World thought leaders in High Performance

Artikelen

Jeroen Smit over inspireren, beter presteren en samenwerken

Jeroen-Smit

HPO Center in gesprek met Jeroen Smit, bedrijfseconoom, auteur van De Prooi en Het Drama Ahold, TV maker en winnaar van o.a. de Machiavelli prijs. Over inspireren, samenwerken en beter presteren.

5 vragen aan Jeroen Smit

1. Wat is de belangrijkste les die u geleerd heeft van een inspirerend leider?’

Niemand kan succesvol zijn in een wereld die faalt’; vind ik een mooie uitspraak van Feike Sybesma, CEO DSM. CEO’s die praten in termen van het is een survival of the fittest, ieder voor zich, god voor ons allen, het is eten of gegeten worden, etc. Dit soort redeneringen kunnen echt niet meer. De wereld is niet alleen maar een plek van markt en strijd. Sterker nog, de enorme vraagstukken van de 21-ste eeuw (voedsel, water, klimaat, energie, etc, etc.) vragen om een heel ander type leiderschap. Een goede leider ontfermt zich over de omgeving waarin hij/zij opereert (van milieu tot moraal) en dat kan alleen als hij/zij zich ook richt op het bundelen van krachten. Samenwerking!

2. Wat doet u om de mensen om u heen te inspireren en te motiveren?

Ik probeer in iedere ontmoeting echt te luisteren. Dat valt niet altijd mee, maar ik geloof heilig dat echt naar de ander luisteren de enige manier is om de zaken verder te tillen. Een leider die werkelijk gelooft dat hij het beter weet dan de mensen om hem heen is gewoon gek en heel gevaarlijk bezig. Het gaat er om al die talenten in je omgeving te benutten en dat begint met echt luisteren.

3. Hoe blijft u zichzelf uitdagen en verbeteren?

Door op erop te letten en te vertrouwen dat ik doe wat ik moet doen. Alleen als je doet wat bij je talenten past vallen egoïsme en altruïsme samen en kan een mens het goede doen en zich op een zinvolle manier ontfermen over de omgeving waar hij/zij werkt. Met andere woorden: als iemand heel goed brood kan bakken is zijn/haar omgeving blij dat deze persoon bakker is geworden. Ze betalen graag voor dat heerlijke brood. De bakker kan er goed van leven, geniet psychisch inkomen etc. Werken is dan geen straf meer, het past als een handschoen, kost en geeft energie.

4. Wat houdt voor u een succesvolle samenwerking in?

Luisteren. Echt luisteren!

5. Welke organisatie vindt u echt bijzonder? Wat maakt deze organisatie dan uniek?

Een bedrijf waar ik echt respect voor heb is Unilever (niet erg origineel), maar daar durven ze ’het goede doen’ in de vorm van het Unilever Sustainable Living Plan onomwonden uit te dragen aan aandeelhouders. Aandeelhouders te vragen om commitment voor de lange termijn, de doelstellingen lopen tot in 2020 (volledige duurzame inkoop, afvalproductie gehalveerd, 1 miljard mensen geholpen met verbeteren hygiënische levensomstandigheden en omzet verdubbeld!

Het HPO Center verzorgt regelmatig inspiratiesessies, workshops en lezingen (o.a. i.s.m. Jeroen Smit) rond succesvol samenwerken, prestatieverbetering en High Performance Leiderschap. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over wat het HPO-raamwerk voor uw organisatie kan betekenen? Neemt u dan contact op met Chiel Vink (T. 035-6037007).