World thought leaders in High Performance

Nieuws

dinsdag, 27 oktober 2009

Ook leden van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) krijgen toegang tot HPO-diagnose

mindbugs

Nadat eerder de leden van ActiZ (ouderen- en thuiszorg) en bdKO (kinderopvang) deel konden nemen aan de HPO-zorg diagnose, krijgen vanaf 1 januari 2010 ook de leden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) toegang. Dit levert de leden waardevol inzicht in de sterktes, het verbeterpotentieel van de organisatie en de verbeteracties met de juiste focus (afgezet tegen de gekozen strategie).

Na de positieve start met een pilotgroep (Bartimeus, JP van den Bent stichting en Pluryn Werkenrode Groep), zal de HPO Diagnose van januari 2010, als één van de drie digitale bouwstenen, aan de leden van de VGN worden aangeboden. De HPO-diagnose brengt gegevens in kaart rondom diverse thema’s zoals integriteit, coachend leiderschap, besluitvorming en effectiviteit, voorbeeldrol in gedrag en handelen en continue verbetering van processen en diensten.

Het is niet een nieuw en aanvullend project voor een VGN-lid en daardoor geen extra belasting voor de organisatie. Het geeft juist op een eenvoudige manier (met wetenschappelijke basis) richting en focus aan de leidinggevenden die al drukke agenda’s hebben. Met behulp van de HPO-diagnose en analyses worden de verschillende onderdelen binnen een organisatie geholpen om de juiste koers te kiezen en de medewerkers gemotiveerd zelf verbeteringen in gang te laten zetten (“self learning proces“).

Een tevreden terugblik op de HPO-dag 2009

De HPO Dag die door de VGN op 30 september jl., voor hoofden P&O, werd georganiseerd was een groot succes. Meer dan zestig personen bezochten de bijeenkomst, waarin thema’s als levensfasebeleid en tevredenheid van medewerkers in relatie tot organisatieontwikkeling centraal stonden.

Na de opening door Jeroen Pepers, manager van de afdeling werkgeverszaken, liet Chiel Vink van ons HPO Center de VNG leden voor het eerst kennismaken met het begrip High Performance Organization (HPO). “Een High Performance Organization (HPO) is een organisatie die betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties, over een periode van tenminste vijf tot tien jaar.” Tijdens de lezing van Chiel, gaf hij aan welke factoren er daadwerkelijk toe doen als een organisatie zich wil ontwikkelen tot een high performance organization.

Vanaf 1 januari 2010 kunnen alle leden van de VGN via de portal, inschrijven op deelname aan de HPO-diagnose. Voor meer informatie over de HPO-diagnose of over deze overeenkomst kunt u contact opnemen met Chiel Vink (vink@hpocenter.com – T. 035 – 603 70 07)