rol van financiële managers is door dit alles van karakter aan het veranderen. Waar ze vroeger vooral geacht werden efficiënt de financiële administratie te voeren, wordt er nu van financiële managers verwacht dat ze zich vooral richten op de effectiviteit van de financiële functie. Deze effectiviteit staat in het teken van het ondersteunen van de groei en bloei van de organisatie. Daarbij zijn kosten, en vooral kostenreductie, nog steeds een belangrijk middel maar omzetverhoging en leveren van toegevoegde waarde zijn het doel geworden.Van financiële managers wordt geëist dat ze gelijktijdig een aantal, soms tegenstrijdige taken uitvoert: herstellen van het vertrouwen van de samenleving in de integriteit van zijn organisatie, de winstgevendheid van de organisatie bewaken, verdere groei en creatie van aandeelhouderswaarde mogelijk maken, en meer doen met minder. Financiële managers zijn niet langer slechts verantwoordelijk voor de kwaliteit van de cijfers maar ook voor de realisatie ervan. Als reactie op de ontwikkelingen zijn financiële managers in hoog tempo geprofessionaliseerd. Hij groeide in de afgelopen jaren uit tot ‘het economisch geweten van het bedrijf’, tot iemand die zich niet alleen bezighoudt met de traditionele registratie van cijfers uit het verleden en de verantwoording daarover, maar daarnaast ook met de bedrijfseconomische beoordeling van de huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten. De financiële manager is zich van een ‘scorekeeper’ naar een ‘business partner’ aan het bewegen. Deze ontwikkeling zet zich tot op heden voort en zal vermoedelijk nog wel even doorgaan.’ Ook gaf De Waal destijds een toekomstvisie op de financiële functie, die in figuur 1 weergegeven is….

Lees het gehele artikel ‘De controller van de 21e eeuw: wat is er veranderd?’ uit Tijdschrift Controlling in PDF.

Het HPO Center verzorgt regelmatig inspiratiesessies, workshops en lezingen rond succesvol samenwerken, prestatieverbetering en High Performance Leiderschap. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over wat het HPO-raamwerk voor uw organisatie kan betekenen? Neemt u dan contact op met Chiel Vink (T. 035-6037007).