World thought leaders in High Performance

Artikelen

Bijlage bij het Holland Management Review december 2017

Bijlage bij het Holland Management Review december 2017 artikel Verhoog de attractiviteit van uw organisatie: Gedetailleerde scores voor HPO, werkgeluk en organisatie attractiviteit

 

HPO-niveau van de deelnemende organisaties

HPO-factor No Kenmerk Score
Continue verbetering 1 Onze organisatie heeft een strategie die duidelijk onderscheidend is van andere organisaties. 6,7
Continue verbetering 2 In onze organisatie worden de processen voortdurend verbeterd. 6,5
Continue verbetering 3 In onze organisatie worden de processen voortdurend vereenvoudigd. 5,8
Continue verbetering 4 In onze organisatie worden de processen voortdurend op elkaar afgestemd. 6,0
Continue verbetering 5 In onze organisatie wordt alles gerapporteerd dat belangrijk is voor het halen van een goede prestatie. 6,1
Continue verbetering 6 In onze organisatie wordt aan managers en medewerkers zowel financiële als niet-financiële informatie gerapporteerd. 6,4
Continue verbetering 7 Onze organisatie verbetert haar kerncompetenties voortdurend. 6,2
Continue verbetering 8 Onze organisatie vernieuwt haar producten, diensten en processen voortdurend. 6,6
Openheid & actiegerichtheid 9 De leiding van onze organisatie gaat vaak de dialoog aan met medewerkers. 6,7
Openheid & actiegerichtheid 10 Onze medewerkers besteden veel tijd aan communiceren, kennis uitwisselen en leren. 6,3
Openheid & actiegerichtheid 11 Onze medewerkers worden altijd betrokken bij belangrijke bedrijfsprocessen. 6,2
Openheid & actiegerichtheid 12 De leiding van onze organisatie staat fouten maken toe. 6,9
Openheid & actiegerichtheid 13 De leiding van onze organisatie staat open tegenover verandering in de organisatie. 7,1
Openheid & actiegerichtheid 14 Onze organisatie is prestatiegericht. 7,2
Managementkwaliteit 15 De leiding van onze organisatie geniet het vertrouwen van iedereen in de organisatie. 6,3
Managementkwaliteit 16 De leiding van onze organisatie is integer. 7,2
Managementkwaliteit 17 De leiding van onze organisatie heeft een voorbeeldrol voor medewerkers. 6,8
Managementkwaliteit 18 De leiding van onze organisatie neemt snel besluiten. 6,5
Managementkwaliteit 19 De leiding van onze organisatie neemt snel actie. 6,6
Managementkwaliteit 20 De leiding van onze organisatie coacht medewerkers ten behoeve van het behalen van betere resultaten. 6,3
Managementkwaliteit 21 De leiding van onze organisatie is gericht op het behalen van resultaten. 7,3
Managementkwaliteit 22 De leiding van onze organisatie is erg effectief. 6,4
Managementkwaliteit 23 De leiding van onze organisatie bestaat uit sterke leiders. 6,3
Managementkwaliteit 24 De leiding van onze organisatie straalt zelfverzekerdheid uit. 6,9
Managementkwaliteit 25 De leiding van onze organisatie is besluitvaardig met betrekking tot ‘niet-presteerders’. 5,8
Medewerkerskwaliteit 26 De leiding van onze organisatie houdt medewerkers altijd verantwoordelijk voor hun resultaten. 6,4
Medewerkerskwaliteit 27 De leiding van onze organisatie moedigt medewerkers aan om zeer goede resultaten te behalen. 6,9
Medewerkerskwaliteit 28 Onze medewerkers worden getraind in het versterken van hun flexibiliteit en veerkracht. 6,6
Medewerkerskwaliteit 29 Onze organisatie heeft een divers en complementair werknemersbestand. 7,1
Langetermijngerichtheid 30 Onze organisatie creëert groei door samenwerking met andere organisaties (zoals leveranciers en/of klanten). 6,5
Langetermijngerichtheid 31 Onze organisatie onderhoudt goede en langetermijnrelaties met alle stakeholders. 7,0
Langetermijngerichtheid 32 Onze organisatie is gericht op het zo goed mogelijk bedienen van haar klanten. 7,6
Langetermijngerichtheid 33 De leiding van onze organisatie werkt al lange tijd bij de organisatie. 7,3
Langetermijngerichtheid 34 Nieuw management wordt van binnenuit de organisatie gepromoveerd. 6,3
Langetermijngerichtheid 35 Onze organisatie vormt een veilige werkomgeving voor medewerkers. 6,8

 

 

Werkgeluk van Nederlandse werknemers

 

Werkgelukfactor Werkgelukkenmerken Score
Werkbevlogenheid Ik voel me vol energie op mijn werk. 7,4
Ik vind het werk dat ik doen zinvol. 8,2
De tijd vliegt wanneer ik aan het werk ben. 8,3
Op mijn werk voel ik me sterk en krachtig. 7,7
Ik ben enthousiast over mijn  werk. 8,0
Wanneer ik aan het werk ben, vergeet ik alles om mij heen. 6,9
Wanneer ik ‘s ochtends opsta, heb ik zin om naar mijn werk te gaan. 7,4
Ik voel me gelukkig als ik intensief aan het werk ben. 8,1
Ik ben trots op het werk dat ik doe. 8,1
Ik vind mijn werk uitdagend. 7,8
Wat betreft mijn werk ben ik mentaal heel veerkrachtig. 7,9
Organisatiebevlogenheid Ik voel echt alsof de problemen van deze organisatie mijn eigen problemen zijn. 6,3
Ik voel me als een deel van de familie in mijn organisatie. 6,0
Deze organisatie heeft veel persoonlijke betekenis voor mij. 6,8
Ik heb een sterk gevoel dat ik behoor bij de organisatie. 6,9

 

 

Attractiviteit werkgeverschap van Nederlandse organisaties

 

Aantrekkelijk werkgeverschapskenmerken Score
Ik vind deze organisatie zeer aantrekkelijk als werkgever. 7,1
Voor mij is deze organisatie een goede plek om te werken. 7,4
Ik heb interesse om bij deze organisatie te werken, niet alleen omdat het niet anders kan. 8,5
Ik raad mijn vrienden deze organisatie aan. 8,1
Ik vind deze organisatie leuk. 7,3