World thought leaders in High Performance

Cases

Witteveen+Bos: High Performance Manager en Ondernemerschap Case

Waarin een klein bureau groots is!

Als kleinste van de top 10 -ingenieursbureaus een icoonproject winnen van een consortium van grotere bureaus doe je niet zomaar. Toch slaagde Witteveen+Bos daarin. Volgens algemeen directeur Harry Webers is dat voor een groot deel te danken aan de verbeterde kwaliteit van het management binnen zijn bedrijf.

Bij een kennisintensieve organisatie als een ingenieursbureau is de kwaliteit van management van doorslaggevend belang. “We bestaan bij de gratie van de kennis en ervaring van onze medewerkers, dus moeten wij voortdurend talentvolle mensen werven, zorgen dat ze blijven en we ze op een inspirerende manier managen”, zegt Harry Webers, algemeen directeur van Witteveen+Bos.

Foto Witteveen+Bos

Witteveen+Bos houdt zich onder meer bezig met de Noord/Zuidlijn en is betrokken bij de ontwikkeling van de tweede Maasvlakte. Webers: “Dit soort integrale projecten kun je alleen maar doen als je toptalent in huis hebt. Als je middelmatig bent, ben je niet onderscheidend genoeg, word je onderdeel van de grijze massa en kun je je tarieven niet waarmaken.”

Om dit soort projecten te kunnen blijven doen, denken Webers en de rest van het topmanagement van Witteveen+Bos voortdurend na over hoe het bedrijf zich kan verbeteren. “Een speerpunt is dat wij een ingenieursbureau van topklasse willen zijn”, zegt Harry Webers, die al sinds 2007 gebruik maakt van de diensten van het HPO Center en sindsdien ook optreedt als ambassadeur van het gedachtegoed.

“De drie kwaliteitskenmerken van Witteveen+Bos zijn: deskundig, betrouwbaar en betrokken. Die weerspiegelen de cultuur binnen onze organisatie en het zijn de eigenschappen van onze mensen. Nu kun je dat vinden van jezelf, maar de vraag is of je het ook echt bent? Na twee HPO-diagnoses binnen onze organisatie, waar we goed scoorden, wilden we op de pijler management en op ondernemerschap meer de diepte in. Want als onze mensen niet van topklasse zijn, dan kun je de rest ook wel vergeten.”

Het HPO Center heeft op wetenschappelijke basis een diagnose voor High Performance Manager (HPM) en Ondernemerschap ontwikkeld. “In deze diagnose beoordeelde elk van onze senior partners 5 collega’s op basis van een vragenlijst en vulden zij de vragenlijst ook over zichzelf in”, vertelt Webers. De resultaten ervan zijn persoonlijk teruggekoppeld.

Voorafgaand aan de vragenlijst voerde de groep een pittige discussie over nut en noodzaak. ”Het is natuurlijk erg delicaat om iemand te beoordelen. En als jij degene bent, die beoordeeld wordt, dan komt het allemaal heel dichtbij. Zo vond ook een persoon het erg moeilijk om mee te werken, omdat hij zijn collega’s onvoldoende kende om ze goed te kunnen beoordelen. Maar de senior partners kregen door de HPM en ondernemerschapdiagnose een goede foto van zichzelf”, zegt Webers.

“Ieder doet met de resultaten het zijne of hare. Sommigen hadden behoefte aan een adviesgesprek, en anderen hebben collega’s opgezocht om te spreken over de resultaten als er grote afwijkingen waren tussen het zelfbeeld en het oordeel van de collega’s. Als je zelf denkt dat je op aspecten van ondernemerschap een 8 verdient, terwijl collega’s je een 5 geven, dan heb je natuurlijk iets om goed over na te denken.” Webers sluit ook niet uit dat de resultaten voor sommigen een goede aanleiding zijn voor de heroverweging van de positie en activiteiten binnen de organisatie.

Met dit soort trajecten hoopt Witteveen+Bos te komen tot periodieke evaluaties van de persoonlijke kwaliteiten op het gebied van management en ondernemerschap. De algemeen directeur denkt dat zijn organisatie – sinds in 2007 voor het eerst een HPO-diagnose werd afgenomen – er flink op vooruit is gegaan. “Maar er hebben geen revoluties plaatsgevonden”, zegt hij. “We evolueren op basis van geleidelijkheid. Door continu te veranderen zie je de prestaties in de tijd verbeteren.”

Een voorbeeld? “Onze offertes zijn een stuk beter geworden en scoren ook hoger, door de wensen en behoeften van de klant centraal te stellen. Dat klinkt in theorie erg logisch, maar de praktijk bleek een stuk weerbarstiger. Onlangs hebben we als kleinste van de top 10-bureaus een opdracht van meer dan 5 miljoen euro weten te verwerven voor het toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk”, zegt Webers. “ De prijs was goed, maar eigenlijk niet doorslaggevend. We hebben onder andere gewonnen op basis van de kwaliteit van onze offerte, ons projectteam en de aanpak van de samenwerking met de opdrachtgever. Dat was namelijk onze kwaliteit. Daar zijn we erg trots op. Het is een prachtige afsluiting van 2012 en een mooi begin van 2013.”

Reactie door HPO Expert Lilian Kolker

Lilian Kolker - over de Witteveen+Bos: High Performance Manager en Ondernemerschap CaseAl eerder hebben wij de High Performance Manager (HPM) analyse gedaan in de zorg en non-profit. Bij een diagnose als deze krijgen niet alleen de individuen hun uitkomsten gespiegeld, maar geven we op basis van de data ook een terugkoppeling over de aandachtspunten voor een team als geheel. Bovendien gaven de data die we verzamelden bij Witteveen+Bos de mogelijkheid om te kijken naar het verband tussen management en ondernemerschap. Daarvan hebben we geleerd dat er een sterke relatie bestaat tussen excellent leiderschap en de mate waarin managers echte vernieuwing weten te realiseren, bijvoorbeeld door uitdagende en originele projecten te doen en binnen het vakgebied het voortouw te nemen. Deze ondernemende, excellente leiders richten zich op de buitenwereld en signaleren aan de voorkant van het proces de trends en mogelijkheden om samen met de klant vernieuwing te realiseren. Witteveen+Bos doet dat op een bijzondere wijze en ik heb tijdens het interviewen van de senior partners prachtige, inspirerende voorbeelden gehoord. Indrukwekkend. Als je echt aan de top wilt opereren, zal je de uitdaging ook echt aan moeten gaan; jezelf en je team echt stretchen. Dat is niet alleen technisch of commercieel werk, maar vooral ook mensenwerk. Prachtig te zien hoe senior partners bij Witteveen+Bos individueel en als team hun ambitie waarmaken en samen met hun klanten steeds beter te worden.

Het HPO Center verzorgt regelmatig inspiratiesessies, workshops en lezingen rond succesvol samenwerken, prestatieverbetering en High Performance Leiderschap. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over wat het HPO-raamwerk voor uw organisatie kan betekenen? Neemt u dan contact op met Chiel Vink (T. 035-6037007).