World thought leaders in High Performance

Cases

HPO is geen project, het is ‘manier van kijken naar je werk’

HPO case WBLIn het voorjaar van 2011 heeft het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) ons gevraagd onze expertise in te zetten in jullie groeiproces naar een High Performance Organisatie (HPO). Een traject dat jullie intern gestalte geven onder de noemer “Groeien naar Pure Klasse”. Ik val maar gelijk met de deur in huis: HPO is geen extra project, maar een gedachtegoed! Het is een manier van kijken naar je werk, een manier van omgaan met elkaar en met de organisatie. Kortweg: het is “a way of life”.’

Aan het woord is Eveline Hinfelaar, HPO expert en tevens programma manager bij het HPO Center in Hilversum. Het bedrijf is internationaal flink aan het groeien en heeft in Nederland en internationaal reeds bij vele organisaties en bedrijven de zogenaamde ‘HPO-diagnose afgenomen. Deze diagnose, die in eigen beheer is ontwikkeld, slaat een brug tussen het wetenschappelijk onderzoek naar HPO’s en de toepassing in de praktijk.

Mijn collega André de Waal, de geestelijk vader van het HPO-gedachtegoed, heeft onderzocht welke aspecten er in het streven om te komen tot een HPO daadwerkelijk toe doen. Hij kwam tot een lijst met 35 aspecten binnen 5 factoren die -als je die allemaal heel goed beheerst- je tot een HPO maken. Goed presteren op de HPO-factoren betekent niet alleen meer financiële armslag, maar ook strategisch een blijvende voorsprong op vergelijkbare organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klantgerichtheid, medewerkerstevredenheid en innovatiekracht. ‘Het HPO Center kan daarmee de succesfactoren aangeven die een directe relatie hebben met de competitieve prestaties van een organisatie. We weten “wat” organisaties high performance maakt. De HPO-diagnose evalueert organisaties aan de hand van de 35 aspecten van HPO. Aan de hand van de HPO-diagnose krijgen organisaties inzicht in hun sterke – en verbeterpunten.

Betrokken en gedreven

‘Bij het WBL hebben we die HPO-diagnose uitgevoerd en op basis hiervan een advies afgegeven: wat gaat goed en wat is voor verbetering vatbaar. Echt opvallend bij het Waterschapsbedrijf is de enorme betrokkenheid van de medewerkers. Dat is heel mooi om te zien! Velen zijn reeds jarenlang, zo niet decennia actief voor dit bedrijf, voelen zich hiermee verbonden. Schitterend, maar tevens een valkuil. Immers je hebt diversiteit nodig om een organisatie in beweging te krijgen en die is lastiger te organiseren in een organisatie waarin mensen al heel lang samen werken. Binnen dit soort organisaties moet je vernieuwing dan voortdurend blijven aanmoedigen. Je moet nieuwe impulsen dan organiseren om andere invalshoeken te tonen. Wat ik bewonder in de medewerkers van het WBL is dat de individuele gedrevenheid enorm is. Mensen zijn buitengewoon trots op hun werk, voelen zich verantwoordelijk. Waar een verbeterkans in zit is om de focus te verleggen van de (eigen) dagelijkse werkzaamheden naar meer samenwerking; samenwerking met focus op de strategische doelen van het WBL. Een organisatie die door ‘pure klasse’ een goede toekomst bouwt. Heel het WBL die daarin haar krachten bundelt. Dat leidt tot een geweldige groepsenergie met logischerwijs dito resultaten. Het WBL heeft zeker de potentie!’

Groeien naar HPO is dagelijkse business

‘Iedereen – van hoog tot laag – moet het antwoord kennen op de vraag “wie en wat willen we zijn met het WBL?” Iedereen moet weten waar het WBL naar toe wil, sterker nog: moet ervan doordrongen zijn, evenals wat hij of zij persoonlijk kan bijdragen aan het bereiken van dat doel. Dus niet in geijkte patronen blijven hangen, “immers de resultaten zijn toch goed”. Nee, om daadwerkelijk te komen tot een HPO moet iedere medewerker zich dagelijks afvragen of er niet andere, betere manieren zijn om zijn of haar werk te doen. Zich afvragen hoe hij of zij het WBL nog beter kan ondersteunen de strategische doelen te bereiken. Ieder radartje telt, is even belangrijk! Een blijvende dialoog is daarbij onontbeerlijk,’ benadrukt Eveline. ‘Niet door extra overleggen in te lassen, maar gewoon, goede en open communicatie in de dagelijkse praktijk. Managers moeten er, evenals de medewerkers, ook zelf op uit: treed uit die comfortzone! Luister naar en praat met elkaar: moedig elkaar ook aan! Van hoog tot laag en omgekeerd, dwars door de organisatie heen. Groeien naar een HPO is voor iedereen dagelijkse business. Het is geen extra project: het is niet iets wat je erbij doet. Het is een continu bewustzijn in alles wat je doet; het moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van ieders denkwijze. Wij zeggen altijd: “Je kunt de race alleen maar winnen, als je met zijn allen de eindstreep haalt”.

Integreren

“Waar het WBL ook nog verbetering kan behalen?” Ik zie dat jullie geneigd zijn om trainingen, projecten of acties “een start en een eindpunt” te geven. Op zich is dat een goed uitgangspunt, als hetgeen daarmee geleerd of bereikt niet tevens stopt bij dit eindpunt. Het geleerde moet namelijk worden geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden. Voorbeeld: niet een training opzetten “feedback leren geven” en daar vervolgens niet meer op sturen of elkaar niet meer op aanspreken na afloop van die training. Er is dan ineens geen vervolgtraject meer… Dan wordt er aan het doel voorbij geschoten! Immers, het doel is om elkaar feedback te leren geven en niet om met zijn allen een training te volgen. Integreren, integreren, integreren: daar gaat het om bij groeien naar pure klasse. Wij zien echter ook, dat dit inmiddels begint te veranderen en wij willen jullie daar graag verder in ondersteunen.”

Focus!

‘Innovatie staat hoog op jullie agenda. Het WBL heeft ook absoluut de kennis en kunde in huis om dat vernieuwende te bereiken, onderscheidend te zijn en om een goeie samenwerkingspartner te zijn. Ik hoor dat ook van andere waterschappen en organisaties. Dat geeft medewerkers natuurlijk een boost. Het is heel fijn om bij een bedrijf te werken dat vooruitstrevend is en zo’n duidelijke focus heeft op de toekomst. Het volharden in die focus blijkt echter lastig, iets dat ons overigens vaak opvalt bij overheidsinstellingen. Wij adviseren dan ook: minimaliseer de “to do lijst” en breng focus aan. Bij ieder project moet je jezelf de vraag stellen: draagt dit project op dit moment voldoende (of het meest) bij aan het behalen van de einddoelen. Zo niet, niet doen!. Geef projecten een ranking. Laatst hoorde ik van een organisatie en daar hing een bord aan de wand met 6 projecten erop: tegelijkertijd ook het maximum. Prima, dat werkt.
Naast het aanbrengen van focus, is essentieel dat iedereen zicht verbind aan het eindresultaat.
Ben en blijf je daarbij als organisatie telkens bewust van: wat maakt ons uniek, waarin zijn wij onderscheidend en hoe kunnen wij onze klant zo goed mogelijk bedienen. In combinatie met de drive die binnen deze organisatie aanwezig is, kan het niet anders, dan leiden naar een WBL van Pure Klasse. Ik heb daar alle vertrouwen in!’

Lees hier ook de FACTOR5 case: Waterschapsbedrijf Limburg: Eindelijk met elkaar in gesprek!

Het HPO Center is de sparringspartner voor organisaties die echt een doorbraak willen in het verbeteren van de prestaties. We praten u nooit naar de mond, maar houden u een eerlijke spiegel voor. Gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen HPO-gedachtegoed, ingekleurd door robuuste dialogen met uw managers en medewerkers. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over onze ervaringen in uw sector? Neemt u dan contact op met Chiel Vink (T. 035-6037007).