World thought leaders in High Performance

Kennis en inspiratie

Principe 3 van de HPO manager- jezelf en anderen verbeteren en goed presteren in het dagelijks leven

HPO-managers zorgen ervoor dat hun werknemers te allen tijde klaar zijn voor de taken en het gedrag die in een HPO vereist zijn, en vergeten daarbij niet hun eigen permanente educatie en ontwikkeling (leiderschapsgedrag), terwijl ze ervoor zorgen dat deze hoogwaardige capaciteiten van werknemers en managers ook daadwerkelijk worden gebruikt in het dagelijks leven, zodat alle activiteiten en taken op een hoog presterende manier worden uitgevoerd (managerial gedrag).

 

Hoe verbeter je jezelf en je collega’s en medewerkers?

1. Je zorgt ervoor dat de capaciteiten en vaardigheden van medewerkers regelmatig worden versterkt.
2. Je volgt zelf regelmatig managementcursussen om beter leiderschap te kunnen geven.
3. Je voert structureel gesprekken waarin je de voortgang op jouw ontwikkeling bepreekt met medewerkers, collega’s en de eigen leidinggevende.
4. Je bent niet tevreden met middelmatigheid en promoveert daarom alleen uitstekend presterende medewerkers.
5. Je moedigt medewerkers aan om een ​​persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen, gericht op het verleggen van hun persoonlijke grenzen en het nastreven van groei.
6. Je moedigt medewerkers aan om te experimenteren en bent daarbij niet bang dat ze meer fouten zullen maken omdat je weet dat ze daarvan zullen leren.

Hoe ben je high-performing in het dagelijks leven?

1. Je bevordert continu de ontwikkeling van een HPO-mindset en attitude bij je medewerkers, zodat ze uitstekend kunnen presteren in hun dagelijkse taken en activiteiten.
2. Je en je medewerkers pakken direct problemen en knelpunten aan wanneer deze zich voordoen, in plaats van specifieke verbeterprojecten op te zetten.
3. Je besteedt de tijd en moeite die nodig is om HPO-gedrag en -initiatieven te integreren in dagelijkse gewoonten / activiteiten.
4. Je moedigt medewerkers aan om regelmatig in de spiegel te kijken of hun manier van werken en handelen voldoet aan de norm van HPO.
5. Je zorgt ervoor dat ‘high performance’ altijd op de voorgrond blijft door regelmatig te praten over initiatieven die HPO promoten, en door alle medewerkers te blijven betrekken bij initiatieven.