World thought leaders in High Performance

HPO Quick Insights

Explore the world’s most extensive online collection of High Performance Organization (HPO) articles. This page offers a wealth of HPO knowledge in both English and Dutch. Select your category and language to fine-tune your search and dive into a universe of high performance Quick Insights. Discover, learn, and be inspired!

HET GEHEIM VAN HOOG PRESTERENDE MANAGERS

Een mix van Belbin’s teamrollen, De Caluwé's kleurenmodel en De Waal’s HPO-raamwerk

Deze Quick Insight onderzoekt wat hoog presterende managers maakt door ideeën te combineren uit Belbin’s teamrollen, De Caluwé’s kleurenmodel en De Waal’s High-Performance Organization (HPO) raamwerk. Gericht op de supermarktsector, onthult de studie de specifieke managementrollen en veranderingsstijlen die essentieel zijn voor het opzetten en in stand houden van een High-Performance Organisatie. Het benadrukt het belang van een evenwichtige leiderschapsaanpak, met een focus op rollen zoals de Voorzitter en de Relatieonderzoeker, en onderstreept de waarde van goede relaties tussen managers en medewerkers. Dit artikel is een must-read voor ondernemers, zakelijke leiders en managementprofessionals die geïnteresseerd zijn in het optimaliseren van de prestaties van de organisatie door middel van op feiten gebaseerde managementpraktijken.

“Het blijkt dat er twee specifieke teamrollen zijn die aanzienlijk bijdragen aan het creëren en in stand houden van een HPO.”

— André de Waal

KEY TAKEAWAYS: HET GEHEIM VAN HOOG PRESTERENDE MANAGERS

  1. De waarde van managementmodellen: De studie toont aan hoe managementmodellen zoals het Belbin teamrollenmodel, De Caluwé’s kleurenmodel en het HPO-raamwerk van De Waal nuttig kunnen zijn bij het identificeren van de meest effectieve management- en veranderingsstijlen.
  2. Rollen van hoog presterende manager: De rollen van Voorzitter en Onderzoeker cruciaal zijn voor het creëren en onderhouden van een High-Performance Organisatie (HPO). De Voorzitter coördineert activiteiten, neemt beslissingen en zorgt voor soepele bedrijfsvoering. De Onderzoeker speelt de rol van een sterke netwerker, onderhoudt relaties met leveranciers en begrijpt de behoeften van klanten. De rol van Innovator, met een sterke analytische geest en voortdurend op zoek naar nieuwe producten en diensten, blijkt ook waardevol te zijn.
  3. Belang van balans: Een evenwicht tussen verschillende roltypen is optimaal voor het creëren en behouden van een HPO. Een hoog presterende manager die zowel de rollen van Voorzitter en Innovator (leiderschapskant) als die van Vormer en Onderzoeker (managementkant) kan vervullen, wordt gezien als de meest effectieve leider.
  4. Veranderingsstijlen: De ‘rode’ kleur, die staat voor een veranderingsstijl met de nadruk op goede relaties tussen managers en medewerkers, is de enige kleur die een significant positieve relatie heeft met vier van de vijf HPO-factoren. Dit benadrukt het belang van goede relaties tussen managers en medewerkers voor de transformatie naar een HPO.
  5. De noodzaak voor aanpassing: De studie toont aan dat bepaalde rollen, zoals de Monitor en de Groepswerker, minder gunstig kunnen zijn voor het financiële succes van de supermarkt, maar toch een plek in het managementteam moeten hebben. Dit onderstreept het belang van aanpassingsvermogen en flexibiliteit in managementrollen.

Lees (en deel met uw collega’s) de HPO Quick Insight ‘HET GEHEIM VAN HOOG PRESTERENDE MANAGERS – een mix van Belbin’s teamrollen, De Caluwé’s kleurenmodel en de Waal’s HPO-raamwerk’ via deze link.

OVERWEEGT U UW ORGANISATIE TE TRANSFORMEREN NAAR EEN HIGH PERFORMANCE ORGANISATIE?

Dan is inzicht essentieel. Onze HPO-diagnose, bestaande uit een korte gevalideerde vragenlijst op basis van het HPO-raamwerk en verdiepende interviews, biedt u dit inzicht. U krijgt een duidelijk beeld van de huidige situatie binnen uw organisatie of afdeling en ontvangt praktische verbeterthema's die managers en medewerkers samen kunnen aanpakken.

Waarom is dit zo belangrijk? Omdat organisaties die het HPO-raamwerk toepassen aantoonbaar betere resultaten behalen. Medewerkers voelen zich meer verantwoordelijk en zijn meer gericht op verbetering, wat leidt tot een hogere productiviteit en uiteindelijk tot betere financiële resultaten. De organisatie als geheel wordt meer gefocust en gedisciplineerd, wat resulteert in een sterke reputatie op het vlak van kwaliteit.

Het werken aan een High Performance Organisatie is niet alleen effectief, maar ook inspirerend en geeft energie. Het is de kans om samen met uw team te groeien en te bloeien, zowel professioneel als persoonlijk. Zet vandaag nog de eerste stap op de weg naar (nog) betere resultaten en een werkomgeving waar iedereen met plezier en passie aan de slag gaat.

Neem contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037007) en ervaar zelf de kracht van het HPO-raamwerk.