World thought leaders in High Performance

Artikelen

De Overheid als High Performance Organisatie

Wetenschappelijk bewezen beter presteren

De vijf universele factoren van excellent presteren. Zo luidt de ondertitel van het in februari verschenen boek Hoe bouw je een High Performance Organisatie? Wat zijn die factoren? En kan/moet de overheid ook een High Performance Organisatie (HPO)worden? Auteur André de Waal en collega Lilian Kolker menen van wel: ‘Als de overheid een HPO wordt, is dat beter voor iedereen.’

BinnenbeRijk treft André de Waal en Lilian Kolker in een vergaderruimte van Witteveen + Bos. De Waal is academisch directeur van het Witboek - De HoogPresterende OverheidsOrganisatie (gratis)HPO Center en associate professor aan de Maastricht School of Management. Kolker is bij het HPO Center verantwoordelijk voor de HPO-onderzoeken in de zorgsector en de overheid. Witteveen + Bos werkt sinds 2007 met het door HPO Center ontwikkelde raamwerk voor High Performance Organisaties. Als kleinste van de tien grote ingenieursbureaus in Nederland is het bedrijf betrokken bij grote, innovatieve projecten zoals de Noord-Zuidlijn en het toekomstbestendig maken van de Afsluitdijk. ‘Bij een kennisintensieve organisatie als een ingenieursbureau is kwalitatief goed management heel belangrijk’, meent Kolker. ‘Talentvolle mensen werven, zorgen dat ze blijven en ze op een inspirerende manier managen. Hoewel Witteveen + Bos al een HPO was, streeft het bedrijf naar continue verbetering. Daarom zijn we een traject gestart, waarbij de senior partners zichzelf en elkaar hebben beoordeeld op basis van een vragenlijst. Met de uitkomsten hebben we – voor de senior partners afzonderlijk én voor het team – een ontwikkelmodel gemaakt…

Aan de slag!

Ook de overheid is geïnteresseerd in HPO. Kolker: ‘We geven advies aan overheden in Rwanda en Zambia. Dichter bij huis is de Rijksbrede Benchmark Groep bezig met HPO. Een ander mooi voorbeeld is de provincie Drenthe. Daar wilde men zich ontworstelen aan de zesjescultuur. Complicerende factor is dat HPO over de lange termijn gaat, terwijl de overheid te maken heeft met politieke dimensie van vier jaar. Drenthe heeft de wil en de moed gehad om een grote organisatieverandering door te zetten, waarbij onder meer is ingezet op de ontwikkeling en scholing van medewerkers. Met resultaat: de medewerkerstevredenheid schoot flink omhoog.’ De Waal vervolgt: ‘HPO in een overheidsorganisatie kan dus wel. Programma’s als de Compacte Rijksdienst en de Hervormingsagenda Rijksdienst laten dit ook zien: ecciënter werken, met beter resultaat. Maar het mag wel wat meer worden uitgedragen, ook het grote publiek mag het weten. Als de overheid een HPO wordt, is dat beter voor iedereen. Ga er dus mee aan de slag!’

Lees het gehele artikel ‘De Overheid als High Performance Organisatie’ uit BinnenbeRijk in PDF.

Het HPO Center verzorgt regelmatig inspiratiesessies, workshops en lezingen rond succesvol samenwerken, prestatieverbetering en High Performance Leiderschap. Heeft u interesse, vragen of wilt u meer weten over wat het HPO-raamwerk voor uw organisatie kan betekenen? Of heeft u vragen over de samenwerking met de Rijksbrede Benchmark Groep? Neemt u dan contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037007).

Marco Schreurs

Ontvang gratis het witboek: De HoogPresterende OverheidsOrganisatie

Onderzoeksresultaten, analyses en verkenningen bij Nederlandse gemeenten en uitvoerende Rijksdiensten.

Nederlandse overheidsorganisaties scoren een kwaliteitscijfer tussen de 6+ en 7-. Dat blijkt uit een jarenlang onderzoek op basis van het HPO (Hoog Presterende Organisaties) raamwerk. Het blijkt dat de Nederlandse overheid hoger dan...

Vraag het witboek gratis aan via onderstaande link!

Contact Marco Schreurs