World thought leaders in High Performance

Artikelen

11 bewegingen: op naar de HPO financiële functie

door André de Waal en Eelco Bilstra

De financiële functie is weer in beweging. Dat mocht ook wel na de bijkans verlammende crisis en financiële schandalen. De financiële functieomslag High performance financiële functie werd teruggeworpen naar het voorzien in betrouwbare informatie. Nu is het hoog tijd strategische onderwerpen op te pakken.

Zaken als verdergaande professionalisering van het shared services center, grotere efficiëntie in financiële processen door toepassen van lean, herdefiniëren van de werkzaamheden van financial en business control, slim inzetten van IT (efficiënte datastromen, big data) en investeren in financials die impact kunnen maken… Maar vooral: toegevoegde waarde leveren aan de operatie. Dat laatste sluit goed aan op de stap die steeds meer organisaties zetten, namelijk het worden van een high performance organisatie (HPO). Een HPO is een organisatie die significant betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties, gedurende een periode van ten minste vijf jaar. Dat door zich op een gedisciplineerde manier te concentreren op datgene wat echt belangrijk is voor de organisatie. Daar hoort een high performance financiële functie (HPFF) bij.

World class financiële functie

high-performance-financiele-functie-cfoMaar wat betekent high performance voor de financiële functie? De adviezen voor organisaties richting de HPO zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De route naar HPFF is echter minder diepgaand onderzocht. Er wordt wel veel geschreven over world class finance of de uitmuntende financiële functie, maar tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat er weinig progressie in het vakgebied lijkt te zijn. Immers, rondom het verbeteren van de financiële functie spelen al heel lang dezelfde thema’s. Denk aan het worden van businesspartner, minder tijd besteden aan data verwerken, meer tijd besteden aan analyseren en vooruitkijken… Het is dus nodig om de materie van de HPFF op een andere manier te bekijken om te komen tot een concept dat de financiële functie daadwerkelijk kan helpen naar een blijvend hoger plan.

Om het HPFF-raamwerk te ontwikkelen hebben wij eerst een uitgebreid onderzoek gedaan naar de ideeën in de huidige academische en vakliteratuur. De resultaten daarvan hebben we gecombineerd met de uitkomsten van ons onderzoek in 2013 naar trends en ontwikkelingen in de financiële functie. Tezamen leverde dit een eerste definitie van de HPFF en een eerste raamwerk op. Deze hebben wij meerdere malen getoetst tijdens seminars en bijeenkomsten met vakgenoten, om te komen tot een breed gedragen definitie: De high performance financiële functie ondersteunt de organisatie bij het worden en blijven van een high performance organisatie, door de kwaliteit van haar medewerkers, processen en systemen altijd zo hoog mogelijk te houden.

11 bewegingen

Vervolgens hebben we het HPFF-raamwerk vormgegeven in 11 bewegingen die de huidige financiële functie naar de HPFF zullen brengen, gecategoriseerd in drie groepen die met elkaar in verband staan: versterkte IT gekoppeld aan veranderend gedrag leiden tot effectievere processen. De 11 bewegingen zijn….

Lees het gehele artikel op de website van Executive Finance: http://executivefinance.nl/2016/08/11-bewegingen-op-naar-hpo-financiele-functie/

 

Het HPO Center verzorgt regelmatig inspiratiesessies, workshops en lezingen rond o.a. de High Performance Finance Functie. Naast een diepgaande HPO-diagnose  en HPFF-diagnose hebben wij nu beschikbaar: het do-it-yourself HPO Insight™ verbeterinstrument. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over onze HPO-experts? Neemt u dan contact op met Marco Schreurs (of T. 035-6037007).