World thought leaders in High Performance

Kennis en inspiratie

Principe 1 van de HPO Manager: toekomstgericht & standvastig en gedisciplineerd

HPO-managers zijn toekomstgericht (leiderschapsgedrag) en zorgen er zo voor dat de organisatie te allen tijde weet waar ze heen gaat, en tegelijkertijd zijn ze standvastig en gericht op het behalen van resultaten op zowel de korte als de langere termijn (managerial gedrag).

 

Hoe word je toekomstgericht?

 1. Je ontwikkelt regelmatig je eigen visie op de toekomst van en trends in de sector van je organisatie.
 2. Je bespreekt regelmatig de toekomstvisie van de organisatie met medewerkers.
 3. Je geeft medewerkers een inspirerend beeld van de toekomst van de organisatie.
 4. Je vraagt input van medewerkers bij het ontwikkelen van de toekomstvisie.
 5. In deze toekomstvisie op de organisatie maak je duidelijk welk gedrag van managers en medewerkers vereist is.
 6. De toekomstvisie is voor jou het startpunt voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.
 7. Je koppelt de toekomstvisie aan het strategisch plan van je organisatie.

Hoe word je standvastig en gedisciplineerd?

 1. Je bent gefocust op het realiseren van de toekomstvisie van de organisatie.
 2. Je neemt alleen beslissingen en onderneemt acties die de realisatie van de toekomstvisie ondersteunen.
 3. Je onderneemt gedisciplineerd actie op het gebied van verbetering.
 4. Je onderneemt alleen projecten en initiatieven die de organisatie versterken & helpen de visie te realiseren.
 5. Je werkt energiek en snel met medewerkers die geen goed gedrag vertonen.
 6. Je richt je op het versterken van kerncompetenties van de organisatie, ook in mindere (economische) tijden.
 7. Je bent een rolmodel (met betrekking tot goed presterend gedrag).
 8. Je toont discipline bij het bereiken van de afgesproken doelen, ondanks eventuele tegenslagen als gevolg van ontwikkelingen.

Kijk voor de 5 principes van de High Performance Managerial Leider op onze website of bestel het boek op Managementboek.nl!