World thought leaders in High Performance

Cases

Gemeente Veere als eerste Nederlandse gemeente op weg naar HPO

De gemeente Veere wil echt het verschil maken om de prestaties naar de burgers te verbeteren. Ze wil o.a. helderheid over hoe de ingezette trajecten nog sneller en succesvoller kunnen verlopen. Als eerste Nederlandse gemeente zijn ze gestart met een HPO-traject.

“De Walcherse gemeente Veere is in het voorjaar van 2013 gestart met het HPO-traject. Als extern adviseur ben ik hier nauw bij betrokken en functioneer als Veerse coördinator. Veere is heel trots dat zij het als politieke organisatie aandurft om dit traject in te gaan. Zowel het College van B&W als de ambtelijke organisatie hebben met deze stap bewezen écht aan de slag te willen met hun geformuleerde ambities.

Alex Meingast van het HPO Center en ik onderzoeken, nu voor het eerst bij een gemeente, hoever Veere op de HPO-ladder staat. Dit traject is voor Veere mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het A en O -fonds ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen binnen gemeenteland. Veere heeft voor een iets ander traject gekozen dan gebruikelijk. Omdat we kort geleden een medewerkerstevredenheidsonderzoek hadden uitgevoerd is Veere niet gestart met de vragenlijst rond de 35 factoren maar hebben Alex en ik alle Veerse documenten, die geschreven zijn na een eerder organisatie-ontwikkeltraject, onderzocht met de HPO-bril op. De afgelopen maand hebben we interviews met medewerkers gevoerd. Daarbij hebben we bewust gekozen om een groep medewerkers die nog maar net in dienst waren uit te nodigen voor een interview, náást een groep medewerkers die al lange tijd in dienst zijn. Op dit moment worden de interviews uitgewerkt en zijn Alex en ik bezig een advies met aanbevelingen te formuleren. Wordt vervolgd!”.
Astrid Rutten–Steijns – Interim HPO Coördinator gemeente Veere

Alex-Meingast-over-de-gemeente-VeereHPO Expert Alex Meingast over de gemeente Veere:

“De ambitieuze plannen van de gemeente Veere zijn met name in de afgelopen jaren opgesteld. Doordat we veel mensen met lange dienstverbanden spraken, kregen we bij de interviews veel vergelijkingen met ’vroeger’ te horen. We waren tevens benieuwd naar de beeldvorming van mensen met een ’frisse blik’, oftewel degenen die ’vroeger’ niet meegemaakt hebben als werknemer. Het is een boeiend traject bij een ambitieuze gemeente. Ik ben zeer benieuwd naar hun vervolgstappen op weg naar een HPO-gemeente!”

Het HPO Center verzorgt regelmatig inspiratiesessies, workshops en lezingen rond succesvol samenwerken, prestatieverbetering en High Performance Leiderschap. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over wat het HPO-raamwerk voor uw organisatie kan betekenen? Neemt u dan contact op met Chiel Vink (T. 035-6037007).