World thought leaders in High Performance

Artikelen

In vier stappen naar een high performance-organisatie (HPO)

door André de Waal

Welke organisatie wil nu niet excellerend zijn en blijven? Dankzij het onderzoek naar ’high performance organisaties (HPO’s)’ zijn de vijf factoren bekend waaraan een organisatie nadrukkelijk aandacht moet besteden om daadwerkelijk een HPO te worden. In dit artikel komen de vier stappen aan bod die vervolgens gezet moeten worden om de HPO-status te realiseren.

Een High Performance Organisatie - Wat is dat?

Download gratis eBoek!

Het lijkt het erop dat het steeds moeilijker wordt voor organisaties om goede kwaliteit en service te bieden. Ondernemingen die vroeger uitstekend presteerden, zakken langzaam af in middelmatigheid, en bewijzen zo een gezegde uit de sport: ’Het is niet zo moeilijk om aan de top te komen; daar blijven is pas zwaar.’ Het aloude adagium ‘de klant is koning’ is steeds minder waar: zolang we nog geen klant zijn, behandelen bedrijven ons als een koning, want ze willen ons geld; zodra we klant zijn, besteden ze geen aandacht meer aan ons en laten ze ons aan ons lot over. De speurtocht naar de elementen die van een bedrijf een echte toporganisatie maken, moet zich daarom niet zozeer richten op de kenmerken die een eenmalig succes teweegbrengen, maar op de kenmerken die juist zorgen voor continu hoge prestaties. Daartoe kijken we naar de zogenoemde ’high performance’-organisaties (HPO’s). Dit zijn organisaties die op zowel financiële als niet-financiële parameters beter presteren dan hun concurrenten (in het geval van profitbedrijven) of vergelijkbare organisaties (in het geval van non-profit- en overheidsorganisaties) over een tijdsperiode van ten minste vijf tot tien jaar.

Eerder publiceerden wij over de factoren die in de praktijk bepalend blijken te zijn voor een HPO. Zie in dit verband het kader: Resultaten HPO-onderzoek. Nu duidelijk is hoe de excellerende organisatie er uit ziet, rijst de vraag: hoe een HPO te worden?

Gebaseerd op de HPO-literatuur, casestudy’s en recente literatuur over verandermanagement is door de auteur een aanpak ontwikkeld waarbij een organisatie in vier stappen een HPO kan worden. In de eerste stap, de startstap, wordt de noodzaak om een excellerende organisatie te worden aan iedereen binnen de organisatie duidelijk gemaakt, waarbij wordt gevisualiseerd hoe een HPO er dan uit zou kunnen zien in het specifieke geval van de eigen organisatie. In stap twee, de voorbereidingstap, wordt een team van mensen samengesteld die de voortrekkersrol zullen hebben bij de HPO-reis, wordt de veranderstrategie ontwikkeld, wordt op basis van een HPO-diagnose bepaald aan welke HPO-kenmerken het eerst gewerkt moet worden, en wordt een implementatieplan gemaakt. In stap drie, de uitvoeringstap, wordt het implementatieplan op een flexibele manier uitgevoerd. In stap vier, de aankomst- en doorgaanstap, wordt het bereiken van de HPO-status van de organisatie gevierd waarna nieuwe doelen voor de volgende verbeterslag worden gesteld. De manier en de snelheid waarop een organisatie de stappen doorloopt, bepalen het uiteindelijke succes van de transitie naar een HPO.

De start

Het management creëert binnen de organisatie aandacht voor de noodzaak om te verbeteren en om een HPO te worden, door duidelijke en overtuigende redenen voor de verandering te geven.

Lees het gehele artikel ‘In vier stappen naar een high performance-organisatie; uit Holland Management Review in PDF.

Het HPO Center verzorgt regelmatig inspiratiesessies, workshops en lezingen rond succesvol samenwerken, prestatieverbetering en High Performance Leiderschap. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over het HPO-raamwerk? Neemt u dan contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037007).