World thought leaders in High Performance

Artikelen

HPO Transitieprogramma: Op weg naar HPO, de eerste inzichten!

Na de HPO-diagnose zien wij vaak dat organisaties naar een effectieve manier zoeken om opvolging te geven aan de High Performance Organization (HPO)-aandachtspunten, en de transitie daadwerkelijk te starten. Een voorbeeld van zo’n effectieve manier is om te werken met HPO Leiders of Coaches. Recentelijk doen wij met deze aanpak de eerste ervaringen op bij twee internationaal opererende organisaties. Hieronder delen wij graag onze ervaringen over deze aanpak.

HPO Leiders binnen een internationale retailorganisatie

De eerste organisatie is een internationale retailorganisatie, waar de verschillende landenorganisaties een hoge mate van autonomie hebben in hun beleid en executie. Na de HPO-diagnose zijn binnen deze landenorganisaties ‘high potentials’, die onder het management team niveau zitten, uitgenodigd voor een HPO leidersprogramma. Het doel van de HPO leiders is om het managementteam te coachen in het vasthouden van focus. Focus op die acties en initiatieven die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het oppakken van de HPO aandachtspunten. Per kwartaal komen de HPO leiders bij elkaar om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Naast coach fungeren zij ook als een expert op de HPO thema’s, zodat zij precies weten wat de thema’s betekenen en in de toekomst ook de volgende HPO-diagnose zelf kunnen uitvoeren, zodat de uitkomsten nog meer ‘eigendom’ worden van de organisatie.

HPO Coaches binnen een Brits overheidsprogramma

De tweede organisatie is een samenwerkingsverband (partnership) van een aantal organisaties om een complex programma voor de Britse overheid uit te voeren. Na het uitvoeren van twee HPO-diagnoses is er een HPO Coaches programma opgezet, waarbij mensen zijn uitgenodigd op teamleiderniveau die dicht op de werkvloer zitten. Per geografische locatie proberen zij op een groep van 50 mensen minimaal 1 HPO Coach te hebben. Deze coaches hebben als doel om op de werkplek het HPO-gedachtegoed te verbinden aan praktische vraagstukken en het HPO-denken als een ‘olievlek’ te verspreiden. In totaal is er een groep van 100 HPO Coaches actief in dit programma vanuit de verschillende organisatieonderdelen en de geografische teams. Stelt u zich eens voor wat de enorme impact is van zo’n grote groep mensen?

Hoe ziet zo’n sessie er dan uit?

De eerste sessie van een HPO leiders of HPO coachprogramma staat in het teken van één van de HPO-aandachtspunten (verbeterthema’s), bijvoorbeeld de dialoog. Dit thema loopt dan als een rode draad door alle onderdelen van de sessie. Inhoudelijk begint het met het vertrouwd raken met het HPO-gedachtegoed. Daarna staat de sessie vooral in het teken van zelfreflectie en de groep leren kennen, en de eigen rol en resultaten scherp maken. Na deze sessie worden verschillende ondersteuningstructuren en workshops georganiseerd om kennis uit te wisselen en effectiever te worden in de uitoefening van hun rol, met als doel de transitie naar HPO. Elke vervolgsessie behandelt daaropvolgend een inhoudelijk HPO-aandachtspunt voor de organisatie en draait hiernaast om te reflecteren op en leren van praktijksituaties.

Het grootste voordeel van deze HPO Leiders of Coaches aanpak is de hoge mate van eigenaarschap bij de organisatie om zelf de verbeteringen uit te voeren (in plaats van het eigenaarschap van de ‘implementatie’ bij externen te beleggen). Een ander voordeel is dat organisatie leert om effectiever verbeteringen uit te voeren. Voortdurend heeft men namelijk de HPO-bril op voor focus op datgene wat echt helpt om langdurig beter te presteren.

Door André de Waal en Simon van der Veer

Het HPO Center verzorgt regelmatig inspiratiesessies, workshops en lezingen rond succesvol samenwerken, prestatieverbetering en High Performance Leiderschap. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over wat het HPO-raamwerk voor uw organisatie kan betekenen? Of wilt u meer informatie over de HPO Leiders of Coach aanpak? U kunt contact opnemen met Chiel Vink (vink@hpocenter.com of T. 035–6037007).